Pocket Atlas of Coronary Physiology – Kapesní atlas koronární fyziologie

Pocket Atlas of Coronary Physiology – Kapesní atlas koronární fyziologie

Petr Kala, Martin Mates

Formát:
125×190
Vazba:
brož., 264 stran
Rok vydání:
2012
Naše cena dnes:
421,- Kč (MC 495,- Kč)
Sleva:
74,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-281-0
Dostupnost:
skladem
Koronární angiografie je dnes základní morfologickou zobrazovací metodou. Přesnější metody, jako je intravaskulární ultrazvuk (IVUS) a optická koherentní tomografie (OCT), jsou schopny díky vyšší rozlišovací schopnosti přesněji stanovit stupeň koronárního postižení včetně posouzení složení plátu, jeho délky i objemu. I přesto však některé otázky zůstávají nezodpovězeny. Hlavní otázka totiž zní, zda revaskularizovat. Stanovení hemodynamické významnosti konkrétních stenóz může být dnes snadno posouzeno přímo v katetrizační laboratoři pomocí měření tlaku před stenózou a za ní v průběhu maximální hyperemie. Tato metoda stanovení frakční průtokové rezervy myokardu (FFR) se stala novým standardem současné kardiologie a je dnes součástí doporučených postupů kardiologických společností v Evropě a v USA. Kapesní atlas koronární fyziologie obsahuje 35 pečlivě vybraných, instruktivních a bohatě ilustrovaných kazuistik, ze kterých se čtenář může prakticky naučit klinické hodnocení metodou FFR.
Předmluva
Přehled použitých zkratek
Úvod
METODOLOGIE
Kazuistika č. 1
Pacient s non-STEMI a onemocněním více tepen
Kazuistika č. 2
Pacient se srdečním selháním a chronickou ICHS
Kazuistika č. 3
Pacient se STEMI a onemocněním tří tepen léčený primární
PCI a FFR-guided indikací CABG
Kazuistika č. 4
Pacient s ischemickou kardiomyopatií po IM před lety
Kazuistika č. 5
Pacient s in-stent restenózou po primární PCI
Kazuistika č. 6
Asymptomatický pacient s rizikovými faktory
Kazuistika č. 7
Pacient s netypickými obtížemi a suspektní němou ischemií
myokardu
Kazuistika č. 8
Pacient se stabilní AP
Kazuistika č. 9
Onemocnění dvou tepen u pacienta s non-STEMI
Kazuistika č. 10
Onemocnění tří tepen u pacientky s chronickým srdečním selháním po non-STEMI
Kazuistika č. 11
FFR-guided revaskularizace u pacienta po protrahované resuscitaci
Kazuistika č. 12
Pacient s progresí AP
Kazuistika č. 13
Pacient s atypickými námahovými bolestmi na hrudi po STEMI
Kazuistika č. 14
Pacient s němou ischemií myokardu
Kazuistika č. 15
Pacient s non-STEMI a postižením jedné tepny
Kazuistika č. 16
Rizikový pacient se stabilní AP
Kazuistika č. 17
Pacient s přechodnou AP
Kazuistika č. 18
„Staged“ FFR-guided PCI RIA u non-STEMI AKS
Kazuistika č. 19
Typické námahové stenokardie u 65letého kuřáka
Kazuistika č. 20
Smíšené thorakalgie u 63letého muže
Kazuistika č. 21
Námahové bolesti na hrudi u onkologické pacientky
Kazuistika č. 22
Konzervativní postup u angiograficky téměř významné
stenózy RC
Kazuistika č. 23
Stabilní AP u rizikového pacienta
Kazuistika č. 24
Pacient po IM zadní a dolní stěny
Kazuistika č. 25
Onemocnění dvou tepen u hypertonika s chlopenními vadami
Kazuistika č. 26
Neinfarktová tepna – proximální segment RIA
Kapesní Atlas koronární fyziologie 15
Kazuistika č. 27
In-stent restenóza RIA
Kazuistika č. 28
Proximální segment RIA
Kazuistika č. 29
Difuzně postižená ACD – efekt PCI na hodnoty FFR
Kazuistika č. 30
Vliv kolaterál na funkční významnost hraniční stenózy RIA
Kazuistika č. 31
Asymptomatická dlouhá léze na RIA
Kazuistika č. 32
Hraniční bifurkační postižení RC na CT angiografii
Kazuistika č. 33
Nemoc tří tepen a kmene levé koronární tepny
Kazuistika č. 34
Hraniční choroba dvou tepen u asymptomatického diabetika před nekardiální operací
Kazuistika č. 35
Negativní scintigrafie myokardu u nemocné s chorobou tří tepen
Závěr
Literatura
MUDr. Petr Kala, Ph.D., FESC, FSCAI
Interní kardiologická klinika LF MU a FN Brno
Doc. MUDr. Martin Mates, CSc., FESC
Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha

Kolektiv spoluautorů:
MUDr. Otakar Boček
Interní kardiologická klinika, LF MU a FN Brno
MUDr. Karel Kopřiva
Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha
MUDr. Roman Miklík, Ph.D.
Interní kardiologická klinika, LF MU a FN Brno
MUDr. Martin Poloczek
Interní kardiologická klinika, LF MU a FN Brno
MUDr. Tomáš Ondrůš
Interní kardiologická klinika, LF MU a FN Brno

Doporučujeme

Fibrilace síní v běžné praxiAkutní koronární syndromEKG v akutní kardiologiiFarmakoterapie tromboembolických stavůAtlas vaskulární diagnostiky a intervenčních výkonůZelenější tráva

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.