Loketní kloub – ortopedie a traumatologie, 2. vydání

Loketní kloub – ortopedie a traumatologie, 2. vydání

Radek Hart, Miloš Janeček, Ilona Klusáková, Pavel Buček

Formát:
154×230
Vazba:
váz, 560 stran
Rok vydání:
2012
Zvýhodněná cena:
846,- Kč (MC 995,- Kč)
Sleva:
149,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-195-0
Dostupnost:
skladem
Druhé vydání této specializované učebnice je opět organizováno do tří částí, z nichž každá obsahuje několik kapitol. V prvních kapitolách všeobecné části je zmíněna anatomie, biomechanika a základní vyšetřovací metody. Následně jsou popsány základní operační přístupy a zásady artroskopie. Ve druhé části, věnované ortopedické problematice, jsou stručně popsány jednotlivé nemoci dětského věku. Zařazeny jsou i kapitoly týkající se zánětlivých a degenerativních chorob, nádorů a ostatních onemocnění. V úvodu třetí, traumatologické části jsou probrány úrazy dětského věku a po nich poranění lokte u dospělých. Na závěr jsou zařazeny poúrazové stavy – nestabilita, ztuhlost a heterotopické osifikace. Snahou autorů bylo zahrnout do tohoto 2. vydání všechny podstatné nové poznatky a postupy. Všechny kapitoly byly revidovány, a pokud to současný stav vědění vyžadoval, byly doplněny o nejnovější zkušenosti autorů s léčbou onemocnění a ošetřováním poranění loketního kloubu. Zásadně byla také rozšířena obrazová dokumentace, a to tak, aby přínos knihy pro praxi byl co největší.
Učebnice je určena zejména všem mladým ortopedům, traumatologům a všeobecným chirurgům, je ale vhodná i pro studenty medicíny, které problematika pohybového aparátu zaujala a kteří se již rozhodli se jí po promoci na ortopedických či chirurgických pracovištích dále věnovat. V neposlední řadě lze doporučit prostudování některých kapitol i praktickým lékařům, protože právě ti se ve svých ordinacích jako první setkávají se synovitidami, entezopatiemi, burzitidami a dalšími onemocněními v oblasti loketního kloubu.
Předmluva k druhému vydání
Předmluva k prvnímu vydání
Věnování k prvnímu vydání
Poděkování
Úvod k prvnímu vydání
Všeobecná část
1.1 Anatomie (Radek Hart, Ilona Klusáková)
1.1.1 Skelet
1.1.2 Kloubní pouzdro a vazy
1.1.3 Nervově cévní struktury
1.1.4 Svaly
1.2 Biomechanika (Radek Hart)
1.3 Vyšetřovací metody (Radek Hart)
1.4 Operační přístupy (Radek Hart, Ilona Klusáková)
1.4.1 Dorzální přístup
1.4.2 Laterální přístup
1.4.3 Mediální přístup
1.4.4 Ventrální přístup
1.5 Artroskopie (Radek Hart)
Ortopedie
2.1 Onemocnění dětského věku (Radek Hart)
2.1.1 Vrozená luxace hlavice radia
2.1.2 Vývojová luxace hlavice radia
2.1.3 Vrozená luxace loketního kloubu
2.1.4 Vrozená radioulnární synostóza
2.1.5 Vrozená synostóza loketního kloubu
2.1.6 Vrozený zkrat radia
2.1.7 Vrozený zkrat ulny
2.1.8 Vrozený pakloub radia
2.1.9 Vrozený pakloub ulny
9
2.1.10 Morbus Hegemann ii
2.1.11 Morbus Panner
2.1.12 Morbus Hegemann i
2.1.13 Chondromatosis
2.1.14 Dětská mozková obrna
2.1.15 Neuromuskulární onemocnění
2.1.16 Disekující osteochondróza
2.2 Zánětlivá onemocnění (Radek Hart)
2.2.1 Revmatoidní artritida
2.2.2 Juvenilní revmatoidní artritida
2.2.3 Pyogenní artritida
2.2.4 Tuberkulóza
2.2.5 Chronická synovitida
2.2.6 Pigmentová villonodulární synovitida
2.2.7 Synoviální chondromatóza
2.3 Degenerativní onemocnění (Radek Hart)
2.3.1 Artróza
2.3.2 Hemofilie
2.3.3 Neuropatická artropatie
2.4 Nádory (Miloš Janeček)
2.4.1 Osteogenní nádory
2.4.2 Chondrogenní nádory
2.4.3 Obrovskobuněčný nádor
2.4.4 Nádory kostní dřeně
2.4.5 Angiogenní nádory
2.4.6 Nádory pojivové tkáně
2.4.7 Nádory nejisté histogeneze
2.4.8 Nádorům podobné afekce
2.4.9 Metastázy do skeletu
2.4.10 Synoviální hemangiom
2.4.11 I ntraartikulární lipom
2.4.12 Synoviální sarkom (maligní synovialom)
2.5 Ostatní onemocnění (Radek Hart)
2.5.1 Entezopatie
2.5.2 Burzitidy
2.5.3 Tunelové syndromy
Traumatologie
3.1 Traumatologie dětského věku (Radek Hart)
3.1.1 Poranění dolního konce humeru
3.1.2 Poranění horního konce předloktí
3.1.3 Luxace
3.2 Traumatologie dospělých (Radek Hart, Pavel Buček)
3.2.1 Poranění dolního konce humeru
3.2.2 Poranění horního konce předloktí
3.2.3 Luxace
3.2.4 Ruptury šlach
3.2.5 Nestabilita loketního kloubu
3.2.6 Omezení pohybu loketního kloubu
3.2.7 Heterotopické osifikace
Barevná příloha
Přehled použitých zkratek
Seznam ilustrací
Medailonky autorů
Rejstřík
Prof. MUDr. Radek Hart, Ph.D.
Ortopedicko-traumatologické oddělení, Nemocnice Znojmo
Prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc.
Úrazová nemocnice v Brně
MUDr. Ilona Klusáková, Ph.D.
Anatomický ústav LF MU Brno
MUDr. Pavel Buček
Učebnice je určena zejména všem mladým ortopedům, traumatologům a všeobecným chirurgům, je ale vhodná i pro studenty medicíny, které problematika pohybového aparátu zaujala a kteří se již rozhodli se jí po promoci na ortopedických či chirurgických pracovištích dále věnovat. V neposlední řadě lze doporučit prostudování některých kapitol i praktickým lékařům, protože právě ti se ve svých ordinacích jako první setkávají se synovitidami, entezopatiemi, burzitidami a dalšími onemocněními v oblasti loketního kloubu.

Doporučujeme

Rehabilitace po revmatochirurgických výkonechPřední zkřížený vaz kolenního kloubuRevizní operace totálních náhrad kyčelního kloubuZlomeniny proximálního femuruArtroskopie kyčelního kloubuZelenější tráva

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.