Neuroendokrinní nádory plic a mediastina

Neuroendokrinní nádory plic a mediastina

Pavel Horažďovský, Markéta Černovská a kol.

Formát:
154 × 230 mm
Vazba:
váz., 208 stran
Rok vydání:
2014
Naše cena dnes:
591,- Kč (MC 695,- Kč)
Sleva:
104,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-389-3
Dostupnost:
skladem
Neuroendokrinní nádory plic a mediastina představují klinicky významnou skupinu neoplazií. Současné studie ukazují, že prevalence těchto tumorů je mnohem častější, než se soudilo ještě např. před 15 lety. Klasifikace, diagnostika a léčba neuroendokrinních nádorů však v praxi naráží na mnohé obtíže, z nichž část vyplývá také z malé informovanosti širší lékařské veřejnosti o významu těchto neoplazií. Připravovaná publikace kolektivu autorů, vedeného MUDr. Pavlem Horažďovským a MUDr. Markétou Černovskou, přináší moderní, komplexní, multidisciplinární a hlavně na praxi orientovaný pohled na tuto problematiku. Jednotlivé části knihy jsou věnovány patogenezi, molekulární biologii, diagnostice, onkologické a chirurgické terapii. Závěrečná kapitola shrnuje vlastní zkušenosti autorů s chirurgickou léčbou neuroendokrinních nádorů hrudních orgánů od roku 2004 do současnosti. Kniha je určena nejen pneumologům a onkologům, ale i patologům a chirurgům. Publikace věnovaná neuroendokrinním nádorům plic a mediastina vychází v ČR poprvé.
Poděkování
Předmluva
1 Úvod
1.1 Neuroendokrinní nádory plic
1.2 Historické poznámky k neuroendokrinním nádorům plic
1.3 Neuroendokrinní nádory mediastina
2 Patologie neuroendokrinních lézí
2.1 Embryologie, histologie, fyziologie
2.2 Klasifikace neuroendokrinních lézí
2.3 Genetické aberace a změny genové exprese
2.4 Úloha klinické pneumocytologie v mikromorfologické diagnostice neuroendokrinních nádorů plic
2.5 Neuroendokrinní tumory mediastina
3 Diagnostika
3.1 Úvod
3.2 Typický a atypický karcinoid
3.3 Diagnostika velkobuněčného neuroendokrinního karcinomu plic a malobuněčného karcinomu plic
3.4 Neuroendokrinní nádory mediastina
4 Bronchologické metody a postupy v diagnostice a léčbě karcinoidu plic
4.1 Typy bronchologických metod využitelné v diagnostice a léčbě karcinoidu
4.2 Metody znecitlivění používané v bronchologické diagnostice a léčbě karcinoidu
4.3 Bronchologická diagnostika karcinoidu
4.4 Bronchologická léčba karcinoidu
4.5 Indikace endoskopické léčby karcinoidu
5 Onkologická léčba
5.1 Léčba typického a atypického karcinoidu
5.2 Malobuněčný a velkobuněčný neuroendokrinní karcinom
5.3 Strategie léčby nádorů mediastina
6 C hirurgická léčba neuroendokrinních nádorů plic
6.1 Plicní resekce
6.2 Parenchym šetřící operace
6.3 Minimálně invazivní plicní resekce
6.4 Chirurgický staging onemocnění a význam mediastinální lymfadenektomie
6.5 Indikace k chirurgické léčbě plicních karcinoidů
6.6 Chirurgická léčba malobuněčného karcinomu
6.7 Indikace k chirurgické léčbě velkobuněčného neuroendokrinního plicního karcinomu
7 C hirurgická léčba neuroendokrinních nádorů mediastina
7.1 Anatomické poznámky k chirurgii mediastina
7.2 Chirurgické přístupy do mediastina
7.3 Taktika operací mediastinálních tumorů
7.4 Specifika operací neuroendokrinních nádorů mediastina
8 Vlastní soubor a kazuistiky
8.1 Soubor pacientů operovaných v Thomayerově nemocnici v letech 2004–2013
8.2 Kazuistiky
Přehled použitých zkratek
Seznam ilustrací
Medailonky autorů
Rejstřík
MUDr. Pavel Horažďovský
Oddělení hrudní chirurgie, Thomayerova nemocnice, Praha
MUDr. Markéta Černovská
Onkologické oddělení 1. LF UK a Thomayerova nemocnice, KOC FNB, Pneumologická klinika 1. LF UK a Thomayerova nemocnice, Praha
Kolektiv spoluautorů:
MUDr. Peter Hromádka
Chirurgické centrum, Krajská nemocnice Liberec
MUDr. Vladislav Hytych, Ph.D.
Oddělení hrudní chirurgie, Thomayerova nemocnice, Praha
Doc. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D.
Oddělení patologie a molekulární medicíny, Thomayerova nemocnice, Praha
MUDr. Blanka Rosová
Oddělení patologie a molekulární medicíny, Thomayerova nemocnice, Praha
Doc. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.
Pneumologická klinika 1. LF UK a Thomayerova nemocnice, Praha
MUDr. Pavla Žáčková
Pneumologická klinika 1. LF UK a Thomayerova nemocnice, Praha

Doporučujeme

Plicní chirurgie v instruktivních kazuistikáchVATS lobektomieNeuroendokrinní nádoryPraktická plicní chirurgieZelenější trávaPraktický slovník medicíny

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.