Moderní farmakoterapie v neurologii

Moderní farmakoterapie v neurologii

Ivana Štětkářová a kol.

Formát:
160×225 mm
Vazba:
brožovaná, 486 stran
Rok vydání:
2015
Naše cena dnes:
672,- Kč (MC 795,- Kč)
Sleva:
123,- Kč (= 15.47 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-453-1
Dostupnost:
rozebráno

Nyní nelze objednat

Rychlý rozvoj farmakoterapie v posledních 3 dekádách změnil neurologii z oboru s přesnou diagnostikou, ale malými terapeutickými možnostmi v moderní disciplínu, v níž dnes většinu chorobných stavů dokážeme účinně léčit. Naše přední neuroložka, prof. MUDr.Ivana Štětkářová, Ph.D., přizvala ke spolupráci více než 20 dalších renomovaných odborníků, jak neurologů, tak lékařů z oborů s neurologií
těsně souvisejících. Koncepce knihy klade důraz na praktičnost, na konkrétní návody jak u každé nozologické jednotky začít s léčbou a jak pokračovat podle léčebné odezvy, resp. jak léčbu modifikovat za konkrétních podmínek. Výsledkem je mimořádně přínosná kniha, která pravděpodobně významně ovlivní farmakoterapeutické zvyklosti v české neurologické praxi.
Předmluva
Úvod
1 Cerebrovaskulární onemocnění
Tomáš Peisker, Miroslava Chýlová, Ondřej Škoda, Ivana Štětkářová
1.1 Ischemická cévní mozková příhoda
1.2 Intracerebrální hemoragie
1.3 Subarachnoidální krvácení
1.4 Mozková žilní trombóza
2 Epilepsie
Petr Marusič, Zdeněk Vojtěch
3 Úrazy mozku, míchy a periferních nervů
Pavel Haninec, Martin Ouzký, Ivana Štětkářová
3.1 Úrazy mozku
3.2 Úrazy míchy
3.3 Úrazy periferních nervů
4 Nitrolební a míšní nádory
Robert Tomáš, Markéta Šejdová, Ivana Štětkářová
4.1 Nitrolební nádory
4.2 Nádory páteře
5 Infekce nervového systému
Dušan Pícha
6 Primární bolesti hlavy a obličeje
Eva Medová, Ivana Štětkářová
6.1 Primární bolesti hlavy
6.2 Bolesti v oblasti obličeje
7 Roztroušená skleróza a jiná demyelinizační onemocnění
Ivana Štětkářová, Eva Medová, Eva Havrdová
7.1 Roztroušená skleróza
7.2 Neuromyelitis optica, Devicova choroba
7.3 Vzácné varianty roztroušené sklerózy
8 A lzheimerova nemoc a jiné demence
Aleš Bartoš, Jan Roth
8.1 Alzheimerova nemoc
8.2 Vaskulární demence
8.3 Nemoc s Lewyho tělísky
8.4 Frontotemporální lobární degenerace
8.5 Progresivní supranukleární obrna
(Steelův-Richardsonův-Olszewskiho syndrom)
8.6 Kortikobazální degenerace
8.7 Creutzfeldtova-Jakobova nemoc
8.8 Normotenzní hydrocefalus
9 Parkinsonova nemoc a parkinsonské syndromy
Hana Brožová, Jan Roth
9.1 Parkinsonova nemoc
9.2 Parkinsonské syndromy jiného původu než Parkinsonova nemoc
10 Dyskinetické syndromy – tremor, dystonie, chorea, myoklonus, tiky
Jan Roth, Hana Brožová
10.1 Tremor
10.2 Dystonie
10.3 Chorea
10.4 Myoklonus
10.5 Tiky
11 Neurodegenerativní onemocnění mozku a míchy
Ivana Štětkářová, Jan Roth, Aleš Bartoš
11.1 Multisystémová atrofie
11.2 Wilsonova nemoc
(hepatolentikulární degenerace)
11.3 Amyotrofická laterální skleróza
11.4 Hereditární spastická paraparéza
11.5 Spinocerebelární degenerace
12 O nemocnění periferního nervového systému
Edvard Ehler, Ivana Štětkářová
12.1 Radikulopatie
12.2 Polyradikulopatie
12.3 Plexopatie
12.4 Mononeuropatie
12.5 Polyneuropatie
13 Poruchy nervosvalového přenosu
Jiří Piťha, Ivana Štětkářová
13.1 Myasthenia gravis
13.2 Toxicky podmíněné poruchy nervosvalového přenosu
13.3 Imunitně podmíněné poruchy nervosvalového přenosu
14 O nemocnění kosterních svalů
Edvard Ehler, Ivana Štětkářová
14.1 Svalové dystrofie
14.2 Kongenitální myopatie
14.3 Kongenitální svalové dystrofie
14.4 Zánětlivé myopatie
14.5 Membránové myopatie (poruchy iontových kanálů)
14.6 Metabolické myopatie
14.7 Rhabdomyolýza
14.8 Lékové myopatie
15 Poruchy spánku
Karel Šonka
15.1 Nespavost – nemoc
15.2 Centrální poruchy s hypersomnolencí
15.3 Parasomnie
15.4 Poruchy pohybu související se spánkem
16 Vertebrogenní onemocnění
Ivana Štětkářová
17 Neurogenetické a metabolické poruchy
Václav Boček, Ivana Štětkářová, Edvard Ehler
17.1 Primární mitochondriální poruchy
17.2 Střádavá onemocnění
17.3 Leukodystrofie
17.4 Spinocerebelární degenerace
17.5 Geneticky podmíněná onemocnění periferního nervového systému
18 Toxická, karenční a profesionální postižení centrálního
a periferního nervového systému
Edvard Ehler
18.1 Toxická postižení periferního nervového systému
18.2 Toxická poškození centrálního nervového systému
18.3 Karenční postižení periferního a centrálního nervového systému
18.4 Profesionální postižení nervového systému
19 A utoimunitní encefalitidy
Martin Elišák, Petr Marusič
20 Deprese u neurologických onemocnění
Ivana Štětkářová, Jiří Horáček
21 Bolest
Ivana Štětkářová
22 Závrať
Jaroslav Jeřábek
22.1 Periferní vestibulární syndromy
22.2 Centrální vestibulární syndromy
23 Spasticita
Přehled použitých zkratek
Příloha – Mechanismy účinku vybraných látek užívaných v léčbě chorob nervového systému
Léková příloha
Seznam ilustrací
Medailonek autorky
Rejstřík
Doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc.
Neurologická klinika 3. LF UK a FNKV Praha

Kolektiv spoluautorů:
Doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
Neurologická klinika 3. LF UK a FNKV Praha, NÚOZ Praha
MUDr. Václav Boček
Neurologická klinika 3. LF UK a FNKV Praha
MUDr. Hana Brožová, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN v Praze
Doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologická klinika Pardubické krajské nemocnice
MUDr. Martin Elišák
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol v Praze
Prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc.
Neurochirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha
Prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN v Praze
Prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D.
NÚDZ Praha
MUDr. Miroslava Chýlová
Neurologická klinika 3. LF UK a FNKV Praha
Doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol v Praze
Doc. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol v Praze
MUDr. Eva Medová
Neurologická klinika 3. LF UK a FNKV Praha
MUDr. Martin Ouzký
Neurochirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha
MUDr. Tomáš Peisker, Ph.D.
Neurologická klinika 3. LF UK a FNKV Praha
Doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí, Nemocnice Na Bulovce, Praha
MUDr. Jiří Piťha, CSc.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN v Praze
Prof. MUDr. Jan Roth, CSc.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN v Praze
MUDr. Markéta Šejdová
Klinika radioterapie a onkologie, FNKV Praha
MUDr. Ondřej Škoda, Ph.D.
Neurologické oddělení, Nemocnice Jihlava
Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Robert Tomáš, Ph.D.
Neurochirurgické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
MUDr. Zdeněk Vojtěch, Ph.D.
Centrum pro epilepsie, Nemocnice Na Homolce, Praha
Cena České neurologické společnosti za vynikající monografii

Doporučujeme

Spasticita a její léčbaRekanalizační terapie akutní ischemické cévní mozkové příhodyBolesti hlavy v klinické praxiIschemické cévní mozkové příhodyModerní farmakoterapie autoimunitních chorobSlovník lékařských zkratek

Zobrazit příbuzné tituly


Navigace


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.