EKG v akutní kardiologii

EKG v akutní kardiologii

2. rozšířené vydání

Jan Bělohlávek, Pavel Osmančík, Regina Votavová, Aleš Linhart

Formát:
214 × 272 mm
Vazba:
V8 (pevná), 468 stran
Rok vydání:
2014
Zvýhodněná cena:
1016,- Kč (MC 1195,- Kč)
Sleva:
179,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-419-7
Dostupnost:
rozebráno

Nyní nelze objednat

Publikace kolektivu předních českých kardiologů EKG v akutní kardiologii vzbudila zasloužený zájem jak mezi kardiology, tak mezi internisty a intenzivisty. Po úspěchu prvního vydání autoři nyní publikaci rozšířili a doplnili, přičemž využili velmi kladného ohlasu u odborné veřejnosti spojeného s řadou námětů a návrhů. Přestože elektrokardiografie je dnes považována za zcela rutinní metodu, jejíž důvěrná znalost se všeobecně předpokládá, situace v reálné praxi je bohužel zcela opačná. Správná interpretace EKG křivek je ve své podstatě velmi obtížná. O to cennější je originální koncepce této publikace, která na rozdíl od většiny „klasických“ učebnic neuvádí pouze výčet typických obrazů, ale pečlivě vysvětluje, jakým postupem dojdeme ke správné diagnóze. Kniha tak umožňuje naučit se na každý obraz adekvátně klinicky reagovat a přijmout optimální terapeutická opatření.
Předmluva ke 2. vydání
I. ÚVOD 1 Historie a význam EKG pro klinickou praxi
2 EKG přístroj, příprava, údržba, nastavení
3 Záznam EKG, klasické svody, zadní svody, svody z pravostranného prekordia
II. FYZIOLOGICKÉ EKG
4 Akční potenciál
5 Anatomie převodního systému
6 Normální EKG křivka
7 Elektrická srdeční osa
III. EKG OBRAZ ZÁKLADNÍCH PATOLOGIÍ
8 Patologie vlny P
9 Patologie intervalu PQ
10 Patologie komplexu QRS
11 Blokáda pravého Tawarova raménka
12 Blokáda levého Tawarova raménka
13 Hemiblokády a bifascikulární blokády
14 Hypertrofie levé komory srdeční
15 Hypertrofie pravé komory srdeční
16 Patologické Q
17 Preexcitace
18 Patologie úseku ST
19 Elevace ST úseku u akutního IM a změny při akutním IM v čase
20 Elevace ST úseku u perikarditidy
21 Deprese ST úseku
22 Patologie vlny T a intervalu QT
IV. EKG U PORUCH SRDEČNÍHO RYTMU
23 Bradyarytmie
24 Tachyarytmie
V. EKG U CHOROB MYOKARDU
25 Kardiomyopatie
VI. EKG U PRAVOSTRANNÉHO PŘETÍŽENÍ, PLICNÍ EMBOLIE
26 EKG u plicní hypertenze
VII. EKG U INFARKTU MYOKARDU
27 EKG u akutního infarktu myokardu, akutní ischemie
VIII. OSTATNÍ EKG NÁLEZY
28 EKG změny při hyper- a hypokalemii
29 EKG u tako-tsubo kardiomyopatie
30 EKG u hypotermie
31 EKG a koronární spasmy
32 EKG u infekční endokarditidy
33 Telemetrické a vzdálené monitorování EKG
IX. EKG ATLAS Kazuistické křivky s testovými otázkami a rozborem
Literatura
Přehled použitých zkratek
Seznam ilustrací
Autoři
Rejstřík
Doc. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.
II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN Praha
Doc. MUDr. Pavel Osmančík, Ph.D.
III. interní – kardiologická klinika 3. LF UK Praha a FNKV, Praha
MUDr. Regina Votavová, II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN Praha
Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN Praha

Kolektiv spoluautorů:
Ing. Tomáš Bouček
II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN Praha
MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D.
II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN Praha
Doc. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D.
II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN Praha
MUDr. Petr Kuchynka, Ph.D.
II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN Praha
Mgr. Ilona Lálová
II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN Praha
MUDr. Pavel Poláček
II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN Praha
MUDr. Kristýna Ravlyková
II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN Praha
MUDr. Jan Šimek, Ph.D.
II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN Praha
MUDr. Ondřej Šmíd
II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN Praha

Doporučujeme

Fibrilace síní v běžné praxiPocket Atlas of Coronary Physiology – Kapesní atlas koronární fyziologieNovinky v léčbě poranění srdceKoronární cirkulaceZelenější trávaPraktický slovník medicíny

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.