Pneumologie

Pneumologie

3. vydání

Vítězslav Kolek, Viktor Kašák, Martina Vašáková a kol.

Formát:
200 × 265 mm
Vazba:
pevná (V8), 645 stran
Rok vydání:
2017
Zvýhodněná cena:
1271,- Kč (MC 1495,- Kč)
Sleva:
224,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-538-5
Dostupnost:
skladem
Třetí, aktualizované a rozšířené vydání úspěšné celostátní učebnice Pneumologie. První i druhé vydání bylo rozebráno vždy během necelého jednoho roku. Hlavní autoři opět přizvali k práci na knize přední experty jednotlivých podoborů a klíčových témat moderní pneumologie ze všech významných pracovišť České republiky.
Kniha získala nejprestižnější ocenění za lékařskou literaturu v ČR – 1. cenu předsednictva České lékařské společnosti JEP.
Předmluva ke třetímu vydání
Předmluva k druhému vydání
Předmluva k prvnímu vydání
Úvod
I. VYŠETŘOVACÍ METODY V PNEUMOLOGII
1 Anamnéza a fyzikální vyšetření v pneumologii
Vladimír Koblížek, Vítězslav Kolek, Jaromír Zatloukal
1.1 Úvod
1.2 Anamnéza
1.3 Fyzikální vyšetření u plicních chorob
1.4 Závěr – perspektivy
2 Biochemická a hematologická vyšetření v pneumologii Libor Fila
2.1 Úvod
2.2 Přehled metod
2.3 Jednotlivé metody
2.4 Závěr – perspektivy
3 Imunitní systém respiračního ústrojí a imunologické vyšetřovací metody v pneumologii Ilja Stříž
3.1 Úvod
3.2 Anatomická struktura imunitního systému
3.3 Imunitní reakce
3.4 Imunologické vyšetřovací metody
3.5 Závěr – perspektivy
4 Principy imunogenetických vyšetřovacích metod Eva Kriegová, Martin Petřek
4.1 Úvod
4.2 Přehled metod používaných v imunogenetice
4.3 Principy nejčastěji používaných metod
4.4 Závěr – perspektivy
5 Mikrobiologické vyšetřovací postupy v diagnostice plicních nemocí Milan Kolář
5.1 Úvod
5.2 Přehled metod
5.3 Vlastní mikrobiologické metody
5.4 Odběr materiálu a jeho transport do laboratoře
5.5 Závěr – perspektivy
6 Mikromorfologická vyšetření u patologických stavů respiračního traktu Aleš Ryška
6.1 Úvod
6.2 Přehled metod
6.3 Jednotlivé metody
6.4 Závěr – perspektivy
7 Zobrazovací metody Jaroslav Polák, Pavel Koranda, Vratislav Sedlák, Petr Bachan
7.1 Radiologické vyšetřovací metody Jaroslav Polák
7.2 Radionuklidové vyšetřovací metody Pavel Koranda
7.3 Vyšetřování hrudníku ultrazvukem Vratislav Sedlák, Petr Bachan
8 Vyšetřování plicních funkcí Jana Kociánová
8.1 Úvod
8.2 Přehled metod
8.3 Jednotlivé metody
8.4 Shrnutí
8.5 Závěr – perspektivy
9 Endoskopické a punkční vyšetřovací techniky Vítězslav Kolek, Vratislav Sedlák
9.1 Diagnostická bronchologie Vítězslav Kolek
9.2 Punkční techniky v pneumologii Vratislav Sedlák, Vítězslav Kolek
II. ONEMOCNĚNÍ DOLNÍCH DÝCHACÍCH CEST
10 Akutní tracheobronchitida Vítězslav Kolek
10.1 Definice
10.2 Epidemiologie
10.3 Etiologie a patogeneze
10.4 Klinický obraz
10.5 Diagnostika
10.6 Léčba
10.7 Diferenciální diagnóza
10.8 Prognóza
11 Jiná onemocnění průdušnice Vítězslav Kolek
11.1 Jiné záněty průdušnice
11.2 Vrozená onemocnění
11.3 Onemocnění nejasné etiologie
11.4 Nádory průdušnice
11.5 Stenóza průdušnice
11.6 Transplantace průdušnice
12 Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN)
Viktor Kašák, Vladimír Koblížek
12.1 Souhrn
12.2 Definice
12.3 Definice exacerbace
12.4 Epidemiologie
12.5 Etiologie a patogeneze
12.6 Klinický obraz
12.7 Diagnostika, klasifikace a vyšetřovací metody
12.8 Monitorování
12.9 Léčba stabilizované nemoci
12.10 Nefarmakologická léčba
12.11 Léčba exacerbace
12.12 Diferenciální diagnóza
12.13 Prognóza
13 Asthma bronchiale Viktor Kašák, Milan Teřl
13.1 Souhrn
13.2 Definice
13.3 Definice exacerbace
13.4 Epidemiologie
13.5 Etiologie a patogeneze
13.6 Klinický obraz
13.7 Diagnostika
13.8 Léčba
13.9 Diferenciální diagnóza
13.10 Prognóza
14 Bronchiektazie Vítězslav Kolek
14.1 Souhrn
14.2 Definice
14.3 Epidemiologie
14.4 Etiologie a etiopatogeneze
14.5 Klinický obraz
14.6 Diagnostika
14.7 Léčba
14.8 Diferenciální diagnóza
14.9 Prognóza
15 Bronchiolitidy Vítězslav Kolek
15.1 Souhrn
15.2 Definice
15.3 Epidemiologie
15.4 Etiologie a patogeneze
15.5 Klinický obraz
15.6 Diagnostika
15.7 Některé klinicky významné typy bronchiolitid
15.8 Léčba
15.9 Diferenciální diagnóza
15.10 Prognóza
III. ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ PLIC
16 Infekční pneumonie Vítězslav Kolek, Jana Skřičková
16.1 Souhrn
16.2 Definice
16.3 Epidemiologie
16.4 Etiologie a patogeneze
16.5 Klinický obraz
16.6 Diagnostika Jana Skřičková
16.7 Léčba Jana Skřičková
16.8 Diferenciální diagnóza
16.9 Prognóza
17 Neinfekční záněty plic Vítězslav Kolek
17.1 Definice
17.2 Epidemiologie
17.3 Etiologie a patogeneze
17.4 Aspirační pneumonie
17.5 Inhalační pneumonie
17.6 Ostatní neinfekční pneumonie – pneumonitidy
17.7 Diferenciální diagnóza
17.8 Prognóza
18 Plicní absces Vítězslav Kolek
18.1 Definice
18.2 Epidemiologie
18.3 Etiologie a patogeneze
18.4 Klinický obraz
18.5 Diagnostika
18.6 Léčba
18.7 Diferenciální diagnóza
18.8 Prognóza
IV. TUBERKULÓZA A JINÉ MYKOBAKTERIÓZY
19 Tuberkulóza Vítězslav Kolek
19.1 Souhrn
19.2 Definice
19.3 Epidemiologie
19.4 Etiologie a patogeneze
19.5 Klinický obraz
12 19.6 Mimoplicní tuberkulóza
19.7 Diagnostika
19.8 Léčba
19.9 Diferenciální diagnóza
19.10 Prognóza
19.11 Dozor a dohled
19.12 Prevence – BCG vakcinace
19.13 Chemoprofylaxe dětí v ČR
20 Netuberkulózní mykobakteriózy Vítězslav Kolek
20.1 Definice
20.2 Epidemiologie
20.3 Etiologie a patogeneze
20.4 Klinický obraz
20.5 Diagnostika
20.6 Léčba
20.7 Diferenciální diagnóza
20.8 Prognóza
20.9 Dispenzární péče
V. INTERSTICIÁLNÍ PLICNÍ PROCESY
21 Obecná charakteristika intersticiálních plicních procesů Martina Vašáková
21.1 Souhrn
21.2 Definice
21.3 Epidemiologie
21.4 Etiologie a patogeneze
21.5 Klinický obraz
21.6 Diagnostika
21.7 Multidisciplinární diskuze
21.8 Léčba
21.9 Prognóza
21.10 Akutní exacerbace IPP
22 Idiopatické intersticiální pneumonie Martina Vašáková
22.1 Hlavní idiopatické intersticiální pneumonie
22.2 Vzácné idiopatické intersticiální pneumonie
22.3 Neklasifikovatelné idiopatické intersticiální pneumonie
22.4 Syndrom kombinované fibrózy a emfyzému
23 Sarkoidóza a jiné plicní granulomatózy Vítězslav Kolek
23.1 Sarkoidóza
23.2 Granulomatóza s polyangiitidou
(Wegenerova granulomatóza)
23.3 Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou (Syndrom Churga-Straussové)
23.4 Plicní histiocytóza z Langerhansových buněk
23.5 Jiné granulomatózy
23.6 Granulomatózy u primárních poruch imunity
Martina Doubková
24 Exogenní postižení plicního intersticia
Martina Vašáková
24.1 Exogenní alergická alveolitida
24.2 Pneumokoniózy
24.3 Polékové poškození plic
24.4 Ilegální drogy
24.5 Postiradiační pneumonie/fibróza
25 Postižení plic u systémových onemocnění, vaskulitid a idiopatických střevních
zánětů Martina Vašáková, Vítězslav Kolek
25.1 Postižení plic u systémových nemocí pojiva
25.2 Postižení plic u systémových vaskulitid
25.3 Difuzní alveolární hemoragie
25.4 Plicní postižení u idiopatických střevních zánětů
26 Vzácné intersticiální plicní procesy Martina Vašáková
26.1 Intersticiální plicní procesy spojené s eozinofilií
26.2 Amyloidóza
26.3 Alveolární proteinóza
26.4 Lymfangioleiomyomatóza
26.5 Plicní alveolární mikrolitiáza
VI. NÁDORY PLIC A PRŮDUŠEK
27 Karcinom plic Jana Skřičková
27.1 Definice
27.2 Dělení karcinomu plic podle biologických vlastností a morfologická klasifikace
27.3 Epidemiologie
27.4 Etiologie
27.5 Klinický obraz
27.6 Diagnostika
27.7 Diferenciální diagnostika
27.8 Léčba Vítězslav Kolek
27.9 Prognóza
27.10 Registry nákladné léčby karcinomu plic
28 Jiné nádory plic a průdušek Jana Skřičková
28.1 Karcinoid
28.2 Vzácné typy karcinomu plic
28.3 Benigní nádory plic a průdušek
29 Sekundární nádory plic Jana Skřičková
29.1 Definice
29.2 Epidemiologie
29.3 Diagnostika
29.4 Léčba
29.5 Prognóza
VII. ONEMOCNĚNÍ PLEURY
30 Pleuritida Vladimír Koblížek
30.1 Souhrn
30.2 Definice, etiopatogeneze
30.3 Epidemiologie
30.4 Klinický obraz
30.5 Diagnostika
30.6 Léčba
30.7 Diferenciální diagnóza
30.8 Prognóza
31 Pleurální výpotek Vladimír Koblížek
31.1 Souhrn
31.2 Definice, etiopatogeneze
31.3 Epidemiologie
31.4 Klinický obraz
31.5 Diagnostika
31.6 Léčba
31.7 Diferenciální diagnóza
31.8 Prognóza
32 Pneumotorax Vladimír Koblížek
32.1 Souhrn
32.2 Patofyziologie
32.3 Definice, klasifikace
32.4 Epidemiologie
32.5 Klinický obraz
32.6 Diagnostika
32.7 Diferenciální diagnóza
32.8 Léčba
32.9 Prognóza
33 Nádory pleury Vítězslav Kolek
33.1 Maligní mezoteliom pleury
33.2 Jiné primární nádory pleury
33.3 Sekundární nádory pleury
VIII. ONEMOCNĚNÍ MEDIASTINA
34 Nádory mediastina Jana Skřičková
34.1 Definice a epidemiologie
34.2 Klinický obraz (mediastinální symptomy a syndromy)
34.3 Diagnostika
34.4 Diferenciální diagnóza
34.5 Dělení nádorů mediastina
34.6 Prognóza
35 Záněty mediastina Jana Skřičková
35.1 Definice a etiologie
35.2 Klinický obraz
35.3 Diagnostika
35.4 Diferenciální diagnóza
35.5 Léčba
35.6 Prognóza
IX. ONEMOCNĚNÍ PLICNÍHO OBĚHU
36 Plicní embolie Pavel Jansa
36.1 Souhrn
36.2 Definice
36.3 Epidemiologie
36.4 Etiologie a patogeneze
36.5 Klinický obraz
36.6 Diagnostika
36.7 Léčba
37 Chronická plicní hypertenze Pavel Jansa
37.1 Plicní arteriální hypertenze
37.2 Plicní venookluzivní nemoc a plicní kapilární hemangiomatóza
37.3 Perzistující plicní hypertenze novorozenců
37.4 Plicní hypertenze při postižení levého srdce
37.5 Plicní hypertenze u respiračních onemocnění
37.6 Chronická tromboembolická plicní hypertenze
X. SYNDROM SPÁNKOVÉ APNOE A HYPOVENTILACE
38 Syndrom spánkové apnoe Vladimír Koblížek
38.1 Souhrn
38.2 Definice
38.3 Epidemiologie
38.4 Klinický obraz
38.5 Diagnostika
38.6 Léčba
38.7 Diferenciální diagnóza
38.8 Prognóza
39 Hypoventilační syndromy Vladimír Koblížek
39.1 Souhrn
39.2 Definice
39.3 Epidemiologie
39.4 Klinický obraz
39.5 Diagnostika
39.6 Léčba
39.7 Diferenciální diagnóza
39.8 Prognóza
XI. RESPIRAČNÍ INSUFICIENCE
40 Respirační insuficience Vítězslav Kolek
40.1 Souhrn
40.2 Definice
40.3 Epidemiologie
40.4 Etiologie a patogeneze
40.5 Klinický obraz
40.6 Diagnostika
40.7 Léčba
41 Syndrom akutní dechové tísně Vítězslav Kolek, Petr Jakubec
41.1 Definice
41.2 Etiologie a patogeneze
41.3 Klinický obraz
41.4 Diagnostika
41.5 Léčba
41.6 Diferenciální diagnóza
41.7 Prognóza
XII. VROZENÁ ONEMOCNĚNÍ PLIC
42 Vývojové vady Vítězslav Kolek
42.1 Definice
42.2 Etiologie a patogeneze
42.3 Anomálie plicní tkáně
42.4 Anomálie průdušnice a bronchů
42.5 Anomálie mezilalokových štěrbin
42.6 Anomálie plicních cév
42.7 Anomálie hrudní stěny
42.8 Anomálie bránice
43 Cystická fibróza Libor Fila
43.1 Souhrn
43.2 Definice
43.3 Epidemiologie
43.4 Patofyziologie
43.5 Klinický obraz
43.6 Plicní exacerbace u CF
43.7 Diagnostika
43.8 Léčba
43.9 Diferenciální diagnóza
43.10 Prognóza
44 Deficit alfa1-antitrypsinu Vladimír Koblížek
44.1 Souhrn
44.2 Definice
44.3 Epidemiologie
44.4 Klinický obraz
44.5 Diagnostika
44.6 Léčba
44.7 Diferenciální diagnóza
44.8 Prognóza
XIII. POŠKOZENÍ PLIC VLIVY ZEVNÍHO PROSTŘEDÍ
45 Poškození plic vlivy zevního prostředí Martina Šterclová
45.1 Výšková nemoc
45.2 Létání letadlem a plicní nemoci
45.3 Potápění a plicní nemoci
45.4 Termické plicní poškození a respirační důsledky inhalace zplodin hoření
45.5 Akutní a chronické poškození plic vzniklé v důsledku inhalace toxických par a plynů
XIV. SPECIÁLNÍ TERAPEUTICKÉ POSTUPY
46 Terapeutická bronchologie Vítězslav Kolek
46.1 Úvod
46.2 Přehled používaných metod a technologií
46.3 Jednotlivé metody
46.4 Závěr – perspektivy
47 Dlouhodobá domácí oxygenoterapie
Vladimír Bartoš, Vladimír Koblížek
47.1 Úvod
47.2 Přehled metod a způsobů DDOT
47.3 Vlastní aplikace DDOT
47.4 Závěr – perspektivy
48 Zákroky v intenzivní pneumologii Vratislav Sedlák
48.1 Úvod
48.2 Seznam metod
48.3 Metody a postupy v intenzivní péči v pneumologii
48.4 Závěr – perspektivy
49 Plicní rehabilitace Kateřina Neumannová,
Jakub Zatloukal, Vladimír Koblížek, Michal Kopecký
49.1 Úvod
49.2 Přehled významů a cílů plicní rehabilitace
49.3 Struktura plicní rehabilitace
49.4 Závěr – perspektivy
XV. METODY HRUDNÍ CHIRURGIE
50 Diagnostika a léčba hrudních traumat Robert Lischke
50.1 Úvod
50.2 Stavy bezprostředně ohrožující život způsobené poraněním hrudníku
50.3 Poranění hrudníku s větším časovým prostorem pro diagnózu a léčbu
50.4 Závěr
51 Chirurgická diagnostika a léčba zánětlivých onemocnění dutiny hrudní
Vladislav Hytych, Alice Tašková
51.1 Úvod
51.2 Přehled hrudních výkonů u zánětlivých procesů
51.3 Vlastní výkony
51.4 Indikace k chirurgické léčbě tuberkulózy
51.5 Závěr – perspektivy
52 Metody hrudní onkochirurgie Jiří Klein
52.1 Úvod
52.2 Přehled klasických operačních postupů
52.3 Typy operačních výkonů
52.4 Závěr – perspektivy
XVI. PROBLEMATIKA TRANSPLANTACE PLIC
53 Transplantace plic a srdce a plic
Robert Lischke, Martina Vašáková
53.1 Transplantace plic
53.2 Transplantace srdce a plic
XVII. FARMAKOEKONOMIKA
54 Farmakoekonomika v pneumologii Viktor Kašák
54.1 Úvod do farmakoekonomiky
54.2 Mechanismus stanovení cen a úhrad léčiv v České republice
54.3 Farmakoekonomika v pneumologické praxi v ČR
54.4 Role odborných společností v systému regulace úhrad
Přehled použitých zkratek
Seznam obrázků
Medailonky autorů
Rejstřík
Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.
Klinika plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FN Olomouc
MUDr. Viktor Kašák, Lerymed spol. s r. o.
Oddělení respiračních nemocí, Praha
Prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.
Pneumologická klinika 1. LF UK Thomayerovy nemocnice, Praha

Hlavní spoluautoři:
MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.
Plicní klinika LF UK a FN Hradec Králové
Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno

Kolektiv spoluautorů:
Petr Bachan, MD.
University of Minnesota, St. Paul, MN, USA
MUDr. Vladimír Bartoš
Plicní klinika LF UK a FN Hradec Králové
MUDr. Martina Doubková, Ph.D.
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno
MUDr. Libor Fila, Ph.D.
Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Doc. MUDr. Vladislav Hytych, Ph.D.
Oddělení hrudní chirurgie, Thomayerova nemocnice, Praha
MUDr. Petr Jakubec, Ph.D.
Klinika plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FN Olomouc
Doc. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D.
II. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Prof. MUDr. Jiří Klein, Ph.D., FETCS
Krajská nemocnice T. Bati, Zlín
MUDr. Jana Kociánová
Mepha Centrum a.s., Ostrava-Poruba
Prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
Ústav mikrobiologie LF UP a FN Olomouc
MUDr. Michal Kopecký,
Plicní klinika LF UK a FN Hradec Králové
Doc. MUDr. Pavel Koranda, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny LF UP a FN Olomouc
Dr. Ing. Eva Kriegová
Ústav imunologie LF UP a FN Olomouc
Prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.
3. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol
Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D.
Katedra fyzioterapie a katedra přírodních věd v kinantropologii, FTK UP, Olomouc
Prof. MUDr. Martin Petřek, CSc.
Ústav imunologie LF UP a FN Olomouc
MUDr. Jaroslav Polák, DrSc.
Dopravní zdravotnictví a.s., Nemocnice s poliklinikou Praha, Italská
Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.
Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové
MUDr. Vratislav Sedlák, Ph.D.
Plicní klinika LF UK a FN Hradec Králové
Prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc.
Imunologické pracoviště IKEM, Praha
MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.
Pneumologická klinika 1. LF UK Thomayerovy nemocnice, Praha
MUDr. Alice Tašková, FEBTS
Oddělení hrudní chirurgie Thomayerovy nemocnice, Praha
Doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.
Klinika pneumologie a ftizeologie LF UK a FN Plzeň
Mgr. Jakub Zatloukal, Ph.D., MCSP
University Hospitals of Leicester NHS Trust, Department of Pulmonary Rehabilitation, Glenfield Hospital,
Leicester, United Kingdom
MUDr. Jaromír Zatloukal, Ph.D.
Klinika plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FN Olomouc
Kniha je určena především pro pneumology – jak pro přípravu na specializační zkoušky, tak jako příručka pro každodenní praxi – dále pro onkology, alergology, kardiology, lékaře ostatních interních oborů, pediatry či intenzivisty.

Doporučujeme

Kapesní průvodce ambulantní léčbou respiračních infekcíModerní farmakoterapie v pneumologiiIntersticiální plicní procesyBronchologie a pneumologická cytodiagnostikaZelenější trávaPraktický slovník medicíny

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.