Deprese a stres

Deprese a stres

Vliv nepříznivé životní události na rozvoj psychické poruchy

Erik Herman, Pavel Doubek

Formát:
A5
Vazba:
brožovaná, 96 stran
Rok vydání:
2008
Naše cena dnes:
166,- Kč (MC 195,- Kč)
Sleva:
29,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-157-8
Dostupnost:
poslední kusy
Stresové situace vyvolávají celou škálu emočních reakcí – od veselé nálady, přes úzkost, sklíčenost až po depresi. Generalizovaná úzkostná porucha postihuje 5–9 % populace, přičemž její výskyt je 2× častější u žen než u mužů, prevalence depresivní poruchy je 17 % a opět převažuje u žen. Kniha pojednává o vztazích mezi zážitkem doprovázejícím významné životní události a následným vznikem a průběhem léčby depresivní nebo úzkostné poruchy. Právě tyto diagnózy se v praxi ambulantních psychiatrů vyskytují nejčastěji, proto je tato publikace určena především ambulantním psychiatrům, své uplatnění však nalezne i u lékařů praktických, kteří se s takto nemocnými mohou ve svých ordinacích setkat.
1 Úvod
2 Stres a psychické reakce na stres (Pavel Doubek)
2.1 Charakteristiky stresových událostí
2.2 Psychické reakce na stres
3 Charakteristika negativních životních událostí (Erik Herman)
3.1 Chronicita a trvání stresoru
3.2 Časování stresorů a počátek depresivní epizody
3.3 Typ negativní životní události
3.4 Kvalita stresoru
4 Negativní životní události a průběh deprese (Erik Herman)
4.1 Závažnost indexové depresivní epizody
4.2 Délka trvání indexové depresivní epizody
4.3 Relapsy a rekurence
5 Negativní životní události a typ psychické poruchy (Erik Herman)
5.1 Poporodní deprese
5.2 Unipolární deprese
5.3 Bipolární porucha
5.4 Úzkostná porucha versus depresivní porucha
6 Další proměnné (Pavel Doubek)
6.1 Osobnost, životní události a deprese
6.2 Pohlaví, životní události a deprese
6.3 Depresivní porucha v rodinné anamnéze
7 Genetické vlivy (Erik Herman)
7.1 Studie s dvojčaty
8 Kindling hypotézy (Erik Herman)
8.1 Negativní životní události a předchozí epizody v etiologii velké deprese u žen: hodnocení „kindling“ hypotézy
8.2 Genetická vloha, počet depresivních epizod a negativní životní události jako prediktory nové epizody velké deprese
9 Pozitivní životní události (Pavel Doubek)
10 Možnosti měření životních událostí a jejich vlivu na psychiku (Erik Herman)
10.1 Hodnocení dle Holmese a Rahe
10.2 Hodnocení dle Tennanta a Andrewse
10.3 Hodnocení dle Browna a Harrise – LEDS (Life Events Diffi culties Schedule)
11 Zvládání stresu, duševní hygiena a prevence syndromu vyhoření
v medicínských profesích (Pavel Doubek)
11.1 Stres a pracovní výkon
11.2 Návyková rizika a zdravotnické profese
11.3 Rizikové faktory práce s pacienty
11.4 Syndrom vyhoření
11.5 Prevence stresu a duševní hygiena
12 Metodika práce (Erik Herman)
12.1 Kritéria pro vstup do sledování
12.2 Cíle práce
12.3 Sledované charakteristiky probandů
12.4 Použité škály
13 Výsledky (Erik Herman)
13.1 Porovnání distribuce proměnných v souboru depresivních versus úzkostných subjektů
13.2 Analýza závislosti mezi podnětovými (nezávisle) proměnnými a proměnnými měřícími stav pacienta
13.3 Multivariační analýza vztahu (nezávisle proměnné vzhledem k měření psychického stavu pacienta, hodnoceného pomocí škál)
14 Diskuse (Erik Herman)
14.1 Porovnání distribuce proměnných v souboru depresivních a úzkostných pacientů – kvantitativní znaky
14.2 Porovnání distribuce proměnných v souboru depresivních a úzkostných pacientů – kvalitativní znaky
14.3 Analýza závislosti mezi podnětovými (nezávisle) proměnnými a proměnnými měřícími stav pacienta
14.4 Určení vztahu mezi klinickým dojmem v průběhu studie a dominantním typem životní události
14.5 Určení vztahu mezi tíží psychické poruchy a charakteristikami významných životních událostí
14.6 Multivariační analýza vztahu nezávisle proměnné vzhledem k měření stavu pacienta
15 Závěr (Erik Herman)
Seznam použitých zkratek
Medailonky autorů
Rejstřík
MUDr. Erik Herman
Psychiatrická ambulance, Praha 6
Psychiatrická klinika VFN a 1. LF UK, Praha
Neuropsychiatrické centrum, Neurologické oddělení Nemocnice Na Františku, Praha
MUDr. Pavel Doubek
Psychiatrická klinika VFN a 1. LF UK, Praha
kniha je určena odborné lékařské veřejnosti

Doporučujeme

Deprese u schizofrenieSexuální agreseSchizofrenie a její léčba, 3. rozšířené vydáníZelenější trávaSlovník lékařských zkratekPraktický slovník medicíny

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.