Antimikrobiální terapie v každodenní praxi

Antimikrobiální terapie v každodenní praxi

3. rozšířené vydání

Anna Jedličková

Formát:
120 × 205 mm
Vazba:
V2, 664 stran
Rok vydání:
2009
Naše cena dnes:
591,- Kč (MC 695,- Kč)
Sleva:
104,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-208-7
Dostupnost:
poslední kusy
Od zavedení prvního a dodnes nejznámějšího antibiotika – penicilinu – uplynulo více než 60 let. Počet běžně užívaných antibiotik dnes dosáhl několika set a je možné bez nadsázky říci, že lze najít antibiotikum proti každé bakterii. Z velkého počtu dostupných antibiotik však pro lékaře vyplývají zvýšené nároky na výběr, neboť užití nesprávného antibiotika přináší značná rizika. Již třetí vydání publikace naší přední odbornice v oblasti antimikrobiální terapie klade důraz na praktičnost a rychlou orientaci.
Obecná část
Bakteriální rezistence
Kombinace antibakteriálních látek
Vztah dvou antibakteriálních látek a výsledný účinek
Nevýhody a rizika kombinační terapie
Sekvenční terapie
Odběr materiálu pro bakteriologické vyšetření
Bakteriologická laboratorní diagnostika
Mykologická laboratorní diagnostika
Mikrobiální osídlení lidského těla
Zásady antimikrobiální terapie
Klinicky důležité bakterie
Typy antibakteriálního působení
Mechanismus účinku antimikrobiálních látek
Vliv potravy na účinnost antimikrobiálních látek
Antimikrobiální látky se vztahem k fotosenzibilitě
Rozdělení antimikrobiálních léčiv
Antimikrobiální léčiva podle užití
Speciální část
Přehled antibiotik
Peniciliny
Kombinace penicilinů včetně inhibitorů betalaktamáz
Cefalosporiny – parenterální
Cefalosporiny – perorální
Ostatní betalaktamová antibiotika
Karbapenemy
Tetracykliny
Glycylcykliny
Amfenikoly
Makrolidy a linkosamidy
Streptogramin
Oxazolidinony
Aminoglykosidy
Sulfonamidy
Nitroimidazoly
Chinolony – fluorované (FQ)
Ostatní antibiotika
Glykopeptidy
Cyklické lipopeptidy
Antituberkulotika
Terapie lepry
Antivirotika
Antimykotika
Základní původci bakteriálních onemocnění
Doporučená iniciální terapie
Respirační infekce
ORL infekce
Gastrointestinální infekce
Infekce močových cest
Močové a gynekologické infekce
Pohlavně přenosné choroby
Kožní infekce
Oční infekce
Osteomyelitida
Sepse
Endokarditida
Meningitida
Nejčastější perorální antibiotika u respiračních onemocnění
Nejčastěji používané antimikrobiální látky p.o. v urologii
Rizika a profylaxe
Zásady chirurgické profylaxe
Antimikrobiální profylaxe v interní medicíně
Antimikrobiální terapie při poruchách jater
Kategorizace užívání léků v těhotenství (FDA)
Antimikrobiální terapie při renální insuficienci
Antimikrobiální terapie při infekcích CNS
Probiotika a prebiotika
Lékové interakce
Podávání antibiotik v dětském věku
Dávkování antibiotik v dětském věku v ambulantní praxi
Infekce u dětí
Antibakteriální léky a geriatričtí pacienti
Použití antibakteriálních látek ve stomatologické praxi
O autorce
Rejstřík
MUDr. Anna Jedličková
Oddělení mikrobiologie, ATB centrum VFN Praha

Doporučujeme

Moderní farmakoterapie autoimunitních chorobFarmakoterapie hypertenzeFarmakoterapie urgentních stavůModerní farmakoterapie v pneumologiiFarmakoterapie dyslipidemieSlovník lékařských zkratek

Zobrazit příbuzné tituly



Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.