Hygiena a epidemiologie pro ambulantní praxi

Hygiena a epidemiologie pro ambulantní praxi

Renata Podstatová

Vazba:
110×190 mm, brož stran
Rok vydání:
2010
Naše cena dnes:
251,- Kč (MC 295,- Kč)
Sleva:
44,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-212-4
Dostupnost:
skladem
V publikaci jsou uvedeny možnosti vzniku a šíření infekčních onemocnění v ambulantní praxi a základní zásady hygienicko-epidemiologických opatření v ambulancích, včetně stomatologických pracovišť. Dále jsou v ní shrnuta nejdůležitější opatření v ordinacích týkající se příjmu pacientů, dezinfekce, sterilizace, manipulace s biologickým materiálem a s prádlem, likvidace odpadu, používání osobních ochranných prostředků, používání bariérové ošetřovací techniky, očkování, úklidu, kvality vody a ovzduší.
Mezi nejvýznamnější kroky v prevenci nozokomiálních i profesionálních nákaz v ordinaci patří také dezinfekce rukou vždy před a po zdravotnických výkonech u pacientů, po manipulaci s biologickým materiálem a vždy při uplatňování bariérového ošetřovacího režimu, aby se zabránilo vzniku a šíření infekce.
Všechny tyto zásady musejí být popsány v provozních řádech a také důsledně dodržovány ve všech ambulancích. Součástí publikace je i vzorový provozní řád všeobecné ambulance.
Publikace je určena lékařům všech specializací, hygienikům a epidemiologům v terénu.
1 Úvod
2 Podmínky vzniku a šíření infekčních onemocnění
3 Režim v ambulantních zařízeních
4 Režim na stomatologických pracovištích
5 Věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení ambulantní péče
5.1 Společná ustanovení pro zdravotnická zařízení ambulantní péče
5.2 Doplňující požadavky na vybavení pro jednotlivé obory
6 Hygiena rukou
6.1 Mikrofl óra pokožky rukou
6.2 Postupy při mytí a dezinfekci rukou
6.3 Přípravky k mytí a dezinfekci rukou
6.4 Praktické zkušenosti s mytím a dezinfekcí rukou
6.5 Používání rukavic
7 Dezinfekce pokožky a sliznic
8 Dezinfekce
8.1 Způsoby a formy dezinfekce
9 Sterilizace
9.1 Předsterilizační příprava
9.2 Způsoby sterilizace
9.3 Sterilizační obaly
9.4 Skladování a transport vysterilizovaného materiálu
9.5 Exspirace sterilního materiálu
9.6 Kontrola sterilizace
10 Úklid
11 Manipulace s prádlem
12 Biologický materiál
13 Manipulace s biologickým materiálem
14 Nakládání s odpady
15 Zdroje vody
16 Zásady osobní hygieny zaměstnanců
17 Zásady prevence vzniku a šíření nozokomiálních nákaz a profesionálních infekcí
18 Hlášení výskytu infekcí a nozokomiálních nákaz
19 Profesionální infekce
20 Očkování zaměstnanců
21 Vzorový provozní řád
Literatura
Přehled použitých zkratek
Medailonek autorky
Rejstřík
RNDr. Renata Podstatová
FN Ostrava

Doporučujeme

Mikrobiologická diagnostika infekcí krevního řečištěPneumokokové nákazy a možnosti očkování proti nimNozokomiální nákazyRespirační infekce a jejich léčbaZelenější trávaSlovník lékařských zkratek

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.