Moderní farmakoterapie autoimunitních chorob

Moderní farmakoterapie autoimunitních chorob

Josef Zadražil, Pavel Horák, David Karásek a kolektiv

Formát:
160×225 mm
Vazba:
vázaná, 530 stran
Rok vydání:
2015
Naše cena dnes:
761,- Kč (MC 895,- Kč)
Sleva:
134,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-445-6
Dostupnost:
skladem
Autoimunitní choroby tvoří nozologicky nesourodou skupinu chronických a obvykle dosti závažných poruch postihujících v různé míře a v nejrůznějších kombinacích prakticky všechny orgány těla. V protikladu k nozologické rozmanitosti se autoimunitní choroby vyznačují řadou společných patogenetických mechanismů, a tedy často i podobným spektrem farmakoterapeutických možností. Právě tato skutečnost vedla autory k vytvoření tohoto mimořádného a velmi potřebného díla. Hlavní autoři – prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc., prof. MUDr. Pavel Horák, CSc. a doc. MUDr. David Karásek, Ph.D., jsou pracovníky III. interní kliniky LFUP a FN Olomouc, která je v rámci ČR jedním ze stěžejních pracovišť, které se diagnostice a léčbě autoimunit věnují. Ke spolupráci přizvali více než tři desítky specialistů z dalších klinik
a oborů, kteří se rovněž věnují autoimunitním onemocněním.
Kniha je farmakoterapeutickým průvodcem, u každé nozologické jednotky je čtenář zasvěcenými radami veden od volby prvního léku až po léčbu komplikovaných klinických stavů.
Předmluva
Úvod
I Nefrologie
1 Postinfekční glomerulonefritida
2 Granulomatóza s polyangiitidou
3 Mikroskopická polyangiitida
4 Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
5 Antirenální glomerulonefritida a Goodpastureova nemoc
6 Imunoglobulin A nefropatie
7 Membranózní nefropatie
8 Membranoproliferativní glomerulonefritida
9 Minimální změny glomerulů
10 Idiopatická fokálně segmentální glomeruloskleróza
11 Akutní intersticiální nefritida
12 Syndrom tubulointersticiální nefritidy a uveitidy
13 Protilátkami zprostředkovaná rejekce transplantované ledviny
II Revmatologie
Zánětlivá revmatická onemocnění
14 Revmatoidní artritida
15 Juvenilní idiopatická artritida
16 Ankylozující spondylitida
17 Psoriatická artritida
18 Stillova choroba dospělých
19 Revmatická horečka
Systémová onemocnění pojiva
20 Systémový lupus erythematodes
21 Antifosfolipidový syndrom
22 Sjögrenův syndrom
23 Sklerodermie
24 Idiopatické myozitidy
25 Smíšené a nediferencované onemocnění pojiva
26 Relabující polychondritida
27 Eozinofilní fasciitida
Vaskulitidy
28 Obrovskobuněčná (temporální) arteriitida a polymyalgia revmatica
29 Takayasuova arteriitida
30 Kawasakiho choroba
31 ANCA asociované vaskulitidy
32 Polyarteriitis nodosa
33 Behçetova choroba
34 Kryoglobulinemická vaskulitida
35 Coganův syndrom
Oftalmologické manifestace autoimunitních revmatických chorob
36 Autoimunitní onemocnění oční rohovky
36.1 Periferní ulcerózní keratitida
36.2 Autoimunitní onemocnění oční skléry – skleritidy
37 Uveitidy u autoimunitních systémových onemocnění
III Endokrinologie
38 Autoimunitní tyreoiditida
39 Gravesova-Basedowova choroba
40 Endokrinní orbitopatie
41 Autoimunitní adrenalitida
42 L ymfocytární hypofyzitida
43 Autoimunitní postižení příštítných tělísek
44 Polyglandulární autoimunitní syndromy
44.1 Polyglandulární autoimunitní syndrom typu I
44.2 Polyglandulární autoimunitní syndrom typu II
IV Gastroenterologie
45 Autoimunitní onemocnění jícnu, žaludku a tenkého střeva
45.1 Autoimunitní onemocnění jícnu – eozinofilní ezofagitida
45.2 Autoimunitní onemocnění žaludku – atrofická gastritida
45.3 Autoimunitní onemocnění tenkého střeva (mimo celiakii) – eozinofilní gastroenteritida
45.4 Autoimunitní enteropatie
45.5 Celiakie
46 Idiopatické střevní záněty
47 Autoimunitní onemocnění hepato-pankreato-biliární
47.1 Autoimunitní hepatitida
47.2 Autoimunitní pankreatitida
47.3 Primární sklerozující cholangitida
47.4 Primární biliární cirhóza
V Hematologie
48 Autoimunitní hemolytická anemie
49 Získané aplastické anemie
50 Imunitní trombocytopenie dospělých
51 Získaná hemofilie
VI Kardiologie
52 Dilatační kardiomyopatie a myokarditidy
VII Neurologie
53 Roztroušená skleróza mozkomíšní
54 Neuromyelitis optica Devic
55 Demyelinizační polyradikuloneuritidy
55.1 Akutní zánětlivá polyneuropatie
55.2 Chronická zánětlivá demyelinizační polyneuropatie
56 Myasthenia gravis
VIII Dermatologie
57 Psoriáza
58 Pemphigus vulgaris
59 Bulózní pemfigoid
Přehled použitých zkratek
Příloha Mechanismy účinku vybraných látek užívaných v léčbě autoimunitních chorob
Léková příloha
Seznam ilustrací
Rejstřík
Prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc., III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická LF
UP a FN Olomouc
Prof. MUDr. Pavel Horák, CSc., III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická LF UP
a FN Olomouc
Doc. MUDr. David Karásek, Ph.D.
III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická LF UP a FN Olomouc

Kolektiv spoluautorů:
MUDr. Květoslava Aiglová, Ph.D.
II. interní klinika – gastroenterologická LF UP a FN Olomouc
MUDr. Barbora Bábková
Oční klinika LF UP a FN Olomouc
MUDr. Ľubica Cibičková, Ph.D.
III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická LF UP a FN Olomouc
MUDr. Miloslava Čelková
Dětská klinika LF UP a FN Olomouc
MUDr. Ladislav Faltýnek, CSc.
III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická LF UP a FN Olomouc
MUDr. Ladislava Fryšáková
III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická LF UP a FN Olomouc
MUDr. Dominika Goldmannová
III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická LF UP a FN Olomouc
MUDr. Jan Gregar, Ph.D.
II. interní klinika – gastroenterologická LF UP a FN Olomouc
MUDr. Antonín Hluší, Ph.D.
Hematoonkologická klinika LF UP a FN Olomouc
MUDr. Pavlína Hrabčíková
Oční klinika LF UP a FN Olomouc
MUDr. Miroslav Hrubý
III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická LF UP a FN Olomouc
Doc. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D.
I. interní klinika – kardiologická LF UP a FN Olomouc
Prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.
Hematoonkologická klinika LF UP a FN Olomouc
Doc. MUDr. Hana Jedličková, Ph.D.
Dermatovenerologická klinika Brno
MUDr. Eva Karásková
Dětská klinika LF UP a FN Olomouc
MUDr. Anna Klíčová
III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická LF UP a FN Olomouc
MUDr. Michal Konečný, Ph.D.
II. interní klinika – gastroenterologická LF UP a FN Olomouc
MUDr. Zdenka Kosatíková
III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická LF UP a FN Olomouc
MUDr. Jan Krejčí, Ph.D.
Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno
Doc. MUDr. Karel Krejčí, Ph.D.
III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická LF UP a FN Olomouc
Prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D.
Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
MUDr. Jiří Orság
III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická LF UP a FN Olomouc
MUDr. Pavel Otruba, MBA
Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
Prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.
Hematoonkologická klinika LF UP a FN Olomouc
Doc. MUDr. Vlastimil Procházka, CSc.
II. interní klinika – gastroenterologická LF UP a FN Olomouc
MUDr. Jana Procházková, Ph.D.
Hematoonkologická klinika LF UP a FN Olomouc
MUDr. Peter Rohoň, Ph.D.
Hematoonkologická klinika LF UP a FN Olomouc
MUDr. Markéta Schubertová
III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická LF UP a FN Olomouc
MUDr. Martina Skácelová
III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická LF UP a FN Olomouc
MUDr. Vladimíra Sládková, Ph.D.
Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
MUDr. Andrea Smržová, Ph.D.
III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická LF UP a FN Olomouc
MUDr. Martin Tichý, Ph.D.
Klinika nemocí kožních a pohlavních LF UP a FN Olomouc
MUDr. Kamil Žamboch
III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická LF UP a FN Olomouc
MUDr. Martin Žurek, Ph.D.
III. interní klinika – nefrologická, revmatologická endokrinologická LF UP a FN Olomouc
Cena děkana LF UP za významnou publikační činnost v roce 2015
Kniha je určena především lékařům interních oborů (revmatologie, nefrologie, gastroenterologie, endokrinologie aj.), neurologům, dermatologům a dalším.

Doporučujeme

Moderní farmakoterapie v pneumologiiPoruchy hemostázyModerní farmakoterapie v neurologiiRevmatologieZelenější trávaPraktický slovník medicíny

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.