Farmakoterapie urgentních stavů

Farmakoterapie urgentních stavů

2. vydání

MUDr. Jiří Knor, doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Formát:
125 × 190 mm
Vazba:
měkká (V2), 260 stran
Rok vydání:
2016
Naše cena dnes:
421,- Kč (MC 495,- Kč)
Sleva:
74,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-514-9
Dostupnost:
rozebráno

Nyní nelze objednat

První vydání této publikace bylo přijato s nadšením lékaři širokého spektra oborů od záchranné služby přes ARO a intenzivní medicínu až po lékaře sloužící pohotovostní služby. Bez znalosti farmakologie léků vhodných pro neodkladnou péči a možnosti jejich použití bychom mohli kriticky nemocným zajistit pouze zlomek péče, kterou jsme dnes schopni poskytnout a kterou také aplikujeme.
První část knihy seznamuje lékaře s nejčastěji používanými léky v podmínkách neodkladné péče, její součástí je abecední seznam základních léků používaných v neodkladných situacích, jejich charakteristika, indikace a kontraindikace, dávkování a způsob podání a významné interakce.
Druhá část knihy je věnována klinickým situacím, které vyžadují rychlé řešení. Jsou uvedeny základní příznaky, diferenciální diagnostika a doporučený postup, vybrané stavy jsou doplněny kazuistikami.
Kromě toho jsou v knize uvedeny ještě jednotlivé cesty podání farmak včetně netradičních způsobů a metod.
PŘEDMLUVA KE DRUHÉMU VYDÁNÍ
PŘEDMLUVA Z PRVNÍHO VYDÁNÍ
1 ÚVOD
1.1 Historie
1.2 Vymezení pojmů
2 VÝZNAM FARMAKOTERAPIE V URGENTNÍCH STAVECH
3 CESTY PODÁNÍ LÉKŮ
3.1 Orální způsob podání
3.2 Parenterální způsoby podání
3.3 Lokální (topické) podání
3.4 Inhalační podání
3.5 Netradiční způsoby podání
3.6 Rektální podání
4 ZÁKLADNÍ VÝBĚR LÉKŮ NEJČASTĚJI POUŽÍVANÝCH V URGENTNÍCH SITUACÍCH
5 VYBRANÉ NEODKLADNÉ KLINICKÉ SITUACE A JEJICH ŘEŠENÍ V PŘEDNEMOCNIČNÍ PÉČI
5.1 Zástava oběhu (srdeční zástava)
5.2 Dušení
5.3 Trauma – celková anestezie a analgezie v urgentní medicíně
5.4 Akutní koronární syndromy
5.5 Poruchy vědomí
5.6 Křečové stavy
5.7 Mimonemocniční porod, ošetření novorozence
ZÁVĚR
PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK
SEZNAM ILUSTRACÍ
LÉKOVÁ PŘÍLOHA
REJSTŘÍK
MUDr. Jiří Knor, Ph.D.
ZZS Středočeského kraje; Klinika anesteziologie a resuscitace 3. LF UK a FNKV, Praha
Doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.
Klinika anesteziologie a resuscitace 3. LF UK a FNKV, Praha

Doporučujeme

Akutní koronární syndromHELLP syndromRekanalizační terapie akutní ischemické cévní mozkové příhodyARDS v klinické praxiEKG v akutní kardiologiiZelenější tráva

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.