Doporučené postupy v pneumologii

Doporučené postupy v pneumologii

2. vydání

Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, CSc., a kolektiv

Formát:
125×190 mm
Vazba:
měkká (V2), plnobarevný tisk, 564 stran
Rok vydání:
2016
Naše cena dnes:
421,- Kč (MC 495,- Kč)
Sleva:
74,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-507-1
Dostupnost:
skladem
Koncepce Doporučených postupů, tak jak je vytvořila Česká pneumologická a ftizeologická společnost, se u lékařů setkala s vřelým přijetím – jejich knižní vydání bylo vyprodáno v průběhu dvou let od vydání. Zřejmým důvodem tohoto úspěchu je fakt, že Postupy byly od samého počátku koncipovány jako srozumitelná a instruktivní vodítka pro každodenní klinickou praxi. V tomto směru zcela vybočují ze stylu běžného u nás i v zahraničí, kdy vlastně guidelines často pouze reprezentují názory zúčastněných odborníků bez snahy o srozumitelný konsenzus s jasným výstupem pro širší odbornou veřejnost.
Doporučené postupy v pneumologii jsou úctyhodným dílem, na jehož přípravě se podíleli všichni přední pneumologové České republiky a tedy i všechna pracoviště ČR se standardem klinické excelence. Druhé vydání respektuje aktuální vývoj oboru.
1 CHRONICKÁ OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOC (CHOPN)
1.1 Stabilní CHOPN
1.2 Exacerbace CHOPN
1.3 CHOPN s prokázanou deficiencí α1-antitrypsinu
2 ASTHMA BRONCHIALE
2.1 Obecné postupy diagnostiky a léčby astmatu
2.2 Obtížně léčitelné bronchiální astma
3 PNEUMONIE
3.1 Diagnostika a léčba komunitní pneumonie dospělých
3.2 Diagnostika a léčba těžké pneumonie
4 TUBERKULÓZA
4.1 Tuberkulóza dospělých
4.2 Tuberkulóza dětí a mladistvých
4.3 Chemoprofylaxe onemocnění tuberkulózou u dětí
4.4 Biologická léčba preparáty blokujícími účinek TNFα
4.5 Tuberkulóza a latentní tuberkulózní infekce u transplantací
4.6 Standard poskytování dispenzární péče nemocným tuberkulózou a jinými mykobakteriózami a osobám s vyšším rizikem vzniku těchto onemocnění
4.7 Netuberkulózní mykobakteriózy dospělých
5 NEMALOBUNĚČNÝ A MALOBUNĚČNÝ KARCINOM PLIC
5.1 Klinické standardy komplexní péče o pacienty s karcinomem plic
5.2 Léčba nemalobuněčného karcinomu plic
5.3 Léčba malobuněčného karcinomu plic
5.4 Karcinom plic – další péče a podstatné informace
0011/16a
0011/16a
6 INTERSTICIÁLNÍ PLICNÍ PROCESY
6.1 Idiopatická plicní fibróza
6.2 Sarkoidóza
6.3 Exogenní alergická alveolitida
6.4 Granulomatóza s polyangiitidou
6.5 Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
6.6 Lymfangioleiomyomatóza
6.7 Plicní histiocytóza z Langerhansových buněk
6.8 Akutní exacerbace intersticiálních plicních procesů
6.9 Sledování a vyšetření u pacientů dlouhodobě užívajících léky s významným rizikem plicních imunopatologických a toxických reakcí (amiodaron, methotrexát, sulfasalazin)
7 ONEMOCNĚNÍ PLEURY
7.1 Fluidotorax – Doporučený postup diagnostiky a léčby
7.2 Hrudní empyém
7.3 Maligní pleurální mezoteliom
8 INTENZIVNÍ PNEUMOLOGIE
8.1 Hemoptýza
8.2 Pneumotorax
8.3 Neinvazivní plicní ventilace
8.4 Periprocedurální antikoagulační a protidestičková léčba u plánovaného bronchoskopického vyšetření
9 BRONCHOLOGIE
9.1 Diagnostická bronchoskopie flexibilním bronchoskopem
9.2 Bronchoskopie rigidním bronchoskopem
9.3 Urgentní bronchoskopie v nestandardních podmínkách
9.4 Standardní postup při provádění bronchoalveolární laváže a vyšetřování bronchoalveolární tekutiny
10 NEINVAZIVNÍ DIAGNOSTIKA
10.1 Interpretace základních vyšetření plicních funkcí
10.2 Indikace, provedení a hodnocení spiroergometrie (CPET)
10.3 Dezinfekce přístrojů k měření základních plicních funkcí
10.4 Standard pro šestiminutový test chůzí
10.5 Pneumologická cytodiagnostika
11 PORUCHY DÝCHÁNÍ VE SPÁNKU
11.1 Standard péče na pracovištích zajišťujících diagnostiku a léčbu poruch spánku
11.2 Léčba poruch dýchání ve spánku pomocí přetlaku v dýchacích cestách u dospělých
12 LÉČBA KYSLÍKEM
12.1 Dlouhodobá oxygenoterapie (DDOT)
12.2 Kritéria VZP ČR pro úhradu kapalného kyslíku a varianty stacionárního a mobilního koncentrátoru pro rok 2015
PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK
Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.
Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, LF UP a FN Olomouc

Doporučujeme

ARDS v klinické praxiRespirační infekce a jejich léčbaKapesní průvodce ambulantní léčbou respiračních infekcíIntersticiální plicní procesyZelenější trávaPraktický slovník medicíny

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.