Léčba diabetu transplantací

Léčba diabetu transplantací

František Saudek

Formát:
110 x 190
Vazba:
vázaná, 126 stran
Rok vydání:
2003
Naše cena dnes:
166,- Kč (MC 195,- Kč)
Sleva:
29,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
80-85912-79-1
Dostupnost:
skladem
Léčba transplantací pankreatu či izolovaných Langerhansových ostrůvků stojí na pomezí transplantační medicíny obecně, chirurgie, diabetologie a imunologie. Kromě samotného provedení transplantace je důležitý správný výběr a příprava pacienta a potransplantační léčba. Transplantace Langerhansových ostrůvků a zejména in vitro připravené tkáně mají těžiště zejména v oblasti biologie, imunologie a buněčného inženýrství. Léčba transplantací inzulin produkující tkáně připadá v úvahu v České republice asi pro 30 000 osob.
Kniha podává přehled o současných možnostech léčby diabetu I. typu a podává v úvodní části zdůvodnění, proč jsou zpravila nedostačující. Protože transplantační metody vycházejí z poznání anatomických, biologických a vývojových zvláštností pankreatu a samotných Langerhansových ostrůvků, je v první části knihy probrána relevantní problematika. Další část je věnována orgánové transplantaci pankreatu, jež je ve speciálních indikacích prováděna na řadě světových pracovišť. Jsou rovněž uvedeny výsledky dosažené na autorově pracovišti. Třetí část je věnována transplantaci izolovaných Langerhansových ostrůvků a buněčné transplantaci. Dále je podán přehled současných klinických výsledků ostrůvkové transplantace, kde bylo v posledních několika letech dosaženo významného pokroku. Podrobněji jsou diskutovány hlavní problémy, které dalšímu úspěchu stojí v cestě.
Předmluva
Poděkování
1 Inzulin produkující tkáň jako transplantát
1.1 Současné možnosti léčby diabetu
1.2 Možnosti transplantační léčby diabetu
1.3 Cíle transplantační léčby diabetu
1.4 Historické poznámky
1.5 Morfologické poznámky
1.6 Vývojové poznámky
1.7 Orgánová versus tkáňová transplantace
2 Transplantace pankreatu
2.1 Úvod
2.2 Technika odběru a transplantace pankreatu
2.3 Chirurgické komplikace transplantace pankreatu
2.4 Imunosupresivní léčba při transplantaci pankreatu
2.5 Monitorování rejekce pankreatu
2.6 Současné světové výsledky transplantace pankreatu
2.7 Metabolické důsledky transplantace pankreatu
2.8 Vliv na orgánové komplikace
2.9 Transplantace pankreatu a ledviny v České republice
2.10 Současné indikace transplantace pankreatu
3 Transplantace Langerhansových ostrůvků
3.1 Experimentální transplantace Langerhansových ostrůvků u malých zvířat
3.2 Izolace a experimentální transplantace Langerhansových ostrůvků u velkých zvířat
3.3 Potřebný počet ostrůvků
3.4 Příprava lidských Langerhansových ostrůvků k transplantaci
3.5 Odběr pankreatu
3.6 Kolagenáza
3.7 Automatizovaná digesce pankreatu
3.8 Purifikace ostrůvků
3.9 Kultivace ostrůvků
3.10 Kryokonzervace ostrůvků
3.11 „Edmontonský protokol“ přípravy ostrůvků
3.12 Postup přípravy ostrůvků podle edmontonského protokolu
3.13 Faktory ovlivňující úspěch transplantace kadaverózních ostrůvků
3.14 Faktory vysvětlující úspěch edmontonského protokolu
3.15 Vybavení izolační laboratoře
3.16 Současné výsledky transplantace Langerhansových ostrůvků
3.17 Transplantace fetálních ostrůvků
3.18 Xenotransplantace
3.19 Implantace ostrůvků
3.20 Navození imunologické tolerance
3.21 Imunomodulace
3.22 Transplantace do imunoprivilegovaných míst
3.23 Buněčný chimérismus
3.24 Imunoizolace a bioarteficiální pankreas
3.25 Propagace inzulin produkující tkáně in vitro
3.26 Rekurence autoimunitního procesu
3.27 Perspektivy transplantace inzulin produkující tkáně
Literatura
Doporučená literatura a odkazy
Přehled použitých zkratek
Seznam obrázků
O autorovi
Rejstřík
MUDr. František Saudek, DrSc.
kniha je určena odborné lékařské veřejnosti

Doporučujeme

Transplantační léčba diabetuPraktický průvodce cukrovkouDárci orgánůTechnologie v diabetologiiDiabetes mellitus v kostce, 2. aktualizované vydáníSlovník lékařských zkratek

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.