Hrudní drenáže krok za krokem

Hrudní drenáže krok za krokem

Martina Vašáková, Pavla Žáčková

Formát:
125×190 mm
Vazba:
brožovaná, 234 stran
Rok vydání:
2012
Naše cena dnes:
421,- Kč (MC 495,- Kč)
Sleva:
74,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-278-0
Dostupnost:
poslední kusy
Hrudní drenáž je jedním ze základních invazivních výkonů v pneumologii. Jde o multidisciplinární výkon na pomezí pneumologie, chirurgie, intenzivní péče a intervenční radiologie. Kniha nabízí podrobný přehled indikací a typů hrudních drenáží, a zejména pak praktické návody objasňující krok za krokem postupy při hrudní drenáži. Text je bohatě ilustrován názornými schématy a fotografiemi. Důležitým oddílem je přehled nejčastějších komplikací a jejich řešení a kapitola věnovaná chybám a omylům při indikaci a provádění hrudních drenáží. Kniha je určena především pneumologům, dále pak chirurgům, intenzivistům a intervenčním radiologům.
PŘEDMLUVA
ÚVOD
1 HISTORIE HRUDNÍ DRENÁŽE
2 ANATOMIE HRUDNÍKU
2.1 Hrudní koš
2.2 Hrudní stěna
2.3 Projekce orgánů a cév na stěnu hrudní
3 INDIKACE A KONTRAINDIKACE HRUDNÍCH DRENÁŽÍ
3.1 Přehled indikací hrudní drenáže
3.2 Kontraindikace hrudní drenáže
4 TYPY HRUDNÍCH DRENÁŽÍ
4.1 Základní metody hrudních drenáží
5 PŘÍPRAVA PACIENTA PŘED HRUDNÍ DRENÁŽÍ
5.1 Anamnéza
5.2 Objektivní vyšetření
5.3 Zhodnocení radiologické dokumentace
5.4 Doplňující přístrojová vyšetření
5.5 Laboratorní vyšetření
5.6 Zvážení indikace, načasování a typu hrudní drenáže, včetně přípravy pacienta před hrudní drenáží
5.7 Pohovor s nemocným
5.8 Informovaný souhlas
6 TECHNICKÉ PROVEDENÍ HRUDNÍ DRENÁŽE KROK ZA KROKEM
6.1 Personál
6.2 Vybavení pro hrudní drenáž
6.3 Jaký průměr drénu zvolit?
6.4 Postup při zavádění hrudního drénu
6.5 Poučení pacienta
7 PÉČE O DRÉN, EXTRAKCE DRÉNU
7.1 Obecné principy péče o hrudní drenáž
7.2 Extrakce drénu – exdrenáž
8 ÚLOHA SESTRY V PÉČI O PACIENTA S HRUDNÍ DRENÁŽÍ
8.1 Potřebné znalosti
8.2 Náplň práce sestry
9 ZVLÁŠTNÍ SITUACE A SPECIFICKÉ ÚKONY PŘI HRUDNÍ DRENÁŽI
9.1 Vícečetná hrudní drenáž
9.2 Intrapleurální aplikace fibrinolytik
9.3 Pleurodéza
9.4 Autohemopleurodéza
9.5 Dlouhodobá hrudní drenáž
9.6 Antibiotická plomba pleurální dutiny
9.7 Drenáž postpneumonektomického prostoru
10 KOMPLIKACE HRUDNÍ DRENÁŽE
10.1 Komplikace technické
10.2 Komplikace ze strany pacienta
10.3 Komplikace ze strany lékařského a ošetřujícího personálu
11 CHYBY A OMYLY V INDIKACÍCH A TECHNICKÉM PROVEDENÍ HRUDNÍCH DRENÁŽÍ
11.1 Chyby a omyly v indikaci hrudní drenáže
11.2 Chyby a omyly v technickém provedení hrudní drenáže
11.3 Chyby a omyly v nastavení drenážních systémů
11.4 Chyby a omyly v péči o hrudní drenáž
PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK
SEZNAM OBRÁZKŮ
MEDAILONKY AUTOREK
REJSTŘÍK
Doc. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.
Pneumologická klinika 1. LF UK Thomayerovy nemocnice
MUDr. Pavla Žáčková
Pneumologická klinika 1. LF UK Thomayerovy nemocnice

Doporučujeme

Thoracic Drainage / A Step-by-Step GuideModerní farmakoterapie v pneumologiiIntersticiální plicní procesyZelenější trávaPraktický slovník medicínyVelký lékařský slovník

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.