Pneumologie

Pneumologie

2. rozšířené vydání

Vítězslav Kolek, Viktor Kašák, Martina Vašáková

Formát:
200 × 265 mm
Vazba:
V8 (pevná), 608 stran
Rok vydání:
2014
Naše cena dnes:
1271,- Kč (MC 1495,- Kč)
Sleva:
224,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-387-9
Dostupnost:
rozebráno

Nyní nelze objednat

Druhé, aktualizované a rozšířené vydání úspěšné celostátní učebnice Pneumologie. První vydání bylo rozebráno během necelého jednoho roku a v roce 2012 získalo nejprestižnější ocenění za lékařskou literaturu v ČR – 1. cenu předsednictva České lékařské společnosti JEP. Kniha je určena především pneumologům, bude rovněž doporučena lékařům ostatních interních oborů.
Předmluva k druhému vydání
Předmluva k prvnímu vydání
Úvod
I. Vyšetřovací metody v pneumologii
1 Anamnéza a fyzikální vyšetření v pneumologii
(Vladimír Koblížek, Vítězslav Kolek, Jaromír Zatloukal)
1.1 Úvod
1.2 Anamnéza
1.3 Fyzikální vyšetření u plicních chorob
1.4 Závěr – perspektivy
2 Biochemická a hematologická vyšetření v pneumologii (Libor Fila)
2.1 Úvod
2.2 Přehled metod
2.3 Jednotlivé metody
2.4 Závěr – perspektivy
3 Imunitní systém respiračního ústrojí
a imunologické vyšetřovací metody v pneumologii (Ilja Stříž)
3.1 Úvod
3.2 Anatomická struktura imunitního systému
3.3 Imunitní reakce
3.4 Imunologické vyšetřovací metody
3.5 Závěr – perspektivy
4 Principy imunogenetických vyšetřovacích metod (Eva Kriegová, Martin Petřek)
4.1 Úvod
4.2 Přehled metod používaných v imunogenetice
4.3 Principy nejčastěji používaných metod
4.4 Metody studia genetických faktorů plicních nemocí
4.5 Závěr – perspektivy
5 Mikrobiologické vyšetřovací postupy v diagnostice plicních nemocí (Milan Kolář)
5.1 Úvod
5.2 Přehled metod
5.3 Vlastní mikrobiologické metody
5.4 Odběr materiálu a jeho transport do laboratoře
5.5 Závěr – perspektivy
6 Mikromorfologická vyšetření u patologických stavů respiračního traktu (Aleš Ryška)
6.1 Úvod
6.2 Přehled metod
6.3 Jednotlivé metody
6.4 Závěr – perspektivy
7 Zobrazovací metody
7.1 Radiologické vyšetřovací metody (Jaroslav Polák)
7.2 Radionuklidové vyšetřovací metody (Pavel Koranda)
7.3 Vyšetřování hrudníku ultrazvukem (Vratislav Sedlák, Petr Bachan)
8 Vyšetřování plicních funkcí (Jana Kociánová)
8.1 Úvod
8.2 Přehled metod
8.3 Jednotlivé metody
8.4 Shrnutí
8.5 Závěr – perspektivy
9 Endoskopické a punkční vyšetřovací techniky
9.1 Diagnostická bronchologie (Vítězslav Kolek)
9.2 Punkční techniky v pneumologii (Vítězslav Kolek, Vratislav Sedlák)
II. Onemocnění dolních dýchacích cest
10 Akutní tracheobronchitida (Vítězslav Kolek)
10.1 Definice
10.2 Epidemiologie
10.3 Etiologie a patogeneze
10.4 Klinický obraz
10.5 Diagnostika
10.6 Léčba
10.7 Diferenciální diagnóza
10.8 Prognóza
11 Jiná onemocnění průdušnice (Vítězslav Kolek)
11.1 Jiné záněty průdušnice
11.2 Vrozená onemocnění
11.3 Onemocnění nejasné etiologie
11.4 Nádory průdušnice
11.5 Stenóza průdušnice
11.6 Transplantace průdušnice
12 Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) (Viktor Kašák)
12.1 Souhrn
12.2 Definice
12.3 Definice exacerbace
12.4 Epidemiologie
12.5 Etiologie a patogeneze
12.6 Klinický obraz
12.7 Diagnostika, klasifikace a vyšetřovací metody
12.8 Monitorování
12.9 Léčba stabilizované nemoci
12.10 Nefarmakologická léčba
12.11 Léčba exacerbace
12.12 Diferenciální diagnóza
12.13 Prognóza
13 Asthma bronchiale (Viktor Kašák)
13.1 Souhrn
13.2 Definice
13.3 Definice exacerbace
13.4 Epidemiologie
13.5 Etiologie a patogeneze
13.6 Klinický obraz
13.7 Diagnostika
13.8 Léčba
13.9 Diferenciální diagnóza
13.10 Prognóza
14 Bronchiektazie (Vítězslav Kolek)
14.1 Souhrn
14.2 Definice
14.3 Epidemiologie
14.4 Etiologie a etiopatogeneze
14.5 Klinický obraz
14.6 Diagnostika
14.7 Léčba
14.8 Diferenciální diagnóza
14.9 Prognóza
15 Bronchiolitidy (Vítězslav Kolek)
15.1 Souhrn
15.2 Definice
15.3 Epidemiologie
15.4 Etiologie a patogeneze
15.5 Klinický obraz
15.6 Diagnostika
15.7 Některé klinicky významné typy bronchiolitid
15.8 Léčba
15.9 Diferenciální diagnóza
15.10 Prognóza
III. Zánětlivá onemocnění plic
16 Infekční pneumonie (Vítězslav Kolek)
16.1 Souhrn
16.2 Definice
16.3 Epidemiologie
16.4 Etiologie a patogeneze
16.5 Klinický obraz
16.6 Diagnostika
16.7 Léčba
16.8 Diferenciální diagnóza
16.9 Prognóza
17 Neinfekční záněty plic (Vítězslav Kolek)
17.1 Definice
17.2 Epidemiologie
17.3 Etiologie a patogeneze
17.4 Aspirační pneumonie
17.5 Inhalační pneumonie
17.6 Ostatní neinfekční pneumonie – pneumonitidy
17.7 Diferenciální diagnóza
17.8 Prognóza
18 Plicní absces (Vítězslav Kolek)
18.1 Definice
18.2 Epidemiologie
18.3 Etiologie a patogeneze
18.4 Klinický obraz
18.5 Diagnostika
18.6 Léčba
18.7 Diferenciální diagnóza
18.8 Prognóza
IV. Tuberkulóza a jiné mykobakteriózy
19 Tuberkulóza (Vítězslav Kolek)
19.1 Souhrn
19.2 Definice
19.3 Epidemiologie
19.4 Etiologie a patogeneze
19.5 Klinický obraz
19.6 Mimoplicní tuberkulóza
19.7 Diagnostika
19.8 Léčba
19.9 Diferenciální diagnóza
19.10 Prognóza
19.11 Dozor a dohled
19.12 Prevence – BCG vakcinace
19.13 Chemoprofylaxe dětí v ČR
20 Netuberkulózní mykobakteriózy (Vítězslav Kolek)
20.1 Definice
20.2 Epidemiologie
20.3 Etiologie a patogeneze
20.4 Klinický obraz
20.5 Diagnostika
20.6 Léčba
20.7 Diferenciální diagnóza
20.8 Prognóza
20.9 Dispenzární péče
V. Intersticiální plicní procesy
21 Obecná charakteristika intersticiálních plicních procesů (Martina Vašáková)
21.1 Souhrn
21.2 Definice
21.3 Epidemiologie
21.4 Etiologie a patogeneze
21.5 Klinický obraz
21.6 Diagnostika
21.7 Léčba
21.8 Prognóza
21.9 Akutní exacerbace IPP
22 Idiopatické intersticiální pneumonie (Martina Vašáková)
22.1 Hlavní idiopatické intersticiální pneumonie
22.2 Vzácné idiopatické intersticiální pneumonie
22.3 Neklasifikovatelné idiopatické intersticiální pneumonie
22.4 Syndrom kombinované fibrózy a emfyzému
23 Sarkoidóza a jiné plicní granulomatózy (Vítězslav Kolek)
23.1 Sarkoidóza
23.2 Granulomatóza s polyangiitidou (Wegenerova granulomatóza)
23.3 Syndrom Churga-Straussové
23.4 Plicní histiocytóza z Langerhansových buněk
23.5 Jiné granulomatózy spojené s vaskulitidou
24 Exogenní poškození plicního intersticia (Martina Vašáková)
24.1 Exogenní alergická alveolitida
24.2 Pneumokoniózy
24.3 Polékové poškození plic
24.4 Ilegální drogy
24.5 Postiradiační pneumonie/fibróza
25 Postižení plic u systémových onemocnění (Martina Vašáková)
25.1 Postižení plic u systémových nemocí pojiva
25.2 Postižení plic u systémových vaskulitid
25.3 Difuzní alveolární hemoragie
26 Vzácné intersticiální plicní procesy (Martina Vašáková)
26.1 Intersticiální plicní procesy spojené s eozinofilií
26.2 Amyloidóza
26.3 Alveolární proteinóza
26.4 Lymfangioleiomyomatóza
26.5 Plicní alveolární mikrolitiáza
VI. Nádory plic a průdušek
27 Karcinom plic (Jana Skřičková)
27.1 Definice
27.2 Dělení karcinomu plic podle biologických vlastností a morfologická klasifikace
27.3 Epidemiologie
27.4 Etiologie
27.5 Klinický obraz
27.6 Diagnostika
27.7 Diferenciální diagnostika
27.8 Léčba
27.9 Prognóza
27.10 Registry nákladné léčby karcinomu plic
28 Jiné nádory plic a průdušek (Jana Skřičková)
28.1 Karcinoid
28.2 Vzácné typy karcinomu plic
28.3 Benigní nádory plic a průdušek
29 Sekundární nádory plic (Jana Skřičková)
29.1 Definice
29.2 Epidemiologie
29.3 Diagnostika
29.4 Léčba
29.5 Prognóza
VII. Onemocnění pleury
30 Pleuritida (Vladimír Koblížek)
30.1 Souhrn
30.2 Definice, etiopatogeneze
30.3 Epidemiologie
30.4 Klinický obraz
30.5 Diagnostika
30.6 Léčba
30.7 Diferenciální diagnóza
30.8 Prognóza
31 Pleurální výpotek (Vladimír Koblížek)
31.1 Souhrn
31.2 Definice, etiopatogeneze
31.3 Epidemiologie
31.4 Klinický obraz
31.5 Diagnostika
31.6 Léčba
31.7 Diferenciální diagnóza
31.8 Prognóza
32 Pneumotorax (Vladimír Koblížek)
32.1 Souhrn
32.2 Patofyziologie
32.3 Definice, klasifikace
32.4 Epidemiologie
32.5 Klinický obraz
32.6 Diagnostika
32.7 Diferenciální diagnóza
32.8 Léčba
32.9 Prognóza
33 Nádory pleury (Vítězslav Kolek)
33.1 Maligní mezoteliom pleury
33.2 Jiné primární nádory pleury
33.3 Sekundární nádory pleury
VIII. Onemocnění mediastina
34 Nádory mediastina (Jana Skřičková)
34.1 Definice a epidemiologie
34.2 Klinický obraz (mediastinální symptomy a syndromy)
34.3 Diagnostika
34.4 Diferenciální diagnóza
34.5 Dělení nádorů mediastina
34.6 Prognóza
35 Záněty mediastina (Jana Skřičková)
35.1 Definice a etiologie
35.2 Klinický obraz
35.3 Diagnostika
35.4 Diferenciální diagnóza
35.5 Léčba
35.6 Prognóza
IX. Onemocnění plicního oběhu
36 Plicní embolie (Pavel Jansa)
36.1 Souhrn
36.2 Definice
36.3 Epidemiologie
36.4 Etiologie a patogeneze
36.5 Klinický obraz
36.6 Diagnostika
36.7 Léčba
37 Chronická plicní hypertenze (Pavel Jansa)
37.1 Plicní arteriální hypertenze
37.2 Plicní venookluzivní nemoc a plicní kapilární hemangiomatóza
37.3 Plicní hypertenze při postižení levého srdce
37.4 Plicní hypertenze u respiračních onemocnění
37.5 Chronická tromboembolická plicní hypertenze
X. Syndrom spánkové apnoe a hypoventilace
38 Syndrom spánkové apnoe (Vladimír Koblížek)
38.1 Souhrn
38.2 Definice
38.3 Epidemiologie
38.4 Klinický obraz
38.5 Diagnostika
38.6 Léčba
38.7 Diferenciální diagnóza
38.8 Prognóza
39 Hypoventilační syndromy (Vladimír Koblížek)
39.1 Souhrn
39.2 Definice
39.3 Epidemiologie
39.4 Klinický obraz
39.5 Diagnostika
39.6 Terapie
39.7 Diferenciální diagnóza
39.8 Prognóza
XI. Respirační insuficience
40 Respirační insuficience (Vítězslav Kolek)
40.1 Souhrn
40.2 Definice
40.3 Epidemiologie
40.4 Etiologie a patogeneze
40.5 Klinický obraz
40.6 Diagnostika
40.7 Léčba
41 Syndrom akutní dechové tísně (ARDS) (Vítězslav Kolek)
41.1 Definice
41.2 Etiologie a patogeneze
41.3 Klinický obraz
41.4 Diagnostika
41.5 Léčba
41.6 Diferenciální diagnóza
41.7 Prognóza
XII. Vrozená onemocnění plic
42 Vývojové vady (Vítězslav Kolek)
42.1 Definice
42.2 Etiologie a patogeneze
42.3 Anomálie plicní tkáně
42.4 Anomálie průdušnice a bronchů
42.5 Anomálie mezilalokových štěrbin
42.6 Anomálie plicních cév
42.7 Anomálie hrudní stěny
42.8 Anomálie bránice
43 C ystická fibróza (Libor Fila)
43.1 Souhrn
43.2 Definice
43.3 Genetika CF
43.4 Epidemiologie
43.5 Patofyziologie
43.6 Klinický obraz
43.7 Plicní exacerbace u CF
43.8 Diagnostika
43.9 Léčba
43.10 Diferenciální diagnóza
43.11 Prognóza
44 Deficit alfa1-antitrypsinu (Vladimír Koblížek)
44.1 Souhrn
44.2 Definice
44.3 Epidemiologie
44.4 Klinický obraz
44.5 Diagnostika
44.6 Léčba
44.7 Diferenciální diagnóza
44.8 Prognóza
XIII. Poškození plic vlivy zevního prostředí
45 Poškození plic vlivy zevního prostředí (Martina Šterclová)
45.1 Výšková nemoc
45.2 Létání letadlem a plicní nemoci
45.3 Potápění a plicní nemoci
45.4 Termické plicní poškození a respirační důsledky inhalace zplodin hoření
45.5 Akutní a chronické poškození plic vzniklé v důsledku inhalace toxických par a plynů
XIV. Speciální terapeutické postupy
46 Terapeutická bronchologie (Vítězslav Kolek)
46.1 Úvod
46.2 Přehled používaných metod a technologií
46.3 Jednotlivé metody
46.4 Závěr – perspektivy
47 Dlouhodobá domácí oxygenoterapie (Vladimír Bartoš, Vladimír Koblížek)
47.1 Úvod
47.2 Přehled metod a způsobů DDOT
47.3 Vlastní aplikace DDOT
47.4 Závěr – perspektivy
48 Zákroky v intenzivní pneumologii (Vratislav Sedlák)
48.1 Úvod
48.2 Seznam metod
48.3 Metody a postupy v intenzivní péči v pneumologii
48.4 Závěr – perspektivy
49 Plicní rehabilitace (Kateřina Neumannová,
Jakub Zatloukal, Vladimír Koblížek, Michal Kopecký)
49.1 Úvod
49.2 Přehled významů a cílů plicní rehabilitace
49.3 Struktura plicní rehabilitace
49.4 Závěr – perspektivy
XV. Metody hrudní chirurgie
50 Diagnostika a léčba hrudních traumat (Robert Lischke)
50.1 Úvod
50.2 Stavy bezprostředně ohrožující život způsobené poraněním hrudníku
50.3 Poranění hrudníku s větším časovým prostorem pro diagnózu a léčbu
50.4 Závěr
51 Chirurgická diagnostika a léčba zánětlivých onemocnění dutiny hrudní (Vladislav Hytych)
51.1 Úvod
51.2 Přehled hrudních výkonů u zánětlivých procesů
51.3 Vlastní výkony
51.4 Závěr – perspektivy
52 Metody hrudní onkochirurgie (Jiří Klein)
52.1 Úvod
52.2 Přehled klasických operačních postupů
52.3 Technika operací v pneumoonkochirurgii
52.4 Závěr – perspektivy
XVi. problematika transplantace plic
53 Transplantace plic a srdce a plic (Robert Lischke, Martina Vašáková)
53.1 Transplantace plic
53.2 Transplantace srdce a plic
XVIi. Farmakoekonomika
54 Farmakoekonomika v pneumologii (Viktor Kašák)
54.1 Úvod do farmakoekonomiky
54.2 Farmakoekonomika v pneumologické praxi v ČR
54.3 Role odborných společností v systému regulace úhrad
Obrazová příloha
Přehled použitých zkratek
Seznam obrázků
Medailonky autorů
Rejstřík
Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.
Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, LF UP a FN Olomouc
MUDr. Viktor Kašák
Lerymed spol. s r. o., Oddělení respiračních nemocí, Praha
Doc. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.,
Pneumologická klinika 1. LF UK Thomayerovy nemocnice, Praha

Kolektiv spoluautorů:
Petr Bachan, MD.,
University of Minnesota, St. Paul, MN, USA
MUDr. Vladimír Bartoš,
Plicní klinika LF UK a FN Hradec Králové
MUDr. Libor Fila
Pneumologická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha
MUDr. Vladislav Hytych
Oddělení hrudní chirurgie, Thomayerova nemocnice, Praha
MUDr. Pavel Jansa, Ph.D.,
II. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Prof. MUDr. Jiří Klein, Ph.D., FETCS,
Krajská nemocnice T. Bati, Zlín
MUDr. Jana Kociánová,
Mepha Centrum a.s., Ostrava-Poruba
Prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.,
Ústav mikrobiologie LF UP a FN Olomouc
MUDr. Michal Kopecký,
Plicní klinika LF UK a FN Hradec Králové
Doc. MUDr. Pavel Koranda, Ph.D.,
Klinika nukleární medicíny, LF UP a FN Olomouc
Dr. Ing. Eva Kriegová,
Ústav imunologie, LF UP a FN Olomouc
Prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.,
3. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol
Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D.,
Katedra fyzioterapie a katedra přírodních věd v kinantropologii, FTK UP, Olomouc
Prof. MUDr. Martin Petřek, CSc.,
Ústav imunologie, LF UP a FN Olomouc
MUDr. Jaroslav Polák, DrSc.,
Dopravní zdravotnictví a.s., Nemocnice s poliklinikou Praha, Italská
Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.,
Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové
MUDr. Vratislav Sedlák,
Plicní klinika LF UK a FN Hradec Králové
Prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc.,
Imunologické pracoviště IKEM, Praha
MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.,
Pneumologická klinika 1. LF UK Thomayerovy nemocnice, Praha
Mgr. Jakub Zatloukal, Ph.D., MCSP,
University Hospitals of Leicester NHS Trust, Department of Pulmonary Rehabilitation, Glenfield Hospital,
Leicester, United Kingdom
MUDr. Jaromír Zatloukal, Ph.D.,
Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, LF UP a FN Olomouc
Kniha je určena především pneumologům, bude rovněž doporučena lékařům ostatních interních oborů.

Doporučujeme

Základy moderní pneumoonkologieCHOPNAsthma bronchialePlicní funkce pro klinickou praxiIntersticiální plicní procesySlovník lékařských zkratek

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.