Fibrilace síní v běžné praxi

Fibrilace síní v běžné praxi

Josef Kautzner

Formát:
125×190 mm
Vazba:
V2, 222 stran
Rok vydání:
2012
Naše cena dnes:
293,- Kč (MC 345,- Kč)
Sleva:
52,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-270-4
Dostupnost:
skladem
Fibrilace síní (FS) je nejčastější tachyarytmií, která se u člověka vyskytuje. Její prevalence se odhaduje na 1–2 % a narůstá velmi významně s věkem, v populaci osmdesátníků dosahuje přibližně 10 %. Střízlivé odhady naznačují, že incidence FS by se měla v nejbližších 30 letech více než zdvojnásobit. Fibrilace síní zvyšuje především riziko mozkové příhody, a to zhruba 5×, přičemž 20 % všech mozkových příhod lze přičíst právě FS. Tyto mozkové příhody navíc mají špatnou prognózu, často s fatálními důsledky nebo významnou invalidizací.
Záludnost FS spočívá i v tom, že může probíhat u řady pacientů asymptomaticky nebo s minimálními symptomy, kterým pacient nepřičítá váhu. První manifestací FS tak může být právě mozková příhoda nebo epizoda srdečního selhání. Proto je nutno rozvíjet strategie časné detekce FS, zejména u vysoce rizikových pacientů, jako jsou nemocní s arteriální hypertenzí, cukrovkou nebo předchozí mozkovou příhodou.
PŘEDMLUVA
1 ÚVOD
2 EPIDEMIOLOGIE FS
2.1 Rizikové faktory FS
2.2 Samostatně se vyskytující FS
3 PROGNÓZA
4 MECHANISMUS VZNIKU FS
4.1 Progresivní charakter FS
5 KLASIFIKACE FS
5.1 Klasifikace podle trvání (klasifikace Evropské kardiologické společnosti)
5.2 Klasifikace podle symptomů
5.3 Klasifikace podle předpokládaného mechanismu
6 DIAGNÓZA
7 DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA
7.1 Vstupní vyšetření
8 ANTITROMBOTICKÁ PROFYLAXE
8.1 Riziková stratifikace
8.2 Antikoagulační léčba kumarinovými preparáty
8.3 Alternativy léčby warfarinem
8.4 Prevence tromboembolismu u nemocných s ICHS
8.5 Prevence tromboembolismu před kardioverzí FS
8.6 Antitrombotická léčba u chirurgických výkonů
9 FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA FS
9.1 Antiarytmika
9.2 Přehled antiarytmik
9.3 Akutní kontrola rytmu – konverze na sinusový rytmus
9.4 Medikamentózní kardioverze versus elektrokardioverze
9.5 Kontrola rytmu versus kontrola frekvence
9.6 Preventivní léčba (tzv. upstream therapy)
9.7 Náklady na péči o pacienty s FS
10 NEFARMAKOLOGICKÁ LÉČBA FS
10.1 Elektrická kardioverze FS
10.2 Kardiostimulace v léčbě FS
10.3 Katetrizační ablace FS
10.4 Chirurgická ablace FS
10.5 Nefarmakologická léčba tromboembolismu při FS
11 SLEDOVÁNÍ PACIENTŮ S FS
12 SRDEČNÍ SELHÁNÍ A FS
12.1 Antitrombotická profylaxe
12.2 Kontrola frekvence
12.3 Kontrola rytmu
13 POOPERAČNÍ FS
13.1 Mechanismus vzniku a rizikové faktory pooperační FS
13.2 Opatření k prevenci pooperační FS
13.3 Léčba pooperační FS
13.4 Antitrombotické zajištění při pooperační FS
14 TĚHOTENSTVÍ A FS
14.1 Vyšetření u těhotných s FS .
14.2 Léčba FS v těhotenství
15 FS U SPORTOVCŮ
16 PŘEHLED STRATEGIE LÉČBY FS
16.1 Farmakoterapie FS
16.2 Katetrizační ablace
16.3 Chirurgická ablace
16.4 Kombinovaná terapie
16.5 Antitrombotické zajištění
LITERATURA
PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK
SEZNAM ILUSTRACÍ
MEDAILONKY AUTORŮ
REJSTŘÍK
Prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC
Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Kolektiv spoluautorů:
MUDr. Robert Čihák, CSc.
Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
MUDr. Kateřina Lefflerová, CSc.
Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
MUDr. Petr Peichl, Ph.D.
Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
MUDr. Dan Wichterle, Ph.D.
Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Doporučujeme

Pocket Atlas of Coronary Physiology – Kapesní atlas koronární fyziologieAkutní koronární syndromEKG v akutní kardiologiiKoronární cirkulaceFarmakoterapie hypertenzeZelenější tráva

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.