Neuropsychiatrie

Neuropsychiatrie

Tereza Uhrová, Jan Roth a kol.

Formát:
200×265 mm
Vazba:
pevná (V8), barevné ilustrace, 976 stran
Rok vydání:
2020
Zvýhodněná cena:
1696,- Kč (MC 1995,- Kč)
Sleva:
299,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-619-1
EAN:
9788073456191
Dostupnost:
skladem
Moderní přelomová monografie přináší sjednocující pohled na většinu neurologických a psychiatrických diagnóz. Hlavní editoři knihy – MUDr. Tereza Uhrová, Ph.D., a prof. MUDr. Jan Roth, CSc. – ke spolupráci přizvali řadu předních českých neurologů a psychiatrů. Kniha je unikátní v tom, že na každé kapitole vždy participují odborníci všech zúčastněných oborů, tj. nejčastěji společně neurolog a psychiatr. V textu jsou vždy zdůrazněny nejdůležitější body pro ambulantní specialisty a klinické lékaře bez vědeckého zaměření, včetně nejčastějších dotazů z praxe.
Poděkování a věnování
Předmluva
Co je to neuropsychiatrie a proč ji potřebujeme
Úvod
1 N europsychiatrie: historické kořeny a současné pojetí
2 Základní neurobiologické pojmy
2.1 Mozek
2.2 Neuron
2.3 Synapse – schopnost přenosu informace mezi neurony
2.4 Neurogeneze
2.5 Neuroplasticita
2.6 Neuronální sítě a konektivita
I. OBECNÁ ČÁST
3 Vědomí a jeho poruchy
3.1 Obecná charakteristika
3.2 Neurobiologické poznámky
3.3 Fyziologické změny vědomí
3.4 Poruchy vědomí
3.5 Diagnostika
4 Kognitivní funkce a jejich poruchy
4.1 Vrozené a neurovývojové poruchy
4.2 Stadia kognitivního postižení u neurodegenerativních onemocnění
4.3 Paměť
4.4 Exekutivní funkce a pozornost
4.5 Řeč
4.6 Praktické funkce
4.7 Gnostické funkce
4.8 Zrakově-prostorové funkce
4.9 Integrace kognitivních a afektivních funkcí, sociální kognice
4.10 Diagnostický postup a pomocná vyšetření
5 Myšlení a jeho poruchy
5.1 Obecná charakteristika
5.2 Neurobiologie myšlení
5.3 Poruchy myšlení
6 Vnímání a jeho poruchy
6.1 Obecná charakteristika
6.2 Neurobiologické poznámky
6.3 Změny a poruchy vnímání
7 Afektivita a její poruchy
7.1 Neurobiologie emocí
7.2 Neurochemie emocí
7.3 Poruchy emotivity, zejména kvality emocí
7.4 Poruchy afektů
7.5 Poruchy nálady
7.6 Poruchy vyšších citů
8 Pudy a jejich poruchy
8.1 Obecná charakteristika
8.2 Neurobiologické poznámky
8.3 Základní pudy
8.4 Diagnostika
9 Vůle a její poruchy
9.1 Obecná charakteristika
9.2 Svobodná vůle
9.3 Neurobiologické poznámky
9.4 Poruchy vůle
9.5 Diagnostika
10 Osobnost a její poruchy
10.1 Obecná charakteristika
10.2 Neurobiologické poznámky
10.3 Typy osobnosti
10.4 Klinická diagnostika typu osobnosti
10.5 Poruchy osobnosti
12 11 Jednání a jeho poruchy
11.1 Obecná charakteristika
11.2 Neurobiologické poznámky
11.3 Poruchy jednání
11.4 Diagnostika
II. SYNDROMOLOGIE
12 Anxiózní syndrom
12.1 Příznaky
12.2 Úzkost u neurologických onemocnění
12.3 Úzkost u dalších interních onemocnění
12.4 Diagnostika
12.5 Léčba
13 Depresivní syndrom
13.1 Příznaky
13.2 Diagnostika
13.3 Léčba
14 Manický syndrom
14.1 Příznaky
14.2 Diagnostika
14.3 Léčba
15 Psychotický syndrom
15.1 Příznaky
15.2 Diagnostika
15.3 Léčba
16 Hybnost a její poruchy
16.1 Druhy pohybových aktivit
16.2 Hierarchický systém řízení hybnosti
17 Senzitivní a senzorické systémy a jejich poruchy
17.1 Senzitivní systém
17.2 Senzorické systémy
18 Mozečkový syndrom
18.1 Motorické funkce
18.2 Kognitivně-afektivní funkce
18.3 Příznaky mozečkového syndromu
18.4 Anatomicko-fyziologické vztahy
18.5 Diagnostika
18.6 Vyšetření kognitivně-afektivního mozečkového syndromu
19 Vestibulární syndromy
19.1 Anatomicko-fyziologické poznámky
19.2 Epidemiologie
19.3 Klinická symptomatika
19.4 Psychiatrická problematika závrativých stavů
19.5 Klinické vyšetření pacienta se závratí
19.6 Charakteristiky jednotlivých vestibulárních syndromů (příznaky)
19.7 Základní symptomatická léčba – farmakologické ovlivnění vertiga
20 Parkinsonský syndrom
20.1 Diagnostika
20.2 Etiologie
21 Dyskinetické syndromy
21.1 Anatomický a patofyziologický úvod
21.2 Jednotlivé typy dyskinezí – bližší charakteristika
21.3 Mimovolní pohyby, které nepatří mezi dyskinetické syndromy
21.4 Specifické poznámky
22 Bulbární a pseudobulbární syndromy
22.1 Anatomie a funkce postranního smíšeného systému
22.2 Bulbární syndrom
22.3 Pseudobulbární syndrom
22.4 Smíšený bulbární a pseudobulbární syndrom
22.5 Diagnostické metody
22.6 Hlavní příčiny bulbárního syndromu a diferenciální rozvaha
22.7 Příčiny pseudobulbárního syndromu
22.8 Příčiny smíšeného bulbárního a pseudobulbárního syndromu
23 Kmenové syndromy
23.1 Kmenové léze
23.2 Kmenové reflexy a porucha vědomí
23.3 Diagnostické metody
23.4 Hlavní příčiny postižení kmene
24 A utonomní nervový systém a jeho poruchy
24.1 Systém sympatiku a parasympatiku
24.2 Centrální autonomní regulační systémy
24.3 Autonomní reflexy a vyšetřování autonomního nervového systému
24.4 Poruchy autonomního nervového systému – dysautonomie
24.5 Autonomní nervový systém a epilepsie
24.6 Reflexní synkopy
24.7 Poruchy pocení (anhidróza, hyperhidróza)
24.8 Sfinkterové dysfunkce
24.9 Paroxysmální sympatická hyperaktivita (autonomní bouře)
24.10 Stresová reakce
24.11 Autonomní nervový systém v psychiatrii
25 Thalamický syndrom
25.1 Epidemiologie
25.2 Etiologie
25.3 Klinická symptomatika
26 Lobární syndromy
26.1 Obecný princip organizace korových oblastí
26.2 Lobární syndromy z pohledu psychiatra
26.3 Frontální lalok a jeho syndromy
26.4 Temporální lalok a jeho syndromy
26.5 Parietální lalok a jeho syndromy
26.6 Okcipitální lalok a jeho syndromy
26.7 Neuroanatomický podklad psychiatrických onemocnění
26.8 Diagnostický postup a pomocná vyšetření
III. VYŠETŘOVACÍ METODY
27 Psychiatrické vyšetření
27.1 Úvod
27.2 Vlastní vyšetření
27.3 Specifické poznámky
28 Neurologické vyšetření a základy syndromologického uvažování
28.1 Úvod
28.2 Obecné základní pojmy
28.3 Vyšetřovací postup
28.4 Přesnější rozlišení „etáže“ neurologického postižení
29 Neuropsychiatrické vyšetření
29.1 Indikace
29.2 Neuropsychiatrické vyšetření
29.3 Pomocná vyšetření
30 Neurofyziologické vyšetřovací metody
30.1 Elektroencefalografie
30.2 Evokované potenciály
30.3 Elektromyografie
31 Zobrazovací metody
31.1 Úvod
31.2 Strukturální zobrazovací metody
31.3 Funkční zobrazovací metody
31.4 Indikace
31.5 Základy anatomie a hodnocení nálezu
31.6 Nálezy u vybraných neuropsychiatrických onemocnění
32 Likvorologie
32.1 Úvod
32.2 Indikace a kontraindikace k vyšetření mozkomíšního moku
32.3 Lumbální punkce
32.4 Vyšetřované parametry mozkomíšního moku a normální nález
32.5 Nejdůležitější neuropsychiatrické jednotky s indikací lumbální punkce
33 Klinická psychologie a neuropsychologie v neurologii a psychiatrii
33.1 Indikace klinickopsychologického/ neuropsychologického vyšetření
33.2 Základy neuropsychologické diagnostiky
IV. INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE
34 Základní fyzioterapeutické postupy u vybraných neurologických onemocnění
34.1 Úvod
34.2 Konkrétní doporučení pro symptomatickou fyzioterapeutickou léčbu
34.3 Konkrétní doporučení pro sekundární projevy a komplikace
35 Ergoterapie v neuropsychiatrii
35.1 Úvod
35.2 Konkrétní doporučené ergoterapeutické postupy
35.3 Zásady ergoterapie v praxi
36 Základy logopedické péče
36.1 Komunikace a její poruchy
36.2 Polykání a jeho poruchy (dysfagie)
37 Poruchy výživy
37.1 Epidemiologie
37.2 Etiopatogeneze
37.3 Příznaky
37.4 Diagnostika malnutrice
37.5 Léčba
38 Genetika v neuropsychiatrii
38.1 Neurogenetika a psychiatrická genetika
38.2 Genetická onemocnění
38.3 Metody genetického testování, sekvenování nové generace
38.4 Genetické vyšetření v praxi
39 Neuropaliativní péče
39.1 Úvod
39.2 Vymezení základních pojmů
39.3 Závěrečné shrnutí
Neuropsychiatrie
14 V. Terapeutické postupy
40 Základní terapeutické principy psychofarmakologické léčby
40.1 Úvod
40.2 Psychofarmakoterapie
40.3 Využití a mechanismy účinku základních skupin psychofarmak . .357
41 Nefarmakologické terapeutické principy: biologické přístupy
41.1 Biologické přístupy
42 Nefarmakologické terapeutické principy: psychoterapie a psychoedukace
42.1 Psychoterapie
42.2 Edukace
43 Pacientské organizace
VI. Speciální část
44 Delirium
44.1 Epidemiologie
44.2 Etiopatogeneze
44.3 Příznaky a průběh
44.4 Diagnostika
44.5 Léčba
45 O rganické duševní poruchy
45.1 Organická halucinóza
45.2 Organická katatonní porucha
45.3 Organická porucha s bludy (podobná schizofrenii)
45.4 Organická afektivní porucha (organické poruchy nálady)
45.5 Organická úzkostná porucha
45.6 Organická emoční labilita
45.7 Organická porucha osobnosti
46 Deprese
46.1 Epidemiologie
46.2 Etiopatogeneze
46.3 Příznaky a průběh
46.4 Klasifikace deprese
46.5 Deprese u somatických a neurologických onemocnění
46.6 Diagnostika
46.7 Léčba
47 Úzkostné poruchy
47.1 Etiopatogeneze a příznaky
47.2 Úzkostné poruchy
47.3 Léčba
47.4 Specifické poznámky
48 Poruchy přizpůsobení, reakce na stres, posttraumatická stresová porucha; adaptační problematika a fyziologický zármutek
48.1 Epidemiologie
48.2 Etiopatogeneze
48.3 Akutní reakce na stres
48.4 Posttraumatická stresová porucha
48.5 Poruchy přizpůsobení
48.6 Adaptace na sdělení závažné diagnózy
48.7 Fyziologický zármutek a deprese
49 Somatoformní poruchy aneb poruchy se somatickými příznaky a související poruchy
49.1 Úvod
49.2 Epidemiologie
49.3 Etiopatogeneze
49.4 Příznaky
49.5 Diagnostika
49.6 Léčba
50 Disociativní (konverzní) poruchy
50.1 Epidemiologie
50.2 Etiopatogeneze
50.3 Příznaky
50.4 Diagnostika a diferenciální diagnostika
50.5 Léčba
50.6 Specifické poznámky
51 Funkční poruchy hybnosti
51.1 Úvod
51.2 Epidemiologie
51.3 Etiopatogeneze
51.4 Terminologie
51.5 Příznaky
51.6 Komorbidity
51.7 Diagnostika
51.8 Management
51.9 Prognóza
52 Schizofrenie
52.1 Epidemiologie
52.2 Etiopatogeneze
52.3 Příznaky a průběh
52.4 Diagnostika
52.5 Léčba
52.6 Nežádoucí účinky antipsychotik
52.7 Specifické poznámky
53 Návykové nemoci
53.1 Epidemiologie
53.2 Etiopatogeneze
53.3 Neurobiologie závislostí
53.4 Příznaky intoxikace návykovými látkami a jejich hlavní rizika
53.5 Příznaky a průběh vývoje závislosti
53.6 Diagnostika
53.7 Psychické komplikace abúzu návykových látek
53.8 Léčba závislosti
53.9 Specifické poznámky
54 Sexuální dysfunkce
54.1 Prevalence sexuálních dysfunkcí
54.2 Etiopatogeneze
54.3 Zásady terapie sexuálních dysfunkcí
54.4 Sexuální dysfunkce u mužů
54.5 Sexuální dysfunkce u žen
55 Agrese a násilné chování
55.1 Etiologie
55.2 Zásady vyšetření a léčby agresivního pacienta
55.3 Farmakoterapie
56 Poruchy příjmu potravy
56.1 Epidemiologie
56.2 Rizikové faktory a etiopatogeneze
56.3 Příznaky anorexia nervosa
56.4 Příznaky bulimia nervosa
56.5 Diagnostické postupy
56.6 Dotazníková šetření
56.7 Prevence a léčba
57 Specifické poruchy osobnosti
57.1 Epidemiologie
57.2 Etiologie
57.3 Průběh
57.4 Diagnostika, vyšetření
57.5 Zásady léčby
57.6 Jednotlivé specifické poruchy osobnosti
58 Mírná kognitivní porucha
58.1 Koncept mírné kognitivní poruchy
58.2 Epidemiologie
58.3 Etiopatogeneze
58.4 Příznaky a průběh
58.5 Diagnostika
58.6 Léčba
58.7 Specifické poznámky
59 Alzheimerova nemoc
59.1 Epidemiologie
59.2 Etiopatogeneze
59.3 Příznaky a průběh
59.4 Diagnostika
59.5 Léčba
59.6 Specifické poznámky
60 Frontotemporální lobární degenerace
60.1 Epidemiologie
60.2 Etiopatogeneze
60.3 Behaviorální varianta frontotemporální demence
60.4 Primární progresivní afázie
60.5 Kombinace demence a poruch hybnosti
61 Demence s Lewyho tělísky
61.1 Epidemiologie
61.2 Etiopatogeneze
61.3 Příznaky a průběh
61.4 Diagnostika
61.5 Léčba
61.6 Specifické poznámky
62 Creutzfeldtova-Jakobova nemoc a ostatní lidská prionová onemocnění
62.1 Epidemiologie
62.2 Etiopatogeneze
62.3 Příznaky a průběh
62.4 Diagnostika
62.5 Léčba
62.6 Dědičné formy prionových onemocnění
62.7 Nová varianta Creutzfeldtovy-Jakobovy nemoci
62.8 Specifické poznámky
63 Parkinsonova nemoc
63.1 Epidemiologie
63.2 Etiopatogeneze
63.3 Příznaky a průběh
63.4 Diagnostika
63.5 Léčba
63.6 Specifické poznámky
64 Multisystémová atrofie
64.1 Epidemiologie
64.2 Etiopatogeneze
64.3 Příznaky a průběh
64.4 Diagnostika
64.5 Léčba
65 Progresivní supranukleární obrna (Steeleův- Richardsonův-Olszewskiho syndrom)
65.1 Epidemiologie
65.2 Etiopatogeneze
65.3 Klinické příznaky
65.4 Základní specifické varianty PSP
65.5 Diagnostika
65.6 Léčba
66 Normotenzní hydrocefalus
66.1 Epidemiologie
66.2 Etiopatogeneze
66.3 Příznaky a průběh
66.4 Diagnostika
66.5 Léčba
67 Huntingtonova nemoc
67.1 Epidemiologie
67.2 Etiopatogeneze
67.3 Příznaky a průběh
67.4 Diagnostika
67.5 Léčba
67.6 Specifické poznámky
68 Amyotrofická laterální skleróza
68.1 Epidemiologie
68.2 Etiopatogeneze
68.3 Příznaky
68.4 Diagnostika
68.5 Léčba
69 Spinocerebelární ataxie
69.1 Etiopatogeneze
69.2 Příznaky a průběh
69.3 Diagnostika
69.4 Léčba
70 Wilsonova nemoc
70.1 Epidemiologie
70.2 Etiopatogeneze
70.3 Klinické příznaky
70.4 Diagnóza
70.5 Léčba
71 Esenciální tremor
71.1 Epidemiologie
71.2 Etiopatogeneze
71.3 Příznaky
71.4 Diagnostika
71.5 Léčba
72 Tiky a Touretteův syndrom
72.1 Epidemiologie
72.2 Etiopatogeneze
72.3 Příznaky
72.4 Primární tikové poruchy
72.5 Diagnostika
72.6 Léčba
72.7 Diferenciální diagnóza sekundárních tiků
73 Dystonie
73.1 Epidemiologie
73.2 Patogeneze
73.3 Klasifikace
73.4 Diagnostika
73.5 Nejdůležitější zástupci dystonií
73.6 Základní principy léčby dystonií
74 Onemocnění kosterního svalstva
74.1 Klasifikace
74.2 Epidemiologie
74.3 Etiopatogeneze
74.4 Příznaky
74.5 Klinické jednotky
74.6 Akutní stavy
74.7 Diagnostika
74.8 Léčba
75 Vaskulární postižení centrální nervové soustavy
75.1 Cévní mozkové příhody
75.2 Další klinické jednotky vaskulárního původu s významnou neuropsychiatrickou symptomatikou
76 Epilepsie
76.1 Klasifikace
76.2 Epidemiologie
76.3 Etiopatogeneze
76.4 Příznaky a průběh
76.5 Diagnostika
76.6 Léčba
77 Roztroušená skleróza
77.1 Epidemiologie
77.2 Etiopatogeneze
77.3 Rizikové faktory
77.4 Příznaky
77.5 Typy průběhu
77.6 Diagnostika
77.7 Léčba
77.8 Režimová, dietní opatření a prevence infekcí
77.9 Těhotenství
77.10 Dědičnost
77.11 Péče o pacienta v pokročilém stadiu choroby
78 Autoimunitní encefalitidy
78.1 Epidemiologie
78.2 Etiopatogeneze
78.3 Klinické příznaky autoimunitních encefalitid a typické syndromy
78.4 Diagnostika
78.5 Jednotlivé AE s dominující
neuropsychiatrickou symptomatologií
78.6 Léčba autoimunitních encefalitid
78.7 Specifické poznámky
79 Vaskulitidy centrálního nervového systému u dětí a dospělých
79.1 Epidemiologie
79.2 Etiopatogeneze
79.3 Klasifikace a klinické příznaky vaskulitid
79.4 Diagnostický proces a diagnostická kritéria primárních vaskulitid CNS
79.5 Onemocnění napodobující vaskulitidy CNS
79.6 Léčba
79.7 Specifické poznámky
80 Myasthenia gravis
80.1 Epidemiologie
80.2 Etiopatogeneze
80.3 Příznaky a průběh
80.4 Role psychiatra v léčbě pacientů s myasthenia gravis
80.5 Klasifikace
80.6 Diagnostika
80.7 Léčba
80.8 Specifické poznámky
81 Spánek a jeho poruchy
81.1 Spánek – obecný úvod
81.2 Odchylka od normálního spánku a bdění – symptom
81.3 Vyšetření
81.4 Klasifikace poruch spánku a bdění
81.5 Jednotlivé skupiny poruch spánku a bdění
81.6 Duševní nemoci, u kterých je změněný spánek důležitý symptom
81.7 Posudkové aspekty
82 Traumata mozku
82.1 Epidemiologie
82.2 Etiopatogeneze
82.3 Příznaky a průběh
82.4 Diagnostika
82.5 Léčba
82.6 Specifické poznámky
83 Nádory mozku
83.1 Epidemiologie
83.2 Etiopatogeneze
83.3 Příznaky a průběh
83.4 Diagnostika
83.5 Léčba
84 Neuropsychiatrické projevy u vybraných interních onemocnění
84.1 Úvod
84.2 Přímé poškození mozkové tkáně v důsledku interních onemocnění
84.3 Encefalopatie a poškození kognitivních funkcí metabolického původu
84.4 Hypovitaminózy a poruchy výživy
85 Infekce nervové soustavy
85.1 Obecná část
85.2 Speciální část
86 Bolest
86.1 Epidemiologie
86.2 Terminologie
86.3 Etiopatogeneze
86.4 Příznaky
86.5 Diagnostika častých nebo život ohrožujících bolestivých syndromů
86.6 Symptomatická léčba bolesti
VII. specifika dětského věku
87 Dětská a dorostová psychiatrie a neurologie
87.1 Historie dětské psychiatrie
87.2 Historie dětské neurologie
88 Vývoj mozku
88.1 Psychomotorický vývoj
88.2 Vývoj emoční
88.3 Vývoj morální
88.4 Vývoj sociálního chování
89 Schizofrenie v dětství a adolescenci
89.1 Epidemiologie a etiopatogeneze
89.2 Příznaky a průběh
89.3 Diagnostika
89.4 Léčba
89.5 Specifické poznámky
90 Depresivní poruchy v dětství
90.1 Epidemiologie
90.2 Etiopatogeneze
90.3 Příznaky a průběh
90.4 Diagnostika
90.5 Léčba
90.6 Suicidium u dětí a adolescentů
90.7 Terapie
90.8 Specifické poznámky
91 Anxiózní a fobické poruchy u dětí
91.1 Epidemiologie
91.2 Etiopatogeneze
91.3 Příznaky a průběh
91.4 Diagnostika
91.5 Léčba
92 Obsedantně-kompulzivní porucha
92.1 Epidemiologie
92.2 Etiopatogeneze
92.3 Příznaky a průběh
92.4 Diagnostika
92.5 Léčba
92.6 Specifická poznámka
93 Psychosomatické poruchy v dětství
93.1 Epidemiologie
93.2 Etiopatogeneze
93.3 Příznaky a průběh
93.4 Specifické poznámky
93.5 Diagnostika
93.6 Léčba
94 Poruchy příjmu potravy – pedopsychiatrická specifika
94.1 Poruchy příjmu potravy v dětství a adolescenci
94.2 Mentální anorexie u chlapců
94.3 Multiimpulzivní bulimie
94.4 Mentální anoxerie u dětí – odlišnosti
94.5 Prognóza
95 Poruchy spánku u dětí
95.1 Úvod
95.2 Insomnie
95.3 Obstrukční spánková apnoe (OSA)
95.4 Nadměrná denní spavost – narkolepsie
95.5 Parasomnie
95.6 Léčba
95.7 Pravidla spánkové hygieny
95.8 Poruchy spánku z pedopsychiatrického pohledu
96 Porucha vývoje intelektu
96.1 Epidemiologie
96.2 Etiopatogeneze
96.3 Příznaky
96.4 Diagnostika
96.5 Léčba
97 Dětská mozková obrna
97.1 Epidemiologie
97.2 Etiopatogeneze
97.3 Příznaky
97.4 Diagnostika
97.5 Léčba
98 Epilepsie dětského věku
98.1 Výskyt, příčiny, klasifikace
98.2 Vyšetření
98.3 Diferenciální diagnostika
98.4 Léčba
98.5 Epilepsie a psychiatrické poruchy
99 Poruchy autistického spektra
99.1 Autismus
99.2 Aspergerův syndrom
100 Porucha pozornosti s hyperaktivitou – ADHD
100.1 Epidemiologie
100.2 Etiopatogeneze
100.3 Příznaky a průběh
100.4 Diagnostika
100.5 Léčba
101 Farmakoterapie v pedopsychiatrii
Summary
Přehled použitých zkratek
Seznam obrázků
Medailonky autorů
Rejstřík
Editoři:
MUDr. Tereza Uhrová, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN, Praha; Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Prof. MUDr. Jan Roth, CSc.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN, Praha

Kolektiv spoluautorů:
Doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Mgr. Eva Baborová
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN, Praha
Doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.
I. neurologická klinika LF MU a FNUSA, Brno
MUDr. Eva Balážiová, Ph.D.
Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK, Praha
Prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
I. neurologická klinika LF MU a FNUSA, Brno
MUDr. Hana Brožová, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Jozef Buday
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Petr Bušek, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN, Praha
Prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD.
Katedra logopédie
Ústav psychologických a logopedických štúdií PedF UK, Bratislava
Mgr. Kateřina Čechová
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol
MUDr. Luděk Daneš, CSc.
Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Daniela Domluvilová
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Petr Dušek, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Ondřej Fiala, Ph.D.
Institut neuropsychiatrické péče (INEP), Praha
MUDr. Tereza Filipovská
Psychiatrická klinika FN Plzeň
MUDr. Vanda Franková
Psychiatrická léčebna v Dobřanech
Mgr. Ota Gál, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Petra Havránková, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN, Praha
Prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Erik Herman, Ph.D.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Psychiatrická ambulance, Praha
MUDr. Petra Holanová, Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA
Národní ústav duševního zdraví, Klecany
MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN, Praha
Doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc.
Neurologie, Comfort Care a.s.
Neurologie a psychosomatické centrum Anděl, Tulsia Clinic s.r.o., Praha
MUDr. Jiří Hudeček
Psychiatrická klinika LFP a FN Plzeň
Prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN, Praha
Doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.,
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Mgr. Silvie Johanidesová
Psychologická ordinace, Poliklinika Pod Marjánkou, Praha
MUDr. Lucie Kališová, Ph.D.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
kpt. MUDr. Matěj Kasal
Psychiatrické oddělení Ústřední vojenské nemocnice, Praha
Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Doc. MUDr. David Kemlink, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Petra Kleinová
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Doc. MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN, Praha
PhDr. Olga Klempířová, Ph.D.
Psychiatrická nemocnice Bohnice
MUDr. Ondřej Kopecký
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Miloslav Kopeček, Ph.D.
Národní ústav duševního zdraví, Klecany
MUDr. Jiřina Kosová
Národní ústav duševního zdraví, Klecany
MUDr. Eva Krasulová, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN, Praha
Prof. MUDr. Jan Laczó, Ph.D.
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Mgr. Anna Laurynová
Oddělení klinické psychologie FN Plzeň
Mgr. Tereza Maková
Oddělení klinické psychologie, FN Motol, Praha
Doc. MUDr. Eva Malá, CSc.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Lucia Marková, Ph.D.
Neurologická ambulance, Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Prof. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D., Psychiatrická klinika LF UK a FN Hradec Králové; Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
Prof. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D.
Ústav patologie 3. LF UK a FNKV, Praha
Mgr. Jiří Michalec
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Michal Miler
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Jana Milerová, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Alexander Nawka, Ph.D.
Institut neuropsychiatrické péče (INEP), Praha
Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN, Praha
Mgr. Michaela Nováková
Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov a střední škola
MUDr. Petra Nytrová, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN, Praha
Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Doc. MUDr. Pavel Pavlovský, CSc.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Olga Pecinovská
Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN, Praha
Doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
Klinika infekčních nemocí 2. LF UK a NNB, Praha
MUDr. Kamila Poláková
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN, Praha
Doc. MUDr. Iva Příhodová, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN, Praha
Doc. MUDr. Robert Roman, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.
Neurologická klinika 3. LF UK a Thomayerova nemocnice, Praha
MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D.
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Filip Růžička, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Tereza Serranová, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Kateřina Storey, Ph.D.
Neurologická ambulance Medicon, Poliklinika Budějovická, Praha
Mgr. Eva Straková, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN, Praha
Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Michaela Týblová, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Olga Ulmanová, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN, Praha
Doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.,
Psychiatrická klinika LFP a FN Plzeň
MUDr. Martin Vyhnálek, Ph.D.
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Emílie Vyhnálková, Ph.D.
Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Zdeňka Vyhnánková
Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha
Doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Doporučujeme

Parkinsonova nemoc, 4. rozšířené vydáníMyasthenia gravis a ostatní poruchy nervosvalového přenosuSchizofrenie a její léčba, 3. rozšířené vydáníAkutní stavy ve vnitřním lékařstvíKlinická psychofarmakologieZelenější tráva

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.