Diabetes a sport

Diabetes a sport

Zdeněk Rušavý, Jan Brož a kol.

Formát:
125×190 mm
Vazba:
vázaná, 184 stran
Rok vydání:
2012
Naše cena dnes:
336,- Kč (MC 395,- Kč)
Sleva:
59,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-289-6
Dostupnost:
rozebráno

Nyní nelze objednat

Diabetes u dětí a mladistvých byl tradičně považován za překážku větší sportovní aktivity. Dramatické zlepšení kvality života diabetiků 1. typu – v důsledku nových technických i farmakologických možností inzulinové terapie – umožňuje mnohým z nich život téměř srovnatelný s jejich zdravými vrstevníky. Přirozeným zájmem se tak mezi diabetiky 1. typu stává sport, včetně jeho závodního provozování.
Diabetologové (i další lékaři) se tak stále častěji dostávají do situace, kdy nedokáží pacientovi a jeho rodině adekvátně poradit, resp. starat se o aktivně sportujícího diabetika. Riziko hypoglykemie i další nebezpečí spojená se sportem nelze podceňovat, na druhou stranu se lékař dostává do nepříjemného světla, když mladému pacientovi sport zakáže, a přitom on sám zná další diabetiky, kteří se sportu věnovat mohou, a to někdy i vrcholovému.
Předmluva
1 Výhody a nevýhody sportu u pacientů s diabetem
Zdeněk Rušavý
2 Jak Kateřina nepřeplavala kanál La Manche aneb význam pohybové aktivity pro dobrou kvalitu života pacienta se sdruženými autoimunitně podmíněnými endokrinopatiemi
Kateřina Štechová, Kryštof Slabý
3 Fyziologie fyzické zátěže
Jan Brož
3.1 Pohyb a sval
3.2 Energetické přesuny organismu při fyzické zátěži
3.3 Fyziologická odpověď organismu na fyzickou zátěž
4 Patofyziologie tělesné zátěže u diabetu 1. typu
Zdeněk Rušavý
4.1 Utilizace energetických substrátů při sportu
4.2 Hormonální regulace metabolismu glukózy při sportu
4.3 Druh sportovní činnosti
4.4 Intenzita zátěže
4.5 Doba trvání zátěže
4.6 Opakování zátěže
5 Možné příčiny nižší fyzické výkonnosti u osob s diabetem 1. typu
Zdeněk Rušavý
6 Monitorace glykemie
Zdeněk Rušavý
6.1 Selfmonitoring pomocí glukometrů
6.2 Kontinuální monitoring glykemie a sport
6.3 Monitorace glykemie a ketolátek před sportovním výkonem u osob s diabetem 1. typu
7 Manipulace se sacharidy a inzulinem při sportu u osob s diabetem 1. typu
Zdeněk Rušavý
7.1 Základní prostředky používané při regulaci glykemie – sacharidy
7.2 Manipulace se sacharidy při sportu u osob s diabetem 1. typu
7.3 Manipulace s inzulinem při sportu u osob s diabetem 1. typu
7.4 Obecná doporučení pro sportovce s diabetem 1. typu
7.5 Příklady extrémně rozdílných sportů
8 Hypoglykemie při sportu a po něm
Zdeněk Rušavý
8.1 Hypoglykemie v průběhu sportovní činnosti
8.2 Maximální sprint v prevenci hypoglykemie při aerobním sportu
8.3 Hypoglykemie po ukončení sportovní činnosti – pozdní hypoglykemie
9 Diabetická ketoacidóza
Michal Žourek
9.1 Definice a incidence
9.2 Patofyziologie
9.3 Klinický a laboratorní obraz
9.4 Terapie
9.5 Prevence
9.6 Riziko diabetické ketoacidózy u sportovců s diabetem 1. typu
10 Základní principy prevence hypoglykemie při fyzické zátěži u osob s diabetem 1. typu – modelové kazuistiky
Jan Brož
10.1 Riziko hypoglykemie a fyzická aktivita
10.2 Principy prevence hypoglykemie u pacientů s diabetem 1. typu při fyzické zátěži
10.3 Modelové příklady příjmu sacharidů a úpravy dávek inzulinu při sportovní činnosti
10.4 Specifické možnosti inzulinové pumpy
11 Dospělé osoby s diabetem 1. typu – kazuistiky
Silvie Lacigová
12 Sport u dětí s diabetem 1. typu – kazuistiky
Kateřina Štechová
13 Zvyšování výkonnosti, svalové hmoty (doping, anabolika, nutriční doplňky, využití nutričních substrátů) Václav Bunc, Marie Skalská
13.1 Ergogeny
13.2 Historie dopingu
13.3 Androgenní anabolické steroidy (AAS)
13.4 Peptidové hormony, analoga
13.5 Další substance zneužívané ve sportu
14 Cestování s diabetem
Jan Brož
15 Řízení motorových vozidel n Jan Brož, Viera Doničová, Jan Polák
Přehled použitých zkratek
Seznam obrázků
Medailonky autorů
Rejstřík
Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.
Diabetologické centrum, I. interní klinika LF UK a FN Plzeň
MUDr. Jan Brož
II. interní klinika 3. LF UK a FNKV Praha

Kolektiv spoluautorů:
Prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, Laboratoř sportovní motoriky, Praha
MUDr. Viera Doničová, Ph.D.,
Diabetologická, interná a metabolická ambulancia, Košice
Doc. MUDr. Silvie Lacigová, Ph.D.
Diabetologické centrum, I. interní klinika LF UK a FN Plzeň
MUDr. Jan Polák, Ph.D.
II. interní klinika a Ústav tělovýchovného lékařství 3. LF UK a FNKV Praha
MUDr. Marie Skalská
Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, Laboratoř sportovní motoriky, Praha
MUDr. Kryštof Slabý
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství, UK 2. LF a FN Motol
Doc. MUDr. Kateřina Štechová, Ph.D.
Pediatrická klinika, UK 2. LF a FN Motol
MUDr. Michal Žourek
Diabetologické centrum, I. interní klinika LF UK a FN Plzeň
Knížka kolektivu autorů vedených jedním z nejuznávanějších českých odborníků v oblasti diabetologie a výživy, prof. MUDr. Zdeňkem Rušavým, Ph.D., je koncipována jako praktický návod pro diabetologa, resp. ošetřujícího lékaře, který se stará o sportující diabetiky 1. typu.

Doporučujeme

Diabetes mellitus 1. typuLéčba inzulinovou pumpouNení bezvýchodných situací aneb příběhy lidí s diabetemLéčba inzulinemTechnologie v diabetologiiSlovník lékařských zkratek

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.