Klimakterická medicína

Klimakterická medicína

2. přepracované vydání

Tomáš Fait

Formát:
110 × 190 mm
Vazba:
brož, 190 stran
Rok vydání:
2013
Naše cena dnes:
166,- Kč (MC 195,- Kč)
Sleva:
29,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-342-8
Dostupnost:
poslední kusy
Klimakterická medicína je hraniční obor sledující změny ženského organismu spojené s estrogenní nedostatečností a možnosti jejich prevence i léčby. Vzhledem ke stárnutí populace je to odvětví medicíny potřebné pro udržení kvality života. Kniha obsahuje stručný přehled základních otázek klimakterické medicíny – seznamuje se studiemi věnujícími se vlivu jednotlivých léčebných modalit na akutní klimakterický syndrom, urogenitální atrofii a osteoporózu jako hlavní oblasti projevu estrogenního deficitu, zabývá se otázkami rizik terapie a věnuje se i kontroverzním tématům vlivu hormonální substituční terapie na kardiovaskulární systém, s věkem spojené nemoci oka, kolorektální karcinom či degenerativní nemoci nervového systému a demence. Zvláštní kapitoly jsou věnovány jednotlivým preparátům hormonální substituční terapie, skupině STEARs, fytoestrogenům a alternativám hormonální léčby. Závěrečná kapitola předkládá styčné body současných světových i našich doporučení pro postupy v klimakterické medicíně.
1 Úvod
2 Repetitorium
2.1 Slovníček pojmů
2.2 Fyziologie klimakteria
2.3 Anatomické změny
2.4 Klinické příznaky
2.5 Předčasné ovariální selhání
3 Diagnostika
3.1 Možnosti objektivizace akutního klimakterického syndromu
3.2 Povinná vyšetření
3.3 Denzitometrie a FRAX
3.4 Biochemická vyšetření
3.5 Ultrazvukové vyšetření
4 Farmakoterapie
4.1 Léčebné postupy v klimakteriu
4.2 Rizika hormonální substituční terapie
4.3 Hormonální substituční terapie a akutní klimakterický syndrom
4.4 Hormonální substituční terapie a osteoporóza
4.5 Hormonální substituční terapie a kardiovaskulární systém
4.6 Hormonální substituční terapie a kolorektální karcinom
4.7 Hormonální substituční terapie a oko
4.8 Hormonální substituční terapie a urogenitální trakt
4.9 Hormonální substituční terapie a mozek
4.10 Hormonální substituční terapie a klouby
4.11 Hormonální substituční terapie a endometrióza
4.12 Hormonální substituční terapie a asthma bronchiale
4.13 Nové směry v hormonální substituční terapii
5 Tibolon
5.1 Tibolon a klimakterický syndrom
5.2 Tibolon a prs
5.3 Velké randomizované studie
5.4 Kardiovaskulární systém
6 Fytoestrogeny
7 Zdravý životní styl
7.1 Dieta
7.2 Pitný režim
7.3 Pohybová aktivita
8 Chyby, omyly a každodenní otázky klimakterické medicíny
8.1 Timing a časové omezení doby podávání HRT
8.2 Zvyšování tělesné hmotnosti
8.3 Diabetes mellitus a hormonální substituční terapie
8.4 Hypertenze a hormonální substituční terapie
8.5 Alternativní medicína a klimakterium
8.6 Antidepresiva v léčbě akutního klimakterického syndromu
8.7 Poznámky
9 Závěr
Literatura
Přehled použitých zkratek
Medailonek autora
Rejstřík
MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Praha

Doporučujeme

Estrogenní deficitPřechodem bez obavAntikoncepceSlovník lékařských zkratekPraktický slovník medicínyVelký lékařský slovník

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.