Almanach ambulantní gynekologie

Almanach ambulantní gynekologie

Tomáš Fait, Vladimír Dvořák, Aleš Skřivánek a kol.

Formát:
154×230 mm
Vazba:
vázaná, 456 stran
Rok vydání:
2009
Naše cena dnes:
591,- Kč (MC 695,- Kč)
Sleva:
104,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-191-2
Dostupnost:
rozebráno

Nyní nelze objednat

Praktický gynekolog je lékař prvního kontaktu. Většina žen jej navštěvuje po celý život. A tak vedle klasických otázek reprodukčního zdraví (antikoncepce, hormonální substituce, opakované vaginitidy, močové infekce, inkontinence) může řešit i otázky jiné. Může provádět vyhledávání populačně závažných chorob (karcinomu prsu, karcinomu hrdla děložního, kolorektálního karcinomu). Erudovaný gynekolog může své aktivity v každodenní praxi rozšířit o léčbu osteoporózy, obezity, základní prevenci ischemické choroby srdeční, primární prevenci HPV infekce očkováním či léčbu závislosti na tabáku. Kniha není učebnicí ambulantní gynekologie chronicky známých témat, podává pouze shrnutí současných možností ambulantní diagnostiky a léčby. Tato kniha má přinášet náměty a základní návody pro komplexní péči o ženy, má inspirovat k rozšíření péče o pacientku do jiných oborů medicíny, zbořit časem vytvořené představy o úzké specializaci a naopak přiblížit se klasickému ideálu lékaře se širokým odborným rozhledem.
Publikace je podporována Svazem soukromých gynekologů ČR
1 Mamografický screening
1.1 Provádění screeningu, zásady, incidence, mortalita
1.2 Rizikové faktory
1.3 Vývoj incidence
1.4 Zásady nového přístupu k péči o prsy
2 Screening karcinomu děložního hrdla
2.1 Úvod
2.2 Programy sekundární prevence
2.3 Praxe screeningu karcinomu děložního hrdla
2.4 Liquid-based cytologie
2.5 Automatizované hodnocení cytologie
2.6 Testy přítomnosti HPV
2.7 Kolposkopie
2.8 Zavádění organizovaného screeningu
2.9 Závěr – významné body souhrnného návrhu pro screeningový program
3 Ošetření cervikálních lézí
4 Očkování proti lidským papilomavirům
4.1 Možnosti očkování proti HPV
4.2 Imunogenicita a imunitní paměť
4.3 Zkřížená účinnost a účinnost u starších jedinců
4.4 Bezpečnost, HPV testace před očkováním a doporučení
4.5 Závěr
5 Problematika urogynekologie v ambulanci gynekologa
5.1 Základní diagnostika v každé ambulanci
5.2 Současné diagnostické možnosti ve specializovaných ambulancích
5.3 Konzervativní léčebné možnosti
5.4 Rehabilitace, pokyny pro rehabilitaci, pomůcky
5.5 Operační řešení
5.6 Sociální faktory a prevence
5.7 Závěr
6 Léčba uroinfekcí u žen
6.1 Definice uroinfekcí .
6.2 Prevalence
6.3 Etiopatogeneze
6.4 Klinický obraz
6.5 Diagnostika
6.6 Léčba nekomplikovaných uroinfekcí u žen
6.7 Léčba rekurentních uroinfekcí u žen
6.8 Léčba uroinfekcí u žen v graviditě
6.9 Léčba uroinfekcí postmenopauzálních žen
6.10 Infekce intracelulárními patogeny u žen
7 Vulvovaginální diskomfort
7.1 Bakteriální vaginóza
7.2 Laktobacilóza
7.3 Kandidóza
7.4 Trichomoniáza
7.5 Závěr
8 Pohlavně přenosné nemoci v gynekologické ambulanci
8.1 Klasické pohlavní choroby
8.2 Další pohlavně přenosné choroby
8.3 Bakteriální infekce
8.4 Závěr
9 Antikoncepce
9.1 Kombinovaná hormonální antikoncepce
9.2 Čistě gestagenní antikoncepce
9.3 Postkoitální antikoncepce
9.4 Nitroděložní tělíska
9.5 Nitroděložní systém s levonorgestrelem
9.6 Spermicidy
9.7 Sterilizace
9.8 Bariérové metody
9.9 Přirozené metody
9.10 Závěr
10 Screening postmenopauzální osteoporózy
10.1 Komplexní diagnostika postmenopauzální osteoporózy
10.2 Závěr
11 Léčba primární postmenopauzální osteoporózy
11.1 Úvod
11.2 Vitamin D a vápník
11.3 Léčba ovlivňující úroveň kostní remodelace – antikatabolická a anabolická léčba
11.4 Hormonální substituční terapie
11.5 Bisfosfonáty
11.6 Kalcitonin
11.7 Raloxifen
11.8 Teriparatid
11.9 Stronciumranelát
11.10 Závěr
12 Hormonální substituční terapie
12.1 Úvod
12.2 Rizika a kontraindikace hormonální substituční terapie
12.3 Přínosy hormonální substituční terapie
12.4 Kontroverze hormonální substituční terapie
12.5 Závěr
13 Kardiovaskulární prevence v menopauze
13.1 Význam změn kardiovaskulárních rizikových faktorů v menopauze
13.2 Jak menopauza mění kardiovaskulární rizikový profi l ženy?
13.3 Vyšetření menopauzální ženy ke zjištění kardiovaskulárního rizika
13.4 Stanovení kardiovaskulárního rizika
13.5 Účinné ovlivnění kardiovaskulárního rizika
13.6 Hormonální terapie a kardiovaskulární riziko
13.7 Závěr
14 Nadváha a obezita
14.1 Léčba nadváhy a obezity v gynekologické ambulantní praxi
14.2 Komplikace obezity a nadváhy
14.3 Diagnostika obezity
14.4 Léčba obezity
14.5 Hmotnost s ohledem na potomstvo
14.6 Močová inkontinence a zvýšená hmotnost
14.7 Závěr
15 Kouření a odvykání kouření v gynekologické praxi
15.1 Vliv kouření na těhotenství a plod
15.2 Kouření přináší mnoho rizik i pro ženy, které nejsou těhotné a neplánují těhotenství
15.3 Závislost na tabáku
15.4 Intervence k odvykání kouření
15.5 Farmakoterapie závislosti na tabáku
15.6 Specifika odvykání kouření u těhotných žen
15.7 Specializovaná centra pro závislé na tabáku
16 Štítná žláza v graviditě a po porodu
16.1 Základní vyšetřovací metody v tyreoidologii
16.2 Fyziologie tyreoidálních regulací v graviditě
16.3 Hypotyreóza v graviditě
16.4 Hypertyreóza v graviditě
16.5 Tyreoidální uzly v graviditě
16.6 Poporodní tyreoiditida
16.7 Screening tyreopatií v graviditě
17 Prenatální prevence zubního kazu
17.1 Úvod
17.2 Role mikroorganismů při vzniku zubního kazu
17.3 Detekce kariogenních mikroorganismů v dutině ústní
17.4 Sacharidy při vzniku zubního kazu
17.5 Slina a zubní kaz
17.6 Rizikové skupiny dětí
17.7 Dutina ústní v graviditě
17.8 Preventivní doporučení
17.9 Antimikrobiální prostředky
17.10 Závěr
18 Screening kolorektálního karcinomu
18.1 Kolorektální karcinom
18.2 Screeningový program
18.3 Test na okultní krvácení ve stolici
18.4 Závěr
19 Fyzioterapie v gynekologii
19.1 Fyzioterapie
19.2 Indikace fyzioterapie v gynekologii
19.3 Fyzioterapeutické vyšetření
19.4 Vyšetření postavení pánve
19.5 Vyšetření kyčelních kloubů
19.6 Vyšetření křížokyčelních kloubů
19.7 Kostrčový syndrom (syndrom kostrče a pánevního dna)
19.8 Závěr
20 Prediktivní genetika v gynekologii
20.1 Základní pojmy
20.2 Analýza DNA
20.3 Příklady z klinické praxe
20.4 Závěr
Seznam zkratek
Seznam ilustrací
Medailonky autorů
Rejstřík
MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
MUDr. Vladimír Dvořák
Centrum ambulantní gynekologie a primární péče, Brno
MUDr. Aleš Skřivánek
G-Centrum Olomouc s. r. o.

Kolektiv spoluautorů:
MUDr. Kateřina Fajkošová
Kožní ambulance Unicare Medical Center, Praha
MUDr. Jan Jiskra, Ph.D.
III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze
MUDr. Monika Koudová
GHC Genetics, s. r. o., NZZ, Praha
MUDr. Pavel Krahulec, CSc.
Gynekologická a specializovaná urogynekologická ambulance, Brno
MUDr. Jan Krhut, Ph.D.
Urologické oddělení FN Ostrava
MUDr. Roman Kříž
Gynekologicko-porodnická ordinace, Diagnostické centrum pro onemocnění prsu, akreditované pracoviště pro screening, Benešov
Doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc.
Stomatologická klinika LF UK a FN Plzeň
MUDr. Jan Rosa
Diagnostické centrum Mediscan-Euromedic, Praha
MUDr. Petra Šrámková
Centrum pro léčbu obezity, Iscare I.V.F. a. s., Praha
MUDr. Lenka Štěpánková
Referenční centrum léčby závislosti na tabáku, III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze
PhDr. Mgr. František Ťupa, Ph.D.
Ordinace pro rehabilitaci a manuální medicínu, Praha
Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.
Centrum ambulantní gynekologie a primární péče, Brno, Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
Centrum preventivní kardiologie, III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Doporučujeme

Hyperestrogenní stavy v gynekologiiPreventivní medicínaAntikoncepceSexuologie pro urology a gynekologyKlimakterická medicínaSlovník lékařských zkratek

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.