Péče v závěru života

Péče v závěru života

PhDr. Helena Kisvetrová, Ph.D.

Formát:
154×230 mm
Vazba:
brožovaná (V2), 149 stran
Rok vydání:
2018
Zvýhodněná cena:
208,- Kč (MC 245,- Kč)
Sleva:
37,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-496-8
Dostupnost:
skladem
Cílem odborné publikace je seznámit čtenáře s vybranými aspekty péče o pacienta v závěru života. Kniha je určena lékařům, sestrám, ostatním zdravotnickým profesionálům, psychologům i sociálním pracovníkům, kteří v rámci multiprofesního týmu pečují o terminálně nemocné v institucionálním prostředí. Kniha je tematicky rozdělena na dvě části.
V první části se čtenář seznámí s terminologickým vymezením a historickým vývojem péče o terminálně nemocné, včetně významných průkopnických osobností v této oblasti.
Ve druhé části se kniha specificky zaměřuje na úzkost ze smrti, důstojnost, sociální podporu v institucionálním prostředí a duchovní podporu v současné sekulární společnosti, čímž je v české zdravotnické literatuře zcela ojedinělá. Přínosem pro čtenáře je i skutečnost, že kniha vytváří platformu pro další odbornou diskuzi o optimálních intervencích při institucionální péči o pacienta v závěru života.
Přehled použitých zkratek
Předmluva autorky
Úvod
1 Terminologické vymezení
1.1 Paliativní péče
1.2 Hospicová péče
1.3 Péče v závěru života
2 Historické aspekty péče v závěru života
2.1 Středověk: fenomén ženského léčitelství a péče
2.2 16. až 18. století
2.3 19. století: charitativní aspekt počátků hospicové péče
2.4 20. století: počátky moderní hospicové péče
2.5 Období inovace a specializace hospicové péče
2.6 Institucionalizace péče o umírající ve 20. a 21. století
2.7 Hospicová a paliativní péče v České republice
3 Důstojnost
3.1 Definování důstojnosti
3.2 Význam důstojnosti
3.3 Důstojné umírání
3.4 Model důstojnosti nevyléčitelně nemocných
3.5 Aktivity podporující zachování důstojnosti
4 Úzkost ze smrti
4.1 Filozofická a morální východiska
4.2 Typy úzkosti ze smrti
4.3 Determinanty úzkosti ze smrti
4.4 Důsledky úzkosti ze smrti
4.5 Ošetřovatelská diagnóza Úzkost ze smrti
4.6 Diagnóza Úzkost ze smrti v ošetřovatelské praxi v zahraničí
4.7 Diagnóza Úzkost ze smrti v české ošetřovatelské praxi
5 Sociální podpora
5.1 Podpora rodinných příslušníků při institucionální péči o umírající
5.2 Aktivity podporující rodinu v NIC intervenci Péče o umírající
6 Duchovní podpora
6.1 Role spirituality a religiozity v nemoci
6.2 Spiritualita a závěr života
6.3 Spiritualita a ošetřovatelská péče
6.4 NIC intervence Duchovní podpora
6.5 Intervence Duchovní podpora v české ošetřovatelské praxi
6.6 Problémy spojené s realizací ošetřovatelských aktivit duchovní podpory
Závěr
Souhrn
Summary
Literatura
Restřík jmenný
Rejstřík věcný
PhDr. Helena Kisvetrová, Ph.D.
Centrum vědy a výzkumu, Fakulta zdravotnických věd, UPOL, Olomouc

Doporučujeme

Parkinsonova nemoc, 4. rozšířené vydáníBolesti v křížiVýkladový slovník pro zdravotní sestryZlomeniny proximálního femuruLidské potřeby ve stáříZelenější tráva

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.