Myelodysplastický syndrom

Myelodysplastický syndrom

Diagnostický atlas

Ivana Hochová, Radana Neuwirtová, Elena Vodičková a kol.

Formát:
B5
Vazba:
vázaná, 328 stran
Rok vydání:
2006
Naše cena dnes:
1271,- Kč (MC 1495,- Kč)
Sleva:
224,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
80-7345-088-7
Dostupnost:
rozebráno

Nyní nelze objednat

Myelodysplastický syndrom je závažné hematologické onemocnění. Přestože se v současnosti diagnóza této choroby opírá o celou řadu moderních laboratorních metod, je morfologická diagnostika v rozpoznání tohoto syndromu nezastupitelná. Velká pestrost mikroskopických obrazů choroby se značnou variační šíří morfologických odchylek na buňkách krvetvorby může přinášet diagnostické rozpaky a nesnáze. Protože v současné době není k dispozici žádná obrazová publikace, která by se systematicky dané problematice věnovala, využili autoři nashromážděného obrazového materiálu k přípravě této knihy. Její stěžejní část je obrazová dokumentace. Snahou a přáním autorů je, aby se publikace stala užitečnou příručkou pro hematology v každodenní praxi.
Předmluva
Úvod
1 Definice MDS
2 Klasifikace MDS
2.1 FAB klasifikace
2.2 WHO klasifikace MDS
2.3 Smíšené a přechodné typy MDS
2.4 MDS se specifickým morfologickým a histologickým obrazem
2.5 MDS se specifickým cytogenetickým nálezem
2.6 MDS v dětském věku
3 Cytologická diagnostika MDS
3.1 Základní laboratorní vyšetření u MDS
3.2 Cytochemické vyšetření
4 Histologická diagnostika MDS
NORMÁLNÍ KRVETVORBA
5 Normální krvetvorba
5.1 Přehled krvetvorby
5.2 Erytropoeza
5.3 Myelopoeza
5.4 Monocyty
5.5 Lymfocyty
5.6 Megakaryopoeza
MORFOLOGICKÉ ODCHYLKY BUNĚK PERIFERNÍ KRVE U MDS
6 Periferní krev
6.1 Erytrocyty
6.2 Granulocyty
6.3 Monocyty
6.4 Trombocyty
MORFOLOGICKÉ ODCHYLKY BUNĚK KOSTNÍ DŘENĚ U MDS
7 Kostní dřeň
7.1 Erytroidní prekurzory
7.2 Granulocytární řada
7.3 Megakaryocyty a trombocyty
MORFOLOGICKÝ OBRAZ JEDNOTLIVÝCH TYPŮ MDS
8 Refrakterní anemie
8.1 Morfologické nálezy v kostní dřeni a v periferní krvi u pacientů s MDS-RA
8.2 Morfologické nálezy v kostní dřeni a v periferní krvi u pacientů s MDS-RARS
8.3 Morfologické nálezy v kostní dřeni a v periferní krvi u pacientů s MDS-RCMD
8.4 Morfologické nálezy v kostní dřeni a v periferní krvi u pacientů s RCMD-RS
9 Refrakterní anemie s nadměrným počtem blastů (RAEB)
9.1 Morfologické nálezy v kostní dřeni a v periferní krvi u pacientů s RAEB-1
9.2 Morfologické nálezy v kostní dřeni a v periferní krvi u pacientů s RAEB-2
10 MDS se specifickým cytogenetickým nálezem
10.1 MDS s izolovanou delecí dlouhého raménka 5. chromozomu, 5q– syndrom
10.2 Isochromozom 17q syndrom
10.3 Myeloidní leukemie u dítěte s Downovým syndromem
11 Smíšené myelodysplastické a myeloproliferativní syndromy (MDS-MPS)
11.1 Chronická myelomonocytární leukemie (CMML) – proliferativní forma
11.2 Juvenilní myelomonocytární leukemie (JMML)
11.3 Atypická chronická myeloidní leukemie (aCML)
11.4 Chromatin clumping syndrom
12 Zvláštní podtypy MDS
12.1 Hypoplastický MDS
12.2 MDS s myelofibrózou
12.3 MDS s eozinofilií
13 Histologické nálezy u MDS
Literatura
Přehled použitých zkratek
Summary
Rejstřík
MUDr. Ivana Hochová
Doc. MUDr. Radana Neuwirtová, CSc.
MUDr. Elena Vodičková

Kolektiv spoluautorů:
Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.
MUDr. Vít Campr
RNDr. Jana Housková
kniha je určena odborné lékařské veřejnosti

Doporučujeme

Speciální chirurgieImunitní trombocytopenieFarmakoterapie tromboembolických stavůPoruchy hemostázyZelenější trávaPraktický slovník medicíny

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.