Nespavost

Nespavost

Karel Šonka, Martin Pretl

Formát:
110 × 190 mm
Vazba:
brožovaná, 110 stran
Rok vydání:
2009
Naše cena dnes:
166,- Kč (MC 195,- Kč)
Sleva:
29,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-203-2
Dostupnost:
skladem
V posledních dekádách se mění vědecký pohled na insomnii jako na samostatnou chorobu. Výzkum dokazuje asociaci insomnie se zhoršením kognitivních funkcí, prokázal vztah denní únavy a ospalosti se zvýšeným rizikem nehod, u insomniaků byla zjištěna snížená kvalita života včetně obtíží v interpersonálních vztazích. Nedávné výzkumy potvrdily, že některé asociované stavy nejsou důsledkem insomnie per se, ale jejích komorbidních stavů (ICHS, hypertenze a choroby provázené bolestí a poruchou dýchání). Četné studie zjistily značně vysokou asociaci mezi výskytem insomnie a duševními nemocemi (zvláště depresí), některé studie navíc ukázaly, že léčba insomnie zvyšuje efekt antidepresivní léčby. Za nejúčinnější (nejlépe dokladovanou) terapii je považována behaviorální a kognitivněbehaviorální terapie a podávání agonistů benzodiazepinového receptoru. Zcela recentně se však objevily výsledky podrobných studií o účinnosti a bezpečnosti dalších léků a informace o používání antidepresiv a speciální postupy léčení insomnie u některých nemocí, např. narkolepsie. Kromě toho jsou v různé fázi zkoušení velmi nadějné molekuly. Zdá se tedy, že jsme ve zlomové době, kdy schéma léčby bude více přizpůsobeno potřebám nemocného. Přestože poznání podstaty insomnie a její léčby postupují na úrovni výzkumu, špičkových center i běžné lékařské praxe, trvá diskrepance mezi malým počtem stanovených diagnóz a obrovským počtem předpisů farmakologické léčby. Doufáme, že tato publikace přispěje k přesnějšímu klasifikování insomnie a k optimální volbě terapeutické strategie.


Přestože poznání podstaty insomnie a její léčby postupují na úrovni výzkumu, špičkových center i běžné lékařské praxe, trvá diskrepance mezi malým počtem stanovených diagnóz a obrovským počtem předpisů farmakologické léčby. Autoři, naši přední specialisté v oboru poruch spánku, doufají, že tato publikace přispěje k přesnějšímu klasifikování insomnie a k optimální volbě terapeutické strategie.
1 Úvod
2 Repetitorium
2.1 Insomnie – symptom nebo nozologická jednotka
2.2 Definice insomnie
2.3 Základní epidemiologické údaje nespavosti
2.4 Podrobnější klasifikace insomnie podle ICSD 2
2.5 Jednotlivé podtypy insomnie podle ICSD 2
2.6 Choroby s insomnií jako symptomem
2.7 Izolované příznaky, varianty normy
2.8 Poruchy spánku spojené s nemocemi klasifikovatelnými jinde
2.9 Psychiatrické choroby a poruchy chování časté v diferenciální diagnostice poruch spánku
2.10 Posudkové aspekty insomnie
2.11 Péče o pacienta, odborné společnosti
3 Vyšetření
3.1 Anamnéza
3.2 Dotazníky a škály
3.3 Pomocné metody při vyšetřování insomnie
3.4 Zjednodušený rozhodovací proces při vyšetřování nemocného s insomnií
4 Farmakoterapie insomnie
4.1 Cíle a schéma léčby insomnie
4.2 Historický vývoj farmakologické léčby insomnie
4.3 Hypnotika a léky proti nespavosti
4.4 Jednotlivé léky a lékové skupiny
4.5 Psychoterapeutické a behaviorální postupy při léčení psychofyziologické (primární) insomnie
4.6 Strategie léčby jednotlivých typů insomnie
4.7 Léčba chorob s insomnií jako symptomem
4.8 Léčba poruch spánku spojených s nemocemi klasifikovatelnými jinde
4.9 Léčba psychiatrických chorob a poruch chování častých v diferenciální diagnostice poruch spánku
4.10 Perspektivy léčby insomnie
4.11 Doporučení pro pacienta
4.12 Kazuistiky
5 Chyby a omyly
5.1 Nejčastější chyby ve stanovení diagnózy
5.2 Nejčastější chyby v terapii
Literatura
Seznam použitých zkratek
Rejstřík
Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
MUDr. Martin Pretl, CSc.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Doporučujeme

Syndrom neklidných nohou, 2. rozšířené vydáníPoruchy spánku u dětí a dospívajícíchModerní farmakoterapie v neurologiiZelenější trávaPraktický slovník medicínyVelký lékařský slovník

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.