Gynekologie, 1. vydání

Gynekologie, 1. vydání

Radovan Pilka a kolektiv

Formát:
200×265 mm
Vazba:
vázaná, 332 stran
Rok vydání:
2017
Naše cena dnes:
1016,- Kč (MC 1195,- Kč)
Sleva:
179,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-530-9
Dostupnost:
rozebráno

Nyní nelze objednat

Moderní učebnice gynekologie určená pro pregraduální, ale zejména pro postgraduální výuku a další studium gynekologů v každodenní praxi. Kniha přináší nejmodernější poznatky z oboru, autoři však kladou důraz na jejich dokonalou srozumitelnost a praktickou využitelnost.
Předmluva
Slovo úvodem
1 Anatomie ženského pohlavního traktu
Vladislava Marciánová, Marcela Bezdičková, Radka Filipčíková
1.1 Organa genitalia feminina externa
1.2 Organa genitalia feminina interna
1.3 Pelvis
1.4 Diaphragma pelvis
1.5 Diaphragma urogenitale
2 Endokrinologie a menstruační cyklus
Jiří Dostál, Radovan Pilka
2.1 Úvod
2.2 Osa hypotalamus–hypofýza–ovarium
2.3 Vývoj folikulu
2.4 Děložní endometriální cyklus
2.5 Cervikální cyklus
2.6 Vaginální cyklus
2.7 Prsní žláza
3 Gynekologická anamnéza, vyšetření a diagnostické metody
Radovan Pilka, Vladimír Dvořák
3.1 Anamnéza
3.2 Gynekologické vyšetření
3.3 Diagnostické ambulantní procedury
3.4 Diagnostické laboratorní procedury
3.5 Zobrazovací metody
4 Poruchy menstruačního cyklu, amenorea
Radovan Pilka
4.1 Premenstruační syndrom
4.2 Dysmenorea
4.3 Abnormální děložní krvácení
4.4 Amenorea
4.5 Postmenopauzální krvácení
5 Dysfunkční krvácení
Radovan Pilka
6 Perimenopauza a postmenopauza
Jiří Dostál, Marie Turková
6.1 Menopauza jako fyziologický proces
6.1 Osteoporóza
6.2 Kardiovaskulární problémy
6.3 Centrální nervový systém
6.4 Markery postmenopauzy
6.5 Hormonální substituční léčba
7 Prolaps pánevních orgánů
Radovan Pilka, Petr Dzvinčuk, Daniel Gágyor
7.1 Patofyziologie
7.2 Klinický obraz
7.3 Klasifikace
7.4 Vyšetření
7.5 Léčba
8 Vulvovaginitida a cervicitida
Radovan Pilka
8.1 Kolpitida
8.2 Vulvovaginální kandidóza
8.3 Atrofická kolpitida
8.4 Vulvární vestibulitida
8.5 Kontaktní dermatitida
8.6 Cervicitida
8.7 Absces Bartholiniho žlázy
9 Pánevní zánět, endometritida a závažné infekční stavy
Radovan Pilka
9.1 Pánevní zánět
9.2 Aktinomykóza
9.3 Endometritida
9.4 Méně obvyklé a těžké infekce
10 Sexuálně přenosné choroby
Radovan Pilka
10.1 Gonorea – kapavka
10.2 Syfilis – lues
10.3 Chankroid – ulcus molle
10.4 Lymphogranuloma Venereum (inguinale)
10.5 Chlamydiové močopohlavní infekce
10.6 Onemocnění HIV
10.7 Herpes simplex
10.8 Papilomavirus
10.9 Trichomoniasis
11 Neplodnost
Jiří Dostál, Radovan Pilka
11.1 Úvod
11.2 Etiologie neplodnosti
11.3 Ženský faktor neplodnosti
11.4 Mužský faktor neplodnosti
11.5 Faktory neplodnosti postihující obě pohlaví
11.6 Vyšetření neplodnosti
11.7 Léčba neplodnosti
11.8 Asistovaná reprodukce
12 Endometrióza
Radim Marek, Radovan Pilka, Pavel Hejtmánek
12.1 Úvod
12.2 Teorie patogeneze
12.3 Rizikové faktory
12.4 Morfologický obraz endometriózy
12.5 Klinické projevy
12.6 Fyzikální vyšetření
12.7 Vyšetřovací metody
12.8 Léčba
13 Plánované rodičovství a antikoncepce
Radovan Pilka, Eduard Kučera, Magda Pilková
13.1 Přirozené metody
13.2 Mechanické bariéry
13.3 Spermicidy
13.4 Hormonální antikoncepce
13.5 Nitroděložní tělíska
13.6 Sterilizace
13.7 Emergentní postkoitální antikoncepce
13.8 Adolescenti
13.9 Budoucí metody antikoncepce
13.10 Interupce
14 Benigní gynekologické léze
Jan Vodička, Radovan Pilka
14.1 Benigní vulvární léze
14.2 Benigní léze hrdla děložního
14.3 Benigní děložní léze – děložní myomy (leiomyomy, fibromyomy, fibromy)
14.4 Benigní léze vaječníků
14.5 Ultrazvukové rozlišení benigní a maligní léze
14.6 Benigní léze vejcovodů
15 Prekancerózy
Vladimír Dvořák, Radovan Pilka
15.1 HPV
15.2 Vulvární intraepiteliální neoplazie (VIN)
15.3 Vaginální intraepiteliální neoplazie (VAIN)
15.4 Cervikální intraepiteliální neoplazie (CIN)
15.5 Hyperplazie endometria
16 Gynekologické zhoubné nádory
Petr Dzvinčuk, Radovan Pilka
16.1 Zhoubné nádory vulvy
16.2 Zhoubné nádory pochvy
16.3 Zhoubné nádory čípku děložního
16.4 Karcinom endometria
16.5 Zhoubné nádory vaječníku
17 Gestační trofoblastická nemoc
Radim Marek, Radovan Pilka
17.1 Hydatidózní mola
17.2 Gestační trofoblastická neoplazie
18 Gynekologická chirurgie
Milan Kudela, Radovan Pilka
18.1 Anatomie
18.2 Předoperační vyšetření
18.3 Gynekologické operace
19 Somatosexuální poruchy
Petr Dzvinčuk, Radovan Pilka
19.1 Chromozomální určení pohlaví
19.2 Ovariální ageneze – dysgeneze
19.3 Pravý hermafroditismus
19.4 Klinefelterův syndrom
19.5 Double-X muži
19.6 Syndromy s mnohočetným X chromozomem
19.7 Ženský hermafroditismus způsobený kongenitální adrenální hyperplazií
19.8 Ženský hermafroditismus bez progresivní maskulinizace
19.9 Mužský hermafroditismus
19.10 Diferenciální diagnostika u novorozenců s obojetným pohlavím
19.11 Léčení hermafroditů
20 Ektopická gravidita
Daniel Gágyor, Radovan Pilka
21 Pelvic pain syndrome – syndrom pánevní bolesti
Milan Kudela, Radovan Pilka
21.1 Akutní abdominální bolest
21.2 Chronická pánevní bolest
10 22 Gynekologie dětí a dospívajících
Dana Ondrová, Radovan Pilka
22.1 Histologický vývoj
22.2 Anatomická a fyziologická hlediska
22.3 Osa hypofýza–hypotalamus–ovaria
22.4 Gynekologické vyšetření kojenců, dětí a dospívajících
22.5 Vrozené vývojové anomálie ženských pohlavních orgánů
22.6 Gynekologické poruchy u premenarcheálních dívek
22.7 Poruchy pohlavního dospívání
23 Inkontinence moči
Daniel Gágyor, Zdeněk Adamík, Zuzana Maškulíková
24 Krizová komunikace
Lenka Hansmanová
24.1 Průběh sdělení – osobnost lékaře
24.2 Místo a čas
24.3 Obsah sdělení
24.4 Konflikt
25 Nemoci prsu
Radovan Pilka
25.1 Anatomie a vývoj prsu
25.2 Vyšetřovací metody
25.3 Benigní onemocnění prsu
25.4 Sekrece z prsu
25.5 Infekční onemocnění prsu
25.6 Prekancerózy prsu
25.7 Carcinoma in situ
25.8 Rizikové faktory karcinomu prsu
25.9 Invazivní karcinom prsu
Literatura
Přehled použitých zkratek
Seznam ilustrací
Medailonek hlavního autora
Rejstřík
Prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.
Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc

Kolektiv spoluautorů:
MUDr. Zdeněk Adamík, Ph.D.
Gynekologicko-porodnické oddělení, Nemocnice T. Bati, Zlín
RNDr. Marcela Bezdičková, Ph.D.
Ústav normální anatomie LF UP, Olomouc
Doc. MUDr. Jiří Dostál, Ph.D.
Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc
MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Centrum ambulantní a primární péče, Brno
MUDr. Petr Dzvinčuk, Ph.D.
Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc
Mgr. Radka Filipčíková, Ph.D.
Ústav normální anatomie LF UP, Olomouc
MUDr. Daniel Gágyor
Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc
MUDr. PhDr. Lenka Hansmanová, Ph.D.
Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc
MUDr. Pavel Hejtmánek
Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc
Doc. MUDr. Eduard Kučera, CSc.
Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha
Prof. MUDr. Milan Kudela, CSc.
Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc
Mgr. Vladislava Marciánová , Ph.D.
Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc
MUDr. Radim Marek
Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc
MUDr. Zuzana Maškulíková
Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc
MUDr. Dana Ondrová, Ph.D., MBA
Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc
Mgr. Magda Pilková
Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc
MUDr. Marie Turková
Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc
MUDr. Jan Vodička
Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc

Doporučujeme

Gynekologická cytodiagnostikaScreening karcinomu děložního hrdlaNemoci prsu v každodenní praxiRobotická chirurgie v gynekologiiZelenější trávaPraktický slovník medicíny

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.