Angiologie 2014

Angiologie 2014

Pokroky v angiologii

Debora Karetová, Radovan Malý, Dušan Kučera, pořadatelé

Formát:
195×280 mm
Vazba:
V2 (brožovaná), 84 stran
Rok vydání:
2014
Naše cena dnes:
208,- Kč (MC 245,- Kč)
Sleva:
37,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-412-8
Dostupnost:
skladem
Články obsažené v publikaci přinášejí informace a přednášky z angiologického sympozia, které se zabývalo takovými tématy jako jsou např. možnosti angiologa v diagnostice a léčbě erektilní dysfunkce, žilní tromboembolismus, ambulantní péče o pacienta po žilní tromboembolické příhodě, arteriální trombóza nebo jaké jsou kardiální zdroje systémových embolizací atd.
Přehled použitých zkratek.
Fenomén erektilní dysfunkce a její léčby – retro-introdukce
Mgr. Jaroslav Hořejší
EREKTILNÍ DYSFUNKCE
Endoteliální dysfunkce a kardiovaskulární parametry erektilní dysfunkce
MUDr. Taťána Šrámková, CSc.
Možnosti angiologa v diagnostice a léčbě erektilní dysfunkce
MUDr. Vladimír Čížek
Sexuální poruchy u osob s diabetem
MUDr. Alena Broulíková, CSc.
Mýty a fakta o farmakoterapii erektilní dysfunkce
Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.
Psychogenní erektilní dysfunkce
Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc.
ŽILNÍ TROMBOEMBOLIsMUS Z MULTIOBOROVÉHO HLEDISKA
Embolie plicnice pohledem patologa
Prof. MUDr. Ivo Šteiner, CSc.
Indikace k vyšetření trombofilií
MUDr. Miloslava Matýšková, CSc., MUDr. Marie Šlechtová
Ambulantní péče o pacienta po žilní tromboembolické příhodě – kontroverzní otázky, úloha angiologa
Doc. MUDr. Jana Hirmerová, Ph.D.
Krvácení jako důsledek antikoagulační léčby
Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
Tromboembolická choroba – stála výzva k prevencii
Doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc., MUDr. Iveta Gašparová
ARTERIÁLNÍ TROMBÓZA – FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ TEPENNOU TROMBÓZU
Kardiální zdroje systémových embolizací
Doc. MUDr. Jean Claude Mukonkole Lubanda, Ph.D., MUDr. Petr Kuchynka, Ph.D., prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
Protidestičková léčba v prevenci tepenné trombózy
Doc. MUDr. Debora Karetová, CSc., prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.
Rezistence protidestičkových preparátů – zásady diagnostiky
Prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA Eurchem
Mechanická trombektomie v liečbe akútnej končatinovej ischémie
MUDr. Ľudmila Farkašová, Ph.D., MUDr. Ľubomír Špak, MUDr. Martin Koščo, MUDr. Štefan Pataky, MUDr. Matej Moščovič
Diferenciální diagnostika poruchy periferního prokrvení u autoimunitních onemocnění
MUDr. Ivo Hofírek, MUDr. Dana Bartoňková, MUDr. Martin Harazim
Doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.
II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN, Praha
Doc. MUDr. Radovan Malý, Ph.D.
I. interní kardioangiologická klinika FN Hradec Králové, malyr@volny.cz
MUDr. Dušan Kučera
Vaskulární centrum Vítkovické nemocnice a.s., Ostrava – Vítkovice, dusan.kucera@vtn.agel.cz.

Doporučujeme

Onemocnění viscerálních cévPrůvodce cévními chorobami pro pacientyEKG v akutní kardiologiiFarmakoterapie tromboembolických stavůSlovník lékařských zkratekPraktický slovník medicíny

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.