Perorální antidiabetika

Perorální antidiabetika

Průvodce ošetřujícího lékaře

Martin Haluzík

Formát:
110 × 190 mm
Vazba:
brožovaná, 78 stran
Rok vydání:
2013
Naše cena dnes:
166,- Kč (MC 195,- Kč)
Sleva:
29,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-330-5
Dostupnost:
skladem
Přes všechna preventivní opatření minulých desetiletí se diabetes mellitus 2. typu stal jedním ze stěžejních zdravotnických problémů současnosti. Počet nemocných trpících diabetem jen v České republice překročil 800 000, přičemž značná část z takto postižených trpí některou ze závažných chronických komplikací diabetu s následným podstatným zkrácením délky života a snížením jeho kvality.
Kniha předního českého diabetologa a endokrinologa přehledně popisuje léčbu a sledování pacientů s DM 2. typu se specifickým zaměřením na léčbu s použitím perorálních antidiabetik. V první části knihy je vysvětlen základní algoritmus léčby diabetu 2. typu podle nejnovějších českých i mezinárodních doporučení. Další část knihy se věnuje podrobněji jednotlivým skupinám perorálních antidiabetik včetně konkrétního popisu optimální volby antidiabetik a jejich kombinací pro různé typy pacientů. V předposlední kapitole jsou shrnuty nejčastější chyby v diagnostice a léčbě diabetu. Závěrečná kapitola shrnuje perspektivy v léčbě DM 2. typu a popisuje nové skupiny perorálních antidiabetik, které mohou být v nejbližší době uvedeny do klinické praxe. Kniha je určena především diabetologům a internistům, dále pak rovněž praktickým lékařům.
1 E pidemiologie a diagnostika diabetu
1.1 Epidemiologie diabetu
1.2 Diagnostika diabetu
2 Patofyziologie diabetes mellitus 2. typu
3 Režimová opatření a léčba přidružených onemocnění u diabetes mellitus 2. typu
3.1 Fyzická aktivita u diabetu 2. typu
3.2 Dieta u diabetu 2. typu
3.3 Léčba přidružených onemocnění u diabetu 2. typu
4 A lgoritmus léčby diabetes mellitus 2. typu
5 Perorální antidiabetika
5.1 Metformin
5.2 Deriváty sulfonylurey
5.3 Glinidy
5.4 Glitazony
5.5 Inhibitory alfa-glukosidázy
5.6 Inhibitory dipeptidylpeptidázy-4
6 N ejčastější chyby v diagnostice a léčbě diabetes mellitus 2. typu
7 Perspektivy v léčbě diabetes mellitus 2. typu perorálními antidiabetiky
Literatura
Přehled použitých zkratek
Medailonek autora
Rejstřík
Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Kniha je určena především diabetologům a internistům, dále pak rovněž praktickým lékařům.

Doporučujeme

Diabetes mellitus a doplňky stravy vitaminy, náhradní sladidla, rostlinné produkty, káva, čaj, alkoholKontroverze v diabetologiiDiabetes mellitus v kostce, 2. aktualizované vydáníPraktická diabetologieDiabetes mellitus 2. typuZelenější tráva

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.