Kazuistiky z pediatrie

Kazuistiky z pediatrie

2., přepracované a doplněné vydání

Květa Bláhová, Filip Fencl a kol.

Formát:
140 × 200 mm
Vazba:
brožovaná, barevné ilustrace, 296 stran
Rok vydání:
2020
Zvýhodněná cena:
421,- Kč (MC 495,- Kč)
Sleva:
74,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-667-2
EAN:
9788073456672
Dostupnost:
skladem
Vybrané kazuistiky z pediatrie autoři adresují jak nemocničním, tak i praktickým pediatrům. Měly by jim pomoci v případech pacientů přicházejících často s ne úplně jasnou symptomatologií při stanovení jejich diagnózy, plánování speciálních vyšetření, léčby a dalších zákroků. Naprostá většina demonstrovaných případů se týká problematiky novorozeneckého, kojeneckého a batolecího věku, což je dáno profilem hlavních autorů. Některé z kazuistik jsou spíše raritní, s jinými se však mohou setkat pediatři i v každodenní praxi. Každá z kazuistik je doplněna teoretickou částí s diferenciálnědiagnostickou rozvahou, řadou schémat, tabulek, obrazovou dokumentací a též krátkou diskusí. Na závěr jsou pak uvedeny stručné, nicméně recentní literární odkazy. Především na neobvyklých diagnózách autoři dokumentují, jaká vyšetření, zákroky a léčebné možnosti jsou u pacientů nejnižších věkových kategorií s úspěchem možné a proveditelné. Zdůrazňují ale i nutnost zamýšlet se nad pacientem z hlediska etického a psychologického, např. u dětí drogově závislých rodičů, při zahajování dialyzační léčby u novorozenců s mnohočetnými vadami, indikací k transplantacím orgánů atp. Druhé vydání této knihy je doplněno o 10 nových kazuistik, několik kapitol z prvního vydání bylo přepracováno ve své kazuistické a zejména teoretické části. Úpravy kapitol reflektují nové poznatky a změny v terapii, které se odehrály od doby prvního vydání knihy.
Předmluva
I. NEFROLOGIE
1 Hemolyticko-uremický syndrom (K. Bláhová)
2 Atypický hemolyticko-uremický syndrom (aHUS) asociovaný s pneumokokovou infekcí (T. Rosík)
3 Atypický hemolyticko-uremický syndrom s poruchou komplementu (M. Šibíková)
4 Multicystická dysplazie ledviny (K. Bláhová)
5 Chlopeň zadní uretry (K. Bláhová)
6 VACTERL/VATER asociace (syndrom) (K. Bláhová)
7 Intrathorakální ektopie ledviny (K. Bláhová)
8 Kongenitální nefrotický syndrom (F. Fencl)
9 Lithiem indukovaný nefrotický syndrom (J. Zieg)
10 Renální tubulární acidóza (T. Rosík)
11 Selhání ledvin na podkladě perinatální asfyxie (F. Fencl)
II. GASTROENTEROLOGIE, HEPATOLOGIE
12 Syndrom krátkého střeva (F. Fencl)
13 Duplikatura duodena (K. Bláhová)
14 Alergická kolitida kojených dětí (K. Bláhová)
15 Progresivní familiární intrahepatální cholestáza 2. typu (R. Kotalová)
16 Alagilleův syndrom (M. Šibíková, R. Kotalová)
III. DERMATOLOGIE
17 Ecthyma gangrenosum (K. Bláhová)
18 Bulózní epidermolýza (K. Bláhová)
19 Erythema nodosum (J. David)
IV. KARDIOLOGIE, CÉVNÍ PROBLEMATIKA
20 Recidivující perikarditida (V. Stará)
21 Hypertrofická kardiomyopatie (V. Stará)
22 Srdeční postižení u Friedreichovy ataxie (V. Stará)
23 Mid-aortic syndrom (K. Bláhová) 7
24 Trombóza ledvinné a dolní duté žíly u novorozence (M. Polovinčák)
25 Infantilní hemangiomatóza kůže a jater (J. Mališ)
26 Kawasakiho syndrom (V. Stará)
27 Polyarteriitis nodosa (J. David, K. Rücklová, P. Doležalová)
V. PNEUMOLOGIE
28 Hemoptýza (F. Fencl)
29 Primární ciliární dyskineze (V. Martinů, J. David)
VI. ENDOKRINOLOGIE, VROZENÉ VADY METABOLISMU
30 McCuneův-Albrightův syndrom (F. Fencl)
31 Idiopatická infantilní hyperkalcemie (F. Fencl)
32 Tyrosinemie (F. Fencl)
33 Kongenitální adrenální hyperplazie s virilizací genitálu u novorozence (J. David, F. Votava)
34 Hyperinzulinismus (M. Šibíková)
35 Glykogenóza I (M. Šibíková)
VII. VARIA
36 Histiocytóza z Langerhansových buněk (F. Fencl)
37 Novorozenecký abstinenční syndrom (F. Fencl)
38 Rabdomyolýza (J. David)
Přehled použitých zkratek
Medailonky hlavních autorů
Rejstřík
Doc. MUDr. Květa Bláhová, CSc.
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Doc. MUDr. Filip Fencl, Ph.D.
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

Kolektiv spoluautorů:
MUDr. Miloš Černý
Novorozenecké oddělení s JIRP, Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha
MUDr. Jan David, Ph.D.
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Prof. MUDr. Pavla Doležalová, CSc.
Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Radana Kotalová, CSc.
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha
MUDr. Josef Mališ
Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN v Motole, Praha
MUDr. Vendula Martinů
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha
MUDr. Michal Polovinčák
Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN v Motole, Praha
MUDr. Mgr. Tomáš Rosík, Ph.D.
Dětské oddělení, Oblastní nemocnice Kladno
MUDr. Kristina Rücklová, Ph.D.
Klinika dětí a dorostu 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha
MUDr. Veronika Stará
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha
MUDr. Michaela Šibíková
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D.
Klinika dětí a dorostu 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha
Doc. MUDr. Jakub Zieg, Ph.D.
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

Doporučujeme

Akutní stavy ve vnitřním lékařstvíRespirační onemocnění u dětíDětská neurochirurgie v kazuistikáchKazuistiky z neonatologieZelenější trávaPraktický slovník medicíny

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.