Naléhavé stavy v pneumologii

Naléhavé stavy v pneumologii

2. vydání

Viktor Kašák, Vladimír Koblížek a kol.

Formát:
154×230 mm
Vazba:
vázaná, 536 stran
Rok vydání:
2009
Naše cena dnes:
676,- Kč (MC 795,- Kč)
Sleva:
119,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-185-1
Dostupnost:
skladem
Druhé vydání úspěšné monografie se zabývá naléhavými stavy v pneumologii. V průběhu poslední čtvrtiny 20. století došlo ve všech rozvinutých zemích k vytvoření sítě specializovaných zařízení intenzivní medicíny. Ta jsou schopna kompetentně řešit stavy, které pacienta bezprostředně ohrožují na životě, resp. hrozí trvalými následky. Vedlejším důsledkem tohoto vývoje je však značný pokles faktické schopnosti ostatních lékařů řešit naléhavé situace u svých pacientů. Naléhavé stavy tak představují mimořádně obtížnou situaci se značným rizikem chyby, resp. postupu non lege artis. Přitom právě na lékařích mimo jednotky intenzivní péče obvykle závisí osud pacienta do té doby, než je na specializované oddělení přijat.
Předmluva
Předmluva ke 2. vydání
1 Hemoptýza
1.1 Úvod a definice
1.2 Patofyziologie hemoptýzy
1.3 Příčiny hemoptýzy
1.4 Klasifikace hemoptýzy
1.5 Vyšetřovací metody
1.6 Diagnostické algoritmy
1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy
1.8 Léčba
1.9 Prognóza
1.10 Prevence
1.11 Závěr
1.12 Poznámky
2 Difuzní alveolární hemoragie
2.1 Úvod
2.2 Definice
2.3 Epidemiologie
2.4 Patogeneze a patologie
2.5 Klinický obraz
2.6 Diagnostický postup
2.7 Léčba
2.8 Prognóza
2.9 Závěr
2.10 Poznámky
3 Dušnost (základní přehled)
3.1 Úvod a definice
3.2 Fyziologie a patofyziologie
3.3 Subjektivní popis dušnosti (kvalitativní hodnocení dušnosti)
3.4 Objektivní hodnocení dušnosti (kvantifikace dušnosti)
3.5 Klinické aspekty dušnosti
3.6 Diferenciální diagnostika dušnosti
3.7 Léčebné ovlivnění dušnosti
3.8 Závěr
4 Hyperventilační syndrom
4.1 Úvod a definice
4.2 Patofyziologie
4.3 Klinické příznaky
4.4 Diagnóza a diferenciální diagnóza
4.5 Léčba
4.6 Prognóza
4.7 Závěr
PŘEDOPERAČNÍ PNEUMOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ
5 Předoperační pneumologické vyšetření
5.1 Úvod
5.2 Cíle předoperačního vyšetření
5.3 Obecné rizikové faktory vzniku perioperačních komplikací
5.4 Doporučená předoperační vyšetření pacientů s plicním onemocněním
5.5 Možnosti vedení přípravy pacienta k operaci
5.6 Poznámky z klinické praxe
6 Pooperační dušnost
6.1 Úvod
6.2 Zhodnocení aktuálního stavu pacienta s náhle vzniklou pooperační dušností
6.3 Základní doporučená vyšetření
6.4 Základní diagnostická a terapeutická opatření
7 Respirační selhávání
7.1 Úvod a definice
7.2 Patofyziologie respiračního selhávání
7.3 Klinické projevy respiračního selhávání
7.4 Diagnóza respiračního selhávání
7.5 Léčba
7.6 Závěr
7.7 Poznámky
8 Akutní plicní poškození a syndrom akutní respirační tísně dospělých
8.1 Úvod
8.2 Definice
8.3 Epidemiologie a rizikové faktory
8.4 Patofyziologie a patologie
8.5 Klinické projevy
8.6 Diagnóza
8.7 Léčba
8.8 Prognóza
8.9 Praktické otázky
9 Fluidotorax
9.1 Úvod a definice
9.2 Patofyziologie
9.3 Etiologie
9.4 Klinické projevy fluidotoraxu
9.5 Vyšetřovací metody u fluidotoraxu
9.6 Léčba fluidotoraxu
9.7 Obecný algoritmus péče o nemocného s fluidotoraxem
9.8 Komplikace evakuace fluidotoraxu
9.9 Naléhavé klinické situace v pleurologii
9.10 Iatrogenní výpotky
9.11 Závěr
9.12 Praktické poznámky pro lékaře
10 Plicní embolie
10.1 Úvod a definice
10.2 Epidemiologie
10.3 Patofyziologie
10.4 Klinické projevy
10.5 Diagnostika
10.6 Diferenciální diagnóza
10.7 Léčba
10.8 Prevence
10.9 Prognóza
10.10 Netromboembolická plicní embolizace
10.11 Závěr
10.12 Praktické rady
11 Pneumotorax
11.1 Úvod a definice
11.2 Patofyziologie pneumotoraxu
11.3 Příčiny pneumotoraxu
11.4 Klinické projevy pneumotoraxu
11.5 Komplikace pneumotoraxu
11.6 Klasifi kace pneumotoraxu
11.7 Vyšetřovací metody
11.8 Diferenciální diagnostika pneumotoraxu
11.9 Léčba pneumotoraxu
11.10 Prognóza
11.11 Prevence
11.12 Závěr
11.13 Praktické poznámky pro ošetřujícího lékaře
12 Pneumomediastinum
12.1 Úvod a definice
12.2 Etiopatogeneze
12.3 Klinický obraz
12.4 Diagnostika
12.5 Diferenciální diagnostika
12.6 Léčba
12.7 Prognóza
12.8 Závěr a typy pro ošetřující lékaře
13 Uzávěr dýchacích cest cizím tělesem
13.1 Úvod a definice
13.2 Příznaky
13.3 Diagnostika
13.4 Léčba
13.5 Následná opatření
13.6 Závěr
14 Akutní komplikace bronchoskopie
14.1 Úvod
14.2 Rozdělení komplikací
14.3 Nejčastější komplikace
14.4 Závěr
15 Akutní inhalační expozice toxickým látkám
15.1 Úvod a definice
15.2 Epidemiologie
15.3 Etiopatogeneze
15.4 Klinický obraz
15.5 Diagnóza, diferenciální diagnóza
15.6 Léčba
15.7 Závěr
16 Respirační projevy akutní horské (výškové) nemoci
16.1 Úvod
16.2 Definice a epidemiologie
16.3 Patofyziologie
16.4 Klinické projevy
16.5 Diagnóza
16.6 Diferenciální diagnostika
16.7 Léčba
16.8 Prognóza
16.9 Prevence
16.10 Praktické rady
17 Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí
17.1 Úvod
17.2 Patofyziologie
17.3 Klinické projevy
17.4 Diagnostika
17.5 Léčba
17.6 Prognóza postižení
17.7 Praktické rady
18 Akutní exacerbace astmatu, astmatický záchvat, akutní astma
18.1 Úvod a definice
18.2 Epidemiologie astmatu
18.3 Etiopatogeneze astmatu, etiopatogeneze exacerbace
18.4 Patofyziologie příznaků astmatu
18.5 Faktory vyvolávající exacerbaci
18.6 Diagnóza a průběh exacerbace
18.7 Diferenciální diagnóza akutní exacerbace astmatu
18.8 Léčba exacerbace (akutního astmatického záchvatu)
18.9 Edukace
18.10 Prevence exacerbací
18.11 Chyby v léčbě exacerbace astmatu
18.12 Závěr
19 Anafylaxe
19.1 Úvod a definice
19.2 Patofyziologie anafylaxe a anafylaktoidní reakce
19.3 Příčiny anafylaxe a anafylaktoidní reakce
19.4 Klinický obraz a diagnostika
19.5 Léčba
19.6 Sekundární prevence anafylaxe
19.7 Závěr
20 Exacerbace chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN)
20.1 Úvod a definice
20.2 Epidemiologie CHOPN
20.3 Etiopatogeneze a patofyziologie CHOPN a exacerbace
20.4 Patofyziologie příznaků CHOPN
20.5 Faktory vyvolávající exacerbaci
20.6 Klinický obraz a diagnóza exacerbace
20.7 Diferenciální diagnóza exacerbace CHOPN
20.8 Komplikace CHOPN, komplikace exacerbace
20.9 Léčba exacerbace
20.10 Prevence CHOPN, prevence exacerbací, edukace
20.11 Chyby v léčbě exacerbace
20.12 Závěr
21 Akutní stavy u nemocných s cystickou fibrózou
21.1 Úvod
21.2 Postižení dýchacího ústrojí u CF a jeho léčba
21.3 Mimoplicní postižení u CF a jeho léčba
21.4 Plicní exacerbace
21.5 Léčba infekce
21.6 Další léčba plicní exacerbace
21.7 Další příčiny plicního onemocnění u CF a jejich léčba
21.8 Mimoplicní akutní stavy u CF
21.9 Závěr
22 Akutní formy idiopatické intersticiální pneumonie
22.1 Úvod
22.2 Klasifikace
22.3 Epidemiologie
22.4 Etiologie
22.5 Patogeneze a patologie
22.6 Klinické vyšetření
22.7 Diagnostika
22.8 Diferenciální diagnostika
22.9 Léčba
22.10 Prognóza
22.11 Závěr
22.12 Poznámky pro klinickou praxi
23 Akutní sarkoidóza
23.1 Úvod
23.2 Definice
23.3 Epidemiologie
23.4 Patologie
23.5 Klinický obraz akutní sarkoidózy
23.6 Diagnostika
23.7 Léčba
23.8 Prognóza
23.9 Poznámky pro klinickou praxi
24 Akutní plicní projevy onemocnění pojivové tkáně
24.1 Obecný úvod
24.2 Obecná diferenciální diagnóza
24.3 Standardně doporučená vyšetření
24.4 Léčba a klinický průběh
24.5 Jednotlivé nozologické jednotky
24.6 Závěr
25 Akutní plicní eozinofilie
25.1 Alergická bronchopulmonální aspergilóza (ABPA)
25.2 Löfflerův syndrom (prostá plicní eozinofilie)
25.3 Tropická plicní eozinofilie
25.4 Akutní eozinofi lní pneumonie
25.5 Exacerbace syndromu Churga-Straussové (CSS)
25.6 Další eozinofilní stavy
26 Hypersenzitivní pneumonitida (exogenní alergická alveolitida)
26.1 Úvod, definice, epidemiologie
26.2 Etiopatogeneze
26.3 Klinický průběh, příznaky, doporučená vyšetření, diagnóza, diferenciální diagnóza
26.4 Léčba
26.5 Prognóza a závěr
27 Akutní poškození plic léky a léčebnými zákroky
27.1 Úvod a definice
27.2 Etiopatogeneze
27.3 Klinický obraz
27.4 Diagnóza, doporučená vyšetření, diferenciální diagnóza
27.5 Léčba
27.6 Prognóza onemocnění
27.7 Závěr
28 Akutní infekce dolních dýchacích cest
28.1 Tracheitida
28.2 Akutní bronchitida
28.3 Akutní infekční exacerbace chronické bronchitidy (CHB)
28.4 Akutní bronchiolitida
28.5 Pneumonie
28.6 Plicní absces
29 Akutní zánět mediastina
29.1 Úvod a definice
29.2 Etiopatogeneze
29.3 Příznaky
29.4 Diagnóza, doporučená vyšetření, diferenciální diagnóza, komplikace
29.5 Léčba
29.6 Prognóza a závěr
30 Akutní situace v péči o pacienty s plicní tuberkulózou a s plicní mykobakteriózou
30.1 Úvod a definice
30.2 Etiopatogeneze
30.3 Klinický obraz a doporučená vyšetření
30.4 Diagnóza, diferenciální diagnóza
30.5 Léčba
30.6 Závěr
31 Antrax
31.1 Úvod, definice a etiologie
31.2 Klinický průběh
31.3 Diagnóza a doporučená vyšetření
31.4 Léčba
31.5 Postexpoziční perorální profylaxe (po rizikové inhalační expozici)
31.6 Prognóza a prevence
31.7 Závěr
31.8 Poznámky pro praxi
32 Těžký akutní respirační syndrom (SARS)
32.1 Úvod a definice
32.2 Etiopatogeneze
32.3 Klinický obraz
32.4 Diagnóza, diferenciální diagnóza
32.5 Léčba
32.6 Prognóza a prevence
32.7 Závěr
33 Akutní plicní postižení u HIV
33.1 Úvod
33.2 Etiologie
33.3 Patofyziologie
33.4 Klinický obraz
33.5 Diagnostika HIV
33.6 Léčba
33.7 Prognóza
33.8 Poznámky
34 Sepse u respiračních chorob
34.1 Úvod a definice
34.2 Epidemiologie
34.3 Patofyziologie
34.4 Etiopatogeneze (příčiny sepse)
34.5 Klinický obraz
34.6 Diagnóza, diferenciální diagnóza
34.7 Léčba
34.8 Prognóza
34.9 Závěr
35 Výživa kriticky nemocných
35.1 Úvod
35.2 Patofyziologie
35.3 Klinické projevy
35.4 Diagnostické možnosti stresového hypermetabolismu
35.5 Cíle nutriční podpory během stresového hypermetabolismu
35.6 Složení nutriční podpory
35.7 Metody nutriční podpory
35.8 Praktická doporučení pro nutriční podporu kriticky nemocných
35.9 Závěr
36 Neinvazivní ventilační podpora
36.1 Úvod a definice
36.2 Mechanismus účinku NIVP
36.3 Indikace
36.4 Kontraindikace NIVP
36.5 Způsob aplikace NIVP
36.6 Komplikace NIVP
36.7 Závěr
36.8 Praktický dovětek pro skeptiky
36.9 Praktický dovětek pro nadšence a optimisty
36.10 Praktický dovětek pro všechny
37 Resuscitace
37.1 Úvod a definice
37.2 Základní KPR
37.3 Rozšířená KPR
37.4 Resuscitace dětí
37.5 Poresuscitační péče
37.6 Specifické akutní stavy (s hrozící zástavou dechu a oběhu)
37.7 Závěr
38 Mexická chřipka
38.1 Úvod, definice a historie
38.2 Epidemiologie
38.3 Klinický obraz
38.4 Diagnostika
38.5 Terapie
38.6 Prognóza a prevence
Barevná příloha
Seznam zkratek
Seznam ilustrací
Medailonky autorů
Rejstřík
MUDr. Viktor Kašák
LERYMED, spol. s r. o., Oddělení respiračních nemocí
MUDr. Vladimír Koblížek
Plicní klinika FN Hradec Králové

Kolektiv spoluautorů:
MUDr. Vladimír Bartoš
Plicní klinika FN Hradec Králové
MUDr. Libor Fila
Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol Praha
MUDr. Jaroslav Kapla, Ph.D.
Infekční klinika FN Hradec Králové
Doc. MUDr. František Salajka, CSc.
Plicní klinika FN Hradec Králové
MUDr. Vratislav Sedlák
Plicní klinika FN Hradec Králové

Doporučujeme

Spontánní pneumotoraxCHOPNModerní farmakoterapie v pneumologiiZelenější trávaPraktický slovník medicínyVelký lékařský slovník

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.