Peritoneální dialýza

Peritoneální dialýza

2. rozšířené a přepracované vydání

Vladimíra Bednářová, Sylvie Dusilová Sulková a kol.

Formát:
A5
Vazba:
vázaná, 336 stran
Rok vydání:
2007
Naše cena dnes:
676,- Kč (MC 795,- Kč)
Sleva:
119,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-005-2
Dostupnost:
rozebráno

Nyní nelze objednat

Publikace je doplněným a rozšířeným vydání knihy prof. Sulkové z roku 1993. Peritoneální dialýza byla v minulosti metodou zatracovanou a nedokonalou pro velký počet komplikací, především infekčních, a byla určena jen pro malý počet nemocných. Postupně se však tato metoda velmi zdokonalila a v současné době je srovnatelná s hemodialýzou. Byly vyvinuty nové systémy vaků s dialyzačním roztokem a dialyzační roztoky už nepoškozují v tak velké míře peritoneum. Zavedení automatizované peritoneální dialýzy umožnilo použití tohoto typu dialýzy i u pacientů handikepovaných a anurických a výrazně zlepšilo jejich kvalitu života. V rámci komplexní péče o pacienty s chronickým selháním ledvin, která má využít výhody hemodialýzy a peritoneální dialýzy a minimalizovat nežádoucí účinky, je peritoneální dialýza metodou první volby. Součástí této publikace jsou kapitoly pojednávající o indikacích a kontraindikacích peritoneální dialýzy, o hlavních infekčních a neinfekčních komplikacích a jejich léčbě. Jsou zde samostatné kapitoly o peritoneální dialýze u dětí, o adekvátnosti, o výživě a kostním metabolismu. Jednotlivé kapitoly se nezabývají danou problematikou v celé šíři, ale autoři se zaměřili jen na to, co přímo souvisí s peritoneální dialýzou.
Předmluva
1 Fyziologie peritoneální dialýzy
2 Technické aspekty peritoneální dialýzy
2.1 Peritoneální dialyzační katétr
2.2 Materiální vybavení pro peritoneální dialýzu
2.2.1 Vaky s peritoneálním dialyzačním roztokem a drenážní vaky pro vypouštěný dialyzát
2.2.2 Koncovka spojující peritoneální katétr se setem (transfer set)
2.2.3 Titanová spojka – titanový adaptér
2.2.4 Další pomůcky
2.3 Praktické provádění peritoneální dialýzy
2.4 Peritoneální dialyzační roztok
2.4.1 Dialyzační roztok s glukózou, s laktátem a nízkým pH (konvenční dialyzační roztok)
2.4.2 Nové dialyzační roztoky (biokompatibilní roztoky)
2.4.3 Roztoky s nízkou koncentrací vápníku, roztoky s nízkou koncentrací hořčíku
2.5 Režim peritoneální dialýzy
2.5.1 Kontinuální ambulantní peritoneální dialýza (CAPD)
2.5.2 Kontinuální cyklická peritoneální dialýza (CCPD)
2.5.3 Noční intermitentní peritoneální dialýza (NIPD)
2.5.4 Přílivová (tidal) peritoneální dialýza (TPD)
2.5.5 Intermitentní peritoneální dialýza (IPD)
3 Akutní peritoneální dialýza
4 Indikace a kontraindikace chronické peritoneální dialýzy
4.1 Srovnání peritoneální dialýzy (PD) a hemodialýzy (HD)
4.2 Peritoneální dialýza jako metoda 1. volby
4.3 Indikace k chronické peritoneální dialýze
4.4 Volba metody z pohledu pacienta
4.5 Kontraindikace chronické peritoneální dialýzy
4.6 Individuální rozhodování o výběru metody
5 Implantace permanentního peritoneálního katétru
5.1 Technika minilaparotomie
5.2 Technika laparoskopie
5.3 Technika laparoskopicky asistované punkční implantace
5.4 Punkční technika zavedení katétru
5.5 Závěr
6 Chronická peritoneální dialýza
6.1 Zahájení léčby
6.2 Předoperační příprava
6.3 Výuka peritoneální dialýzy
6.4 Dlouhodobá chronická peritoneální dialýza
6.5 Ukončení chronické peritoneální dialýzy
7 Kvalita života
7.1 Kvalita života a její měření
7.2 Kvalita života peritoneálně dialyzovaných pacientů
7.3 Stres spojený s hemodialýzou a peritoneální dialýzou
7.4 Kvalita života a svobodná volba dialyzační metody
7.5 Spokojenost s poskytovanou péčí
7.6 Kognitivní funkce
7.7 Spánek
7.8 Deprese
7.9 Sexuální problémy
8 Úloha sestry
8.1 Péče o pacienta v predialyzačním období – období ambulantního sledování nemocného
8.2 Péče o pacienta v období zakládání peritoneálního katétru
8.2.1 Předoperační období
8.2.2 Práce sestry na operačním sále
8.2.3 Pooperační péče
8.3 Edukace nemocného a jeho rodiny
8.4 Ambulantní sledování nemocného – kontroly v ambulanci pro peritoneální dialýzu
8.5 Péče o nemocného v domácím prostředí – návštěvní činnost sestry
8.6 Péče o nemocného při hospitalizaci
8.7 Spolupráce s personálem jiných oddělení při hospitalizaci nemocného
8.8 Spolupráce s agenturami domácí péče
8.9 Spolupráce s ostatními středisky při zajišťování rekreační dialýzy
8.10 Spolupráce s distribuční firmou při zajišťování materiálu potřebného k léčbě
8.11 Administrativní činnost sestry
8.12 Závěr
9 Adekvátnost peritoneální dialýzy
9.1 Peritoneální ekvilibrační test
9.2 Test poruchy akvaporinových kanálů
9.3 Test ultrafiltrace
9.4 Posouzení adekvátnosti dialyzačního léčení
9.4.1 Posouzení stavu hydratace
9.4.2 Celková týdenní clearance kreatininu (Clcr), index KT/V a rychlost katabolismu bílkovin (protein catabolic rate – PCR)
9.4.3 Postup při stanovení týdenní clearance kreatininu a indexu KT/V
9.4.4 Příklad výpočtu indexu KT/V a týdenní clearance kreatininu
9.5 Hodnocení stavu nutrice
9.5.1 Příklad výpočtu PNA
9.5.2 Hodnocení SGA skóre (subjective global assessment)
9.6 Pomocná vyšetření při hodnocení stavu výživy
9.6.1 Kožní tuková řasa
9.6.2 Obvod svalstva paže (OSP)
9.7 Použité vzorce
9.7.1 Výpočet distribučního objemu močoviny podle Watsona
9.7.2 Vzorec pro výpočet distribučního objemu močoviny podle Humeho
9.7.3 Výpočet PCR a PNA
9.7.4 Výpočet tělesného povrchu podle vzorce DuBois
9.7.5 Výpočet tělesné hmotnosti při APD
9.8 Postup při kontrole adekvátnosti peritoneálního dialyzačního léčení
9.9 Závěr
10 Infekční komplikace peritoneální dialýzy (V. Bednářová, A. Jedličková)
10.1 Peritonitida
10.1.1 Etiologie
10.1.2 Patogeneze
10.1.3 Klinický obraz
10.1.4 Diagnóza
10.1.5 Laboratorní a mikrobiologické vyšetření
10.1.6 Terapie
10.1.7 Závěr
10.2 Infekce v okolí peritoneálního katétru
10.3 Infekce podkožního tunelu
10.4 Jiné infekční komplikace
11 Neinfekční komplikace peritoneální dialýzy
11.1 Komplikace související s peritoneálním katétrem
11.1.1 Prosakování dialyzačního roztoku
11.1.2 Uzávěr katétru
11.1.3 Uvolnění zevní manžety katétru
11.1.4 Intraperitoneální dekubitální nekróza
11.2 Komplikace související se zvýšeným intraabdominálním tlakem a náplní břišní dutiny
11.2.1 Hernie
11.2.2 Prolaps rodidel
11.2.3 Hydrothorax
11.2.4 Bolesti zad
11.3 Komplikace v souvislosti s vodním a minerálovým hospodářstvím
11.3.1 Hyperhydratace
11.3.2 Dehydratace
11.3.3 Hypernatremie
11.3.4 Hyponatremie
11.3.5 Hypokalemie
11.3.6 Hyperkalemie
11.3.7 Acidóza
11.3.8 Alkalóza
11.4 Metabolické komplikace peritoneální dialýzy
11.4.1 Hyperglykemie
11.4.2 Porucha metabolismu lipidů při peritoneální dialýze
11.4.3 Malnutrice
11.5 Hemoperitoneum
11.6 Bolest při napouštění dialyzačního roztoku
11.7 Orgánové komplikace
11.7.1 Respirační komplikace
11.7.2 Gastrointestinální komplikace
11.8 Pneumoperitoneum
11.9 Porucha ultrafiltrace
11.9.1 Příčiny nedostatečné ultrafiltrace
11.9.2 Porucha ultrafiltrace I. typu – zvýšená propustnost peritonea
11.9.3 Porucha ultrafiltrace II. typu
11.9.4 Porucha ultrafiltrace III. typu – zvýšená lymfatická resorpce
11.9.5 Porucha akvaporinových kanálů
11.9.6 Terapie pacientů s retencí tekutin a s poruchami ultrafiltrace
11.10 Technické komplikace
12 Vyšetřovací metody určené pro pacienty léčené peritoneální dialýzou
12.1 Scintigrafie
12.2 Peritoneografie
12.3 Sonografické měření dolní duté žíly
12.4 Sonografické vyšetření podkožního průběhu peritoneálního dialyzačního (Tenckhoffova) katétru
12.5 Měření intraperitoneálního tlaku
13 Skleróza peritonea
13.1 Etiologie a patogeneze
13.2 Klinický obraz
13.3 Vyšetření
13.4 Terapie
13.5 Prevence
14 Automatizovaná peritoneální dialýza
14.1 Indikace a kontraindikace APD
14.2 Kontraindikace APD
14.3 Postup při přípravě přístroje
14.4 Výběr vhodné metody a sestavení programu
14.4.1 Výběr způsobu léčby podle výsledku PET testu
14.4.2 Určení plnicího objemu (intraperitoneálního objemu)
14.4.3 Určení celkové doby dialýzy při APD
14.4.4 Určení celkového objemu dialyzačního roztoku na den
14.4.5 Určení počtu výměn
14.4.6 Příklad rozpisu dialyzační léčby pomocí APD
14.5 Roztoky pro APD
14.6 Sledování léčby APD
14.7 Komplikace automatizované peritoneální dialýzy
14.7.1 Zánětlivé komplikace APD
14.7.2 Nezánětlivé komplikace APD
14.8 Budoucnost APD
14.9 CFPD (continual flow peritoneal dialysis)
15 Peritoneální dialýza v léčbě chronického selhání ledvin u dětí
15.1 Indikace k zahájení PD
15.2 Výhody PD proti HD
15.3 Nevýhody
15.4 Peritoneální katétry
15.5 Spotřební materiál pro PD u dětí
15.6 Roztoky pro PD
15.7 Typy režimů při peritoneální dialýze
15.8 Praktické provádění a předpis PD
15.9 Adekvátnost PD
15.10 Infekční komplikace
15.11 Růst dětí na peritoneální dialýze
15.12 Anemie
15.13 Výživa dětí s PD
15.14 Renální osteodystrofie
15.15 Psychosociální problémy
15.16 Transplantace u dětí na PD
15.17 Naše zkušenosti s chronickou peritoneální dialýzou u dětí
15.18 Závěr
16 Peritoneální dialýza a nutrice
16.1 Hodnocení nutričního stavu
16.2 Metabolismus proteinů a příčiny malnutrice
16.2.1 Příčiny malnutrice
16.3 Prevence a léčba malnutrice
16.4 Vitaminy
17 Metabolismus lipidů u pacientů léčených peritoneální dialýzou
17.1 Doporučená vyšetření
17.2 Léčba
17.3 Obezita
18 Peritoneální di alýza a diabetes mellitus
18.1 Nevýhody peritoneální dialýzy u pacientů s diabetem
18.2 Léčba pacientů s diabetem
18.3 Léčba pacientů intraperitoneálně podávaným inzulinem
18.4 Příklad dávkování inzulinu intraperitoneálně
18.5 Závěr
19 Renální osteopatie při peritoneální dialýze
19.1 Úvod
19.2 Základní charakteristika renální osteopatie
19.3 Rozdíly mezi hemodialýzou a peritoneální dialýzou
19.4 Terapeutické principy
19.4.1 Bilance vápníku
19.4.2 Bilance fosforu
19.4.3 Léčba metabolity/analogy vitaminu D
19.5 Vývoj onemocnění při dlouhodobé peritoneální dialýze
19.6 Současná doporučení pro léčbu
20 Peritoneální dialýza a anemie
20.1 Mechanismy vzniku anemie při chronickém selhání ledvin
20.2 Doporučená vyšetření při anemii u peritoneálně dialyzovaných pacientů
20.3 Léčba anemie u peritoneálně dialyzovaných pacientů
20.3.1 Léčba erytropoetinem
20.3.2 Léčba železem
21 Kardiovaskulární komplikace při peritoneální dialýze
21.1 Spektrum kardiovaskulárních komplikací
21.2 Dlouhodobá peritoneální dialýza a její důsledky pro srdeční a cévní postižení
21.3 Poznámky k preventivním a terapeutickým postupům
22 Peritoneální dialýza a transplantace ledviny
22.1 Vyšetření před transplantací ledvin
22.2 Komplikace po transplantaci ledviny
22.3 Peritoneální dialýza a transplantace EBPG 2005
22.4 Peritoneální dialýza po selhání štěpu a znovuzařazení do dialyzačního programu
Barevná příloha
Přehled použitých zkratek
Seznam ilustrací
O autorech
Rejstřík
MUDr. Vladimíra Bednářová, CSc.
Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN Praha
Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klinika gerontologická a metabolická a Subkatedra nefrologie, LF UK a FN Hradec Králové

Kolektiv spoluautorů:
Doc. MUDr. Robert Gürlich, CSc.
Klinika transplantační chirurgie IKEM Praha
MUDr. Anna Jedličková
ÚKBLD, Klinická mikrobiologie a antibiotické centrum, 1. LF UK a VFN Praha
Ludmila Nermutová
Interní oddělení Strahov, VFN Praha
MUDr. Ondřej Remeš
1. interní klinika 3. LF UK a FNKV Praha
MUDr. Barbora Szonowská
Interní oddělení Strahov, VFN Praha
MUDr. Eva Šimková
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol Praha
Doc. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klinika nefrologie IKEM Praha
PhDr. Marcela Znojová
Interní oddělení Strahov, VFN Praha a FMC-DC Praha
kniha je určena odborné lékařské veřejnosti

Doporučujeme

Renální osteopatieAntimikrobiální terapie v každodenní praxiNefropatie v ultrazvukovém a histologickém obrazePredialýzaSystémové amyloidózy a jejich léčbaSlovník lékařských zkratek

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.