ECMO – Extrakorporální membránová oxygenace

ECMO – Extrakorporální membránová oxygenace

2. aktualizované vydání

Petr Ošťádal, Jan Bělohlávek, Martin Balík, Hynek Říha

Formát:
110 × 190 mm
Vazba:
měkká (V2), 94 stran
Rok vydání:
2018
Zvýhodněná cena:
208,- Kč (MC 245,- Kč)
Sleva:
37,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-591-0
Dostupnost:
skladem
První vydání této publikace bylo odbornou veřejností přijato s nadšením a významně přispělo k rozšíření této metody v České republice. S odstupem několika let vychází vydání druhé, které odráží technický vývoj na tomto poli i hromadící se zkušenosti. Extrakorporální membránová oxygenace (ECMO) je jednou z nejprogresivnějších metod současné kardiologie i celé medicíny. Na rozdíl od jiných „mimotělních“ metod lze ECMO aplikovat bez dlouhé přípravy, včetně náhlé srdeční zástavy rezistentní k standardní resuscitaci. Indikace ECMO rychle přibývají, tak jak se metoda rozšiřuje, a zahrnují již nyní široké spektrum situací jak elektivních, tak urgentních.
PODĚKOVÁNÍ
FOREWORD TO FIRST EDITION
PŘEDMLUVA
1 ÚVOD
2 VENOVENÓZNÍ ECMO
2.1 Umístění kanyl
2.2 Základní principy
3 VENOARTERIÁLNÍ ECMO
3.1 Umístění kanyl
3.2 Základní principy
4 VV ECMO NEBO VA ECMO?
5 INDIKACE A KONTRAINDIKACE
5.1 VV ECMO: indikace
5.2 VV ECMO: patologické procesy vhodné pro zavedení
5.3 VV ECMO: kontraindikace
5.4 VA ECMO: indikace
5.5 VA ECMO: patologické procesy vhodné pro zavedení
5.6 VA ECMO: kontraindikace
6 OKRUH ECMO
6.1 Volba kanyl
6.2 Kanylace
6.3 Spouštění systému
6.4 Základní nastavení po spuštění
7 ANTIKOAGULACE
8 VEDENÍ LÉČBY ECMO: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA
8.1 VV ECMO
8.2 VA ECMO
9 UKONČOVÁNÍ LÉČBY (WEANING) A ODPOJENÍ ECMO
9.1 VV ECMO
9.2 VA ECMO
9.3 Dekanylace
10 MONITORACE
10.1 Krevní tlak
10.2 Krevní plyny
10.3 Pulzní oxymetrie
10.4 SvO2, laktát
10.5 Cerebrální (a periferní) oxymetrie
10.6 Srdeční výdej
11 KOMPLIKACE
11.1 Krvácení
11.2 Ischemie
11.3 Trombóza okruhu ECMO
11.4 Hypoxie mozku a „harlekýnský syndrom“
11.5 Distenze nedostatečně vyprazdňované levé komory
11.6 Vzduchová embolie
11.7 Operační výkon u pacienta na ECMO
LITERATURA
PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK
SEZNAM OBRÁZKŮ
MEDAILONKY AUTORŮ
REJSTŘÍK
Doc. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D.
Komplexní kardiovaskulární centrum, kardiologické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
Doc. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.,
Komplexní kardiovaskulární centrum VFN, 2. interní klinika kardiologie a angiologie VFN a 1. LF UK v Praze

Kolektiv spoluautorů:
Doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D., EDIC
Komplexní kardiovaskulární centrum, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny VFN a 1. LF UK v Praze
MUDr. Hynek Říha, Ph.D., MHA
Klinika anesteziologie a resuscitace, Kardiocentrum IKEM, Praha

Doporučujeme

Akutní koronární syndromEKG v akutní kardiologiiAkutní stavy ve vnitřním lékařstvíAkutní infarkt myokarduECMOZelenější tráva

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.