Gliomy – současná diagnostika a léčba

Gliomy – současná diagnostika a léčba

Pavel Šlampa a kol.

Formát:
154×230 mm
Vazba:
vázaná, 192 stran
Rok vydání:
2013
Naše cena dnes:
591,- Kč (MC 695,- Kč)
Sleva:
104,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-321-3
Dostupnost:
skladem
Zhoubný novotvar mozku je 19. nejčastějším zhoubným novotvarem v české populaci a incidence tohoto onemocnění stále roste. Diagnostika i léčebná strategie, zvláště pooperační, a léčba recidiv musejí být určeny multidisciplinárním týmem, zpravidla ve složení neurochirurg, radiační a klinický onkolog, diagnostik a neurolog, a řešeny s přihlédnutím ke všem rizikovým faktorům , včetně celkového stavu pacienta.
Kniha představuje názorný příklad právě takového multioborového pohledu na problematiku primárních nádorů mozku. Autoři kapitol, kteří se ve své denní praxi zabývají diagnostikou a léčbou mozkových nádorů, patří mezi špičkové odborníky ve svých oborech v České i Slovenské republice. První část knihy se věnuje standardním postupům v léčbě gliomů, druhá pak součastným trendům v léčebné strategii. Text je bohatě doplněn obrazovou dokumentací, kazuistikami a samostatnou část tvoří závěry pracovních setkání (Glio mítinků) z let 2008–2012.
Předmluva
1 Standardní postupy v léčbě gliomů
1.1 Úvod
1.2 Vysoce maligní (high-grade) gliomy
1.3 Gliomy s nízkou malignitou (low-grade) gliomy
2 Současné trendy v léčebné strategii gliomů
2.1 Úvod
2.2 Gliomy v datech Národního onkologického registru ČR a klinické databáze České neurochirurgické společnosti ČLS JEP
2.3 Rádiológia gliómov
2.4 Chirurgická léčba glioblastomu
2.5 Štandard a kontroverzie v liečbe gliómov
2.6 Chemoradioterapie a cílená léčba high-grade gliomů
2.7 Stereotaktická radioterapie a radiochirurgie v léčbě recidivujícího glioblastoma multiforme
2.8 Postavenie neurológie v neuroonkológii
2.9 Podporná medikamentózna liečba
2.10 Molekulární patologie gliálních nádorů
3 Kazuistiky
3.1 Pseudoprogrese – kazuistika
3.2 Resekce recidivy multiformního glioblastomu – vyhodnocení komplikací a významu pro pacienta
3.3 Úloha stereotaktické biopsie v diferenciální diagnostice expanzivních procesů mozkových se zaměřením na glioblastomy
3.4 Glioblastóm s PNET-like zložkou – kazuistika
3.5 Využitie navigovaného intraoperačného 3D-ultrazvuku počas „awake“ resekcie astrocytómu infiltrujúceho suplementárnu motorickú oblasť – kazuistika
3.6 Kazuistické zamyšlení nad vývojem v radioterapii primárních nádorů mozku: pokrok nebo přešlapování na místě?
3.7 Kazuistika pacienta s GBM s neobvykle dlhým prežívaním
4 Závěry pracovních setkání 2008–2012
4.1 Zpráva z Glio mítinku v roce 2008
4.2 Zpráva z Glio mítinku v roce 2009
4.3 Zpráva z Glio mítinku v roce 2010
4.4 Zpráva z Glio mítinku v roce 2011
4.5 Zpráva z Glio mítinku v roce 2012
4.6 Zpráva z Glio mítinku v roce 2012
Přehled použitých zkratek
Seznam ilustrací
Rejstřík
Prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.
Klinika radiační onkologie LF MU, Masarykův onkologický ústav, Brno

Hlavní autoři jednotlivých kapitol:
MUDr. Robert Bartoš, Ph.D.
Neurochirurgická klinika Univerzity J. E. Purkyně a Masarykova nemocnice, Ústí n. L.
Doc. MUDr. Víťazoslav Belan, Ph.D.
Rádiodiagnostická klinika, UN Bratislava, Nemocnica ak. L. Dérera a I. rádiologická klinika LF UK a FN Bratislava, a Dr. MAGNET s.r.o., Bratislava
Doc. MUDr. Elena Bolješíková, CSc.
Klinika radiačnej onkológie OUSA a SZU, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
MUDr. Petr Burkoň, Ph.D.
Klinika radiační onkologie LF MU, Masarykův onkologický ústav, Brno
MUDr. Hana Doleželová, Ph.D.
Klinika radiační onkologie LF MU, Masarykův onkologický ústav, Brno
Doc. MUDr. Pavol Dubinský, Ph.D.
Oddelenie radiačnej onkológie, Východoslovenský onkologický ústav a. s., Košice
MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D.
Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno, Brno
MUDr. Martin Chorváth, Klinika stereotaktickej rádiochirurgie OUSA a VŠZASP, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Doc. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D.
Neurochirurgická klinika LF MU a Mezinárodní centrum klinického výzkumu (ICRC), FN u sv. Anny v Brně
MUDr. Etela Janeková
InClinic s.r.o, Bratislava
MUDr. Peter Kalina, CSc.
II. Neurologická klinika, LF UK a UN Bratislava, Nemocnica ak. L. Dérera, Bratislava
MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav a LF MU, Brno
MUDr. Běla Malinová
Radioterapeuticko-onkologické oddělení, FN Motol, Praha
MUDr. Alberto Malucelli
Neurochirurgická klinika Univerzity J. E. Purkyně a Masarykova nemocnice, Ústí n. L.
RNDr. Jan Mužík, Ph.D.
Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno
Prof. MUDr. Zdeněk Novák, CSc.
Neurochirurgická klinika LF MU a Mezinárodní centrum klinického výzkumu
(ICRC), FN u sv. Anny v Brně, Brno
Doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
Masarykův onkologický ústav, Brno
Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Neurochirurgická klinika, LF MU a FN Brno, Brno
MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
Onkologické a radioterapeutické oddělení LF UK a FN Plzeň, Komplexní onkologické centrum FN Plzeň
Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
Ústav biochemie a experimentální onkologie, 1. LF UK, Praha
Prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.
Klinika radiační onkologie LF MU, Masarykův onkologický ústav, Brno
MUDr. Andrej Šteňo
Neurochirurgická klinika LF UK a UN Bratislava, Nemocnica ak. L. Dérera, Bratislava
MUDr. Marián Švajdler
Oddelenie patológie, UN L. Pasteura, Košice

Kolektiv spoluautorů:
Bc. Andrej Bešše
Masarykův onkologický ústav, Brno
MUDr. Martin Bolcha
Neurochirurgická klinika Univerzity J. E. Purkyně a Masarykova nemocnice, Ústí n. L.
Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno
MUDr. Martin Fabian
Rádiodiagnostická klinika, UN Bratislava, Nemocnica ak. L. Dérera, a Dr. MAGNET s.r.o.,
Bratislava
MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D.
Neurochirurgická klinika Univerzity J. E. Purkyně a Masarykova nemocnice, Ústí n. L.
MUDr. Ivan Humhej
Neurochirurgická klinika Univerzity J. E. Purkyně a Masarykova nemocnice, Ústí n. L.
MUDr. Vít Kandrnal
Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno
MUDr. Filip Kramář
Neurochirurgická klinika, 1. LF UK, IPVZ a ÚVN, Praha
RNDr. Ondřej Májek
Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno
MUDr. Denisa Musilová
Radioterapeutické oddělení – Radiační onkologie, Masarykova nemocnice, Ústí n. L.
MUDr. Michal Orlický
Neurochirurgická klinika Univerzity J. E. Purkyně a Masarykova nemocnice, Ústí n. L.
RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.
Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno
MUDr. Ľubica Pružincová
Rádiodiagnostická klinika UN Bratislava, Nemocnica ak. L. Dérera a Dr. MAGNET s.r.o., Bratislava
MUDr. Jana Pukyová
Oddělení radioterapie a onkologie, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem
MUDr. Tomáš Radovnický
Neurochirurgická klinika Univerzity J. E. Purkyně a Masarykova nemocnice, Ústí n. L.
Prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.
Neurochirurgická klinika Univerzity J. E. Purkyně a Masarykova nemocnice, Ústí n. L.
Mgr. Jiří Šána
Masarykův onkologický ústav, Brno
MUDr. David Šulc
Radioterapeutické oddělení – Radiační onkologie, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem
MUDr. Ferdinand Třebický
Ústav radiační onkologie 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha
MUDr. Petr Vachata, Ph.D.
Neurochirurgická klinika Univerzity J. E. Purkyně a Masarykova nemocnice, Ústí n. L.

Doporučujeme

Atlas endoskopické neurochirurgieMigrénaArachnoid cysts / Arachnoidální cysty mozku a míchyRekanalizační terapie akutní ischemické cévní mozkové příhodyCytokiny v klinické medicíněSlovník lékařských zkratek

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.