Gynekologická cytodiagnostika

Gynekologická cytodiagnostika

Atlas cytohistologických korelací

Jaroslav Horáček, Jitka Kobilková

Formát:
214 × 272 mm
Vazba:
váz., 136 stran
Rok vydání:
2013
Naše cena dnes:
676,- Kč (MC 795,- Kč)
Sleva:
119,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-327-5
Dostupnost:
skladem
Karcinom děložního čípku je celosvětově třetí nejčastější malignitou u žen. Můžeme být právem hrdi na to, že výskyt tohoto karcinomu je v ČR hluboko pod celosvětovým průměrem. Zásluhu na tom má především vysoce rozvinutý systém screeningových vyšetření, v jejichž centru stojí gynekologická cytologie a rovněž histologie.
Avšak cytologie i histologie patří k těm nejobtížnějším metodám současné medicíny. Na rozdíl od biochemických metod, kdy výsledek získáme z přístroje ve formě čísla, cytologické a histologické vyšetření stojí zcela a výlučně na vizuálním hodnocení mikroskopického vzorku, které provádí patolog, na jehož zkušenosti závisí osud nemocného.
Atlasová publikace Gynekologická cytodiagnostika doc. MUDr. Jaroslava Horáčka, CSc., je mimořádně záslužným počinem, neboť dává lékařům-patologům do ruky pomůcku pro správné hodnocení, a to korelací obou klasických metod. Atlas vychází z dlouhodobých zkušeností školicího centra pro gynekologickou cytologii Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, které spolupracuje s gynekologicko-porodnickou klinikou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a Centrem onkologické prevence v Havířově.
Atlas je koncipován jako velkoformátová plnobarevná publikace, tak aby v cytologických i histologických nálezech vynikly všechny detaily a barevné odstíny, které jsou podstatné pro správné stanovení diagnózy, zejména v případě gynekologických malignit.
Předmluva
Úvod
1 Základní poznámky
1.1 První kroky screeningu v ČR
1.2 Vulva a cervikovaginální cytologické obrazy
2 Bethesda systém cytologického hodnocení
2.1 Vhodné a nevhodné cytologické obrazy
2.2 Pozadí preparátu
2.3 Kritéria malignity buněk
3 Zánětlivé a reaktivní nenádorové změny (mikrobiologie)
3.1 Zánětlivé a degenerativní změny v cytologickém obraze
3.2 Döderleinovy tyčinky
3.3 Ostatní bakteriální flóra
3.4 Trichomonas vaginalis (poševní bičíkovec)
3.5 Mykózy
3.6 Virové infekce
3.7 Folikulární cervicitida
3.8 Paraziti
3.9 Degenerace
3.10 Regenerace
3.11 Rohovění
3.12 Změny po ozáření
3.13 Atrofie
3.14 Změny při IUD
4 Hyperkeratóza, parakeratóza, dlaždicová metaplazie, keratinizující dysplazie
4.1 Hyperkeratóza
4.2 Parakeratóza
4.3 Dlaždicová buněčná metaplazie
4.4 Keratinizující dysplazie
5 Atypické změny dlaždicového epitelu
5.1 ASC-US, ASC-H, atypie
5.2 Abnormální změny dlaždicového epitelu, LSIL (prekancerózy)
5.3 Vysoký stupeň dlaždicové intraepitelové léze, HSIL
5.4 Invazivní karcinom dlaždicového epitelu cervixu
6 Atypické změny žlázového epitelu endocervixu
6.1 Buněčná populace endocervikálního žlázového epitelu
6.2 Abnormální cervikální epitel (adenocarcinoma in situ, AIS)
6.3 Žlázové atypie, AGC-NOS, AGC-FN
7 Adenokarcinom endocervixu
7.1 Adenocarcinoma in situ (AIS)
7.2 Adenokarcinom dobře a středně diferencovaný
7.3 Adenokarcinom málo diferencovaný
8 Prekancerózy endometria
8.1 Buněčná populace žlázového epitelu endometria
8.2 Hyperplazie a atypie endometria
9 Adenokarcinom endometria
9.1 Adenokarcinom dobře a středně diferencovaný
9.2 Adenokarcinom málo diferencovaný
9.3 Smíšené formy adenokarcinomu endometria
10 Extrauterinní adenokarcinom a karcinomy metastazující do reprodukčního systému
11 Méně obvyklé nádory
12 Základy histopatologie a cytologie vulvy
13 Neepitelové buněčné a jiné cizorodé struktury
14 Metody doplňující cytohistologickou diagnózu
Souhrn / Summary
Literatura
Přehled použitých zkratek
Seznam obrázků
Medailonky autorů
Rejstřík
Doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc.
Ústav patologie Lékařské fakulty OU v Ostravě a Fakultní nemocnice Ostrava
Prof. MUDr. Jitka Kobilková, DrSc., F. I. A. C.
Gynekologicko-porodnická klinika, 1. LF UK a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Doporučujeme

Screening nádorů prsu v České republiceSexuologie pro urology a gynekologyScreening karcinomu děložního hrdlaFarmakoterapie v těhotenství a při kojeníZelenější trávaPraktický slovník medicíny

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.