Injekční léčba diabetu a novinky v léčbě metforminem / 2014

Injekční léčba diabetu a novinky v léčbě metforminem / 2014

edice Současná diabetologie / Sv.14

Jindřiška Perušičová

Formát:
118 ×190 mm
Vazba:
V2 (brožovaná), 192 stran
Rok vydání:
2014
Naše cena dnes:
166,- Kč (MC 195,- Kč)
Sleva:
29,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-408-1
Dostupnost:
skladem
Podobně jako v loňském roce byl vyvrcholením ediční řady Současná diabetologie titul věnovaný aktuálnímu stavu perorální léčby DM, v roce 2014 je podobný titul věnován injekční léčbě DM, přesněji s důrazem na injekční léčbu DM2. Prof. Perušičová seznamuje čtenáře (především z řad diabetologů) se všemi praktickými aspekty léčby inzulinem a jeho analogy, stejně jako inkretinovými mimetiky, a to ve zcela aktuálním pohledu roku 2014. Knižní řada prof. Perušičové je známá tím, že je přesně cílena pro potřeby zejména ambulantních diabetologů, proto jako třetí oddíl – navazující na kapitoly věnované inzulinové a inkretinové léčbě – autorka zařadila ještě kapitoly seznamující čtenáře s novinkami v léčbě metforminem, který je vždy základním pilířem léčby DM2, a s nímž je nejčastěji injekční léčba kombinována.
Předmluva
I. Léčba inzulinem a jeho analogy
1 Léčba inzuliny – úvod
2 Léčba inzuliny v letech 2013–2014
3 Inzulinová analoga: detemir, glargin, degludek
3.1 Detemir
3.2 Glargin
3.3 Degludek
3.4 Další inzulinové kombinace
3.5 Inzulinové pumpy
4 Inzuliny v porovnání nebo v kombinaci s inkretiny
5 Hypoglykemie
6 Ledviny a inzulinová léčba
7 Kardiovaskulární vliv inzulinové léčby
8 Inzuliny a riziko karcinomů
9 Vybrané aspekty léčby inzuliny
9.1 Inzulinová léčba a lipidy
9.2 Selfmonitoring
9.3 Personální přístup
9.4 Novinky v podávání inzulinů
9.5 Léčba inkretiny
9.6 Subkutánní léčba
10 Biosimilární inzuliny
10.1 Co jsou biosimilární léky
10.2 Biosimilární inzulin
10.3 Závěr
11 Léčba inzuliny – shrnutí
11.1 Léčba diabetu a protekce B-buněk
11.2 Inzulinová léčba a zvyšování tělesné hmotnosti
11.3 Inzulinová analoga – pro a proti
II. Inkretinová mimetika
12 Inkretiny – úvod
13 Fyziologie a patofyziologie inkretinů
14 GLP-1 analoga a agonisté GLP-1R pro léčbu nemocných s DM2
14.1 Přehled
14.2 GLP-1 analoga a agonisté GLP-1R pro léčbu nemocných s DM2 / dostupné v ČR
14.3 Vzájemné porovnání GLP-1 analog/agonistů GLP-1R
14.4 Stručný přehled: bezpečnost, rizika a účinnost inkretinové léčby
15 Závažné komplikace léčby inkretiny
15.1 Akutní pankreatitida
15.2 Karcinom štítné žlázy
16 Vliv inkretinů na vybrané chorobné stavy
16.1 Diabetes mellitus 1. typu
16.2 Ledviny
16.3 Játra
16.4 Nádory
16.5 Obezita/diabezita
16.6 Metabolický syndrom, dyslipidemie
16.7 Kardiovaskulární komplikace
16.8 Mozek, cerebrovaskulární komplikace a osa „střevo-mozek“
16.9 Přehled prakticky významných inkretinů
16.10 Kombinace léčby inzulinem a inkretiny
16.11 Různé nové zajímavosti
16.12 Co nás čeká v blízké budoucnosti v inkretinové léčbě
16.13 Souhrn
III. Novinky v léčbě metforminem
17 nové důkazy o působení metforminu
17.1 Aktivace AMPK – hlavní mechanismus působení metforminu
17.2 Další oblasti metabolismu ovlivňované metforminem
17.3 Metformin a střevní mikrobiota
17.4 Nové lékové formy metforminu
18 Metformin a karcinomy
19 Metformin a kardiovaskulární komplikace
20 Metformin – shrnutí
20.1 Metformin jako lék první volby u DM2
20.2 Metformin jako lék širokého spektra účinků
IV. Perspektivy diabetologie
21 Jaké problémy bude diabetologie řešit v nejbližší době?
21.1 Léčba
21.2 Edukace/úloha sester
21.3 Stáří
21.4 Fyzická aktivita
21.5 Geny
21.6 Aktuální zajímavosti
21.7 Lékařské biotechnologie
Přílohy
Přílohy I–V
Přehled použitých zkratek
Medailonek autorky
Rejstřík
Prof. MUDr. Jindřiška Perušičová, DrSc.
Interní klinika 2. LF a FN Motol, Praha

Doporučujeme

Diabetes mellitus a endokrinologieDiabetes mellitus a kardiovaskulární onemocnění – KardiabetesDiabetes mellitus a gastrointestinální traktDiabetes mellitus a respirační systémZelenější trávaPraktický slovník medicíny

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.