ECMO – Extrakorporální membránová oxygenace

ECMO – Extrakorporální membránová oxygenace

Manuál pro použití u dospělých

Petr Ošťádal, Jan Bělohlávek

Formát:
110 × 190 mm
Vazba:
brožovaná, 88 stran
Rok vydání:
2013
Naše cena dnes:
208,- Kč (MC 245,- Kč)
Sleva:
37,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-365-7
Dostupnost:
rozebráno

Nyní nelze objednat

Extrakorporální membránová oxygenace (ECMO) je jednou z nejprogresivnějších metod současné kardiologie i celé medicíny. Nyní již jde o uznávanou záchrannou („rescue“) metodu v léčbě těžkého respiračního anebo kardiálního selhání. Podpora systémem ECMO může být zahájena velmi rychle, v urgentních situacích jak perkutánním, tak chirurgickým přístupem, a poskytuje čas k rozhodnutí o dalším postupu. Na rozdíl od jiných „mimotělních“ metod lze ECMO aplikovat bez dlouhé přípravy, včetně náhlé srdeční zástavy rezistentní k standardní resuscitaci. Indikace ECMO rychle přibývají, tak jak se metoda rozšiřuje, a zahrnují již nyní široké spektrum situací jak elektivních, tak urgentních. Díky metodě ECMO přežívají pacienti jak např. s kardiogenním šokem způsobeným akutním koronárním syndromem na jedné straně, tak např. s poraněním srdce na straně druhé. ECMO postupně mění pohled na stavy, které jsme tradičně považovali za neslučitelné se životem.
Kniha dvou předních českých kardiologů je napsána právě s cílem rozšířit metodu tak, aby se v ČR postupně stala jedním ze standardních přístupů v řadě situací, které zatím končí fatálně.
PODĚKOVÁNÍ
FOREWORD
PŘEDMLUVA
1 ÚVOD
2 VENOVENÓZNÍ ECMO
2.1 Umístění kanyl
2.2 Základní principy
3 VENOARTERIÁLNÍ ECMO
3.1 Umístění kanyl
3.2 Základní principy
4 VV ECMO NEBO VA ECMO?
5 INDIKACE A KONTRAINDIKACE
5.1 VV ECMO: indikace
5.2 VV ECMO: patologické procesy vhodné pro zavedení
5.3 VV ECMO: kontraindikace
5.4 VA ECMO: indikace
5.5 VA ECMO: patologické procesy vhodné pro zavedení
5.6 VA ECMO: kontraindikace
6 OKRUH ECMO
6.1 Volba kanyl
6.2 Kanylace
6.3 Spouštění systému
6.4 Základní nastavení po spuštění
7 ANTIKOAGULACE
8 VEDENÍ LÉČBY ECMO: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA
8.1 VV ECMO
8.2 VA ECMO
9 UKONČOVÁNÍ LÉČBY (WEANING) A ODPOJENÍ ECMO
9.1 VV ECMO
9.2 VA ECMO
9.3 Dekanylace
10 MONITORACE
10.1 Krevní tlak
10.2 Krevní plyny
10.3 Pulzní oxymetrie
10.4 SvO2, laktát
10.5 Cerebrální (a periferní) oxymetrie
10.6 Srdeční výdej
11 KOMPLIKACE
11.1 Krvácení
11.2 Ischemie
11.3 Trombóza okruhu ECMO
11.4 Hypoxie mozku a „harlekýnský syndrom“
11.5 Distenze nedostatečně vyprazdňované levé komory
LITERATURA
PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK
SEZNAM ILUSTRACÍ
MEDAILONKY AUTORŮ
REJSTŘÍK
Doc. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D.,
Komplexní kardiovaskulární centrum, kardiologické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.,
Komplexní kardiovaskulární centrum VFN, 2. interní klinika kardiologie a angiologie VFN a 1. LF UK v Praze

Doporučujeme

Fibrilace síní v běžné praxiPocket Atlas of Coronary Physiology – Kapesní atlas koronární fyziologieAkutní koronární syndromEKG v akutní kardiologiiKoronární cirkulaceSlovník lékařských zkratek

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.