Praktická diabetologie

Praktická diabetologie

5. aktualizované vydání

Terezie Pelikánová, Vladimír Bartoš a kol.

Formát:
B5
Vazba:
V8, 744 stran
Rok vydání:
2011
Naše cena dnes:
846,- Kč (MC 995,- Kč)
Sleva:
149,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-244-5
Dostupnost:
rozebráno

Nyní nelze objednat

Publikace Praktická diabetologie slouží českým diabetologům, internistům i lékařům dalších oborů již 15. rokem. Páté vydání obsahuje řadu významných aktualizací týkajících se diagnostiky, ale zejména farmakoterapie diabetu.
Předmluva k pátému vydání
1 Základní poznatky o diabetu
1.1 Historický přehled (V. Bartoš)
1.2 Fyziologie glukoregulace (T. Pelikánová)
1.3 Struktura Langerhansových ostrůvků (V. Bartoš)
1.4 Sekrece inzulinu (T. Pelikánová, V. Bartoš)
1.5 Účinek inzulinu a inzulinová rezistence (T. Pelikánová)
1.6 Glukagon (V. Bartoš)
1.7 Inkretiny (V. Bartoš)
1.8 Epidemiologie diabetu (V. Bartoš)
2 Klasifikace a patogeneze diabetu
2.1 Klasifikace a diagnostika diabetu a poruch glukózové homeostázy (T. Pelikánová)
2.2 Patogeneze a průběh DM 1. typu (J. Vavřinec, V. Bartoš, O. Cinek)
2.3 Patogeneze a průběh diabetu 2. typu (T. Pelikánová)
2.4 Metabolický syndrom (Syndrom inzulinové rezistence)
(T. Pelikánová, Z. Vlasáková)
2.5 Genetické vyšetření při diabetu (Š. Průhová, J. Lebl)
2.6 Ostatní specifické typy diabetu (V. Bartoš)
3 Léčba diabetu
3.1 Cíle léčby a léčebný plán (T. Pelikánová)
3.2 Dieta (A. Jirkovská, V. Havlová)
3.3 Fyzická aktivita a diabetes (A. Jirkovská, Z. Rušavý, T. Pelikánová)
3.4 Perorální antidiabetika a lékové interakce (T. Pelikánová, T. Sechser)
3.5 Léčiva ovlivňující inkretinový systém (T. Pelikánová)
3.6 Léčba inzulinem (T. Pelikánová, M. Dryáková, R. Kožnarová)
3.7 Edukace diabetiků (A. Jirkovská)
3.8 Samostatná kontrola diabetu a úpravy léčebného režimu (A. Jirkovská, R . Kožnarová)
3.9 Dyslipidemie (T. Pelikánová, J. Válek)
3.10 Obezita a diabetes (T. Pelikánová, E. Ezechiášová)
3.11 Hypertenze (R. Komers, K. Komersová, V. Bartoš)
3.12 Antiagregační léčba (T. Pelikánová)
4 Akutní komplikace diabetu
4.1 Hypoglykemie (F. Saudek, T. Pelikánová)
4.2 Hyperglykemie (P. Bouček)
5 Chronické komplikace diabetu
5.1 Patogeneze vaskulárních komplikací diabetu (J. Škrha)
5.2 Diabetická nefropatie (P. Bouček, V. Bartoš)
5.3 Oční komplikace diabetu (T. Sosna)
5.4 Periferní diabetická neuropatie (H. Vondrová, P. Bouček)
5.5 Diabetická makroangiopatie (T. Pelikánová, J. Válek)
5.6 Ischemická choroba srdeční (V. Staněk)
5.7 Diabetická kardiomyopatie (T. Pelikánová, P. Lupínek)
5.8 Diabetes mellitus a centrální nervový systém (H. Vondrová)
5.9 Diabetická noha (A. Jirkovská)
5.10 Gastroenterologické poruchy (V. Bartoš)
5.11 Diabetes mellitus při chorobách exokrinního pankreatu (V. Bartoš)
5.12 Nealkoholová steatóza jaterní a steatohepatitida (T. Pelikánová)
5.13 Postižení pohybového aparátu (V. Bartoš)
5.14 Osteoporóza a diabetes mellitus (P. Broulík)
5.15 Kožní onemocnění a diabetes (A. Jirkovská)
5.16 Spánková apnoe a metabolický syndrom (diabetes mellitus 2. typu) (R. Tkáčová, Z. Dorková, Z. Sopková)
6 Speciální problémy diabetu
6.1 Infekce (F. Saudek)
6.2 Diabetes a těhotenství (K. Andělová)
6.3 Příprava diabetika k chirurgickému výkonu (V. Bartoš)
6.4 Enterální a parenterální výživa u diabetiků (Z. Rušavý)
6.5 Transplantace u diabetiků (F. Saudek)
6.6 Péče o chrup a ústní dutinu u diabetiků (V. Ščigel)
6.7 Diabetes a endokrinopatie (J. Brunová)
6.8 Štítná žláza a diabetes (V. Zamrazil, K. Vondra)
6.9 Zvláštnosti v péči o dětské diabetiky (J. Venháčová)
6.10 Diabetes ve stáří (T. Pelikánová)
6.11 Psychosociální problémy a psychopatologické
stavy u diabetiků
(T. Hrachovinová, A. Jirkovská, T. Pelikánová)
6.12 Sexuální problémy (A. Jirkovská, L. Daneš)
6.13 Poruchy sluchu při diabetu (V. Bartoš)
6.14 Sociální a posudkové aspekty léčby diabetu (T. Pelikánová, Z. Vítková)
6.15 Řízení motorových vozidel (T. Pelikánová)
7 Vzdělávací program v oboru diabetologie a endokrinologie
Literatura
Seznam ilustrací
Přehled použitých zkratek
O autorech
Rejstřík
Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.
IKEM, Praha, IPVZ, Praha
Prof. MUDr. Vladimír Bartoš, DrSc.
IKEM, Praha, IPVZ, Praha

Kolektiv spoluautorů:
MUDr. Kateřina Andělová
Ústav péče o matku a dítě, Praha
MUDr. Petr Bouček
IKEM, Praha
Prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc.
III. interní klinika 1. LF UK v Praze a VFN
MUDr. Jana Brunová, CSc.
IKEM, Praha
MUDr. Ondřej Cinek, Ph.D.
Pediatrická klinika 2. LF UK v Praze a F N Motol
MUDr. Luděk Daneš, CSc.
Sexuologický ústav 1. LF UK v Praze
MUDr. Zuzana Dorková, Ph.D.
Klinika pneumológie a ftizeológie LF UPJŠ a F NLP, Košice
MUDr. Marie Dryáková, CSc.
Endokrinologický ústav, Praha
Eva Ezechiášová
dietní sestra, IKEM Praha
Vladimíra Havlová
edukační sestra, IKEM, Praha
PhDr. Tamara Hrachovinová, CSc.
Katedra psychologie FF UK v Praze, IKEM, Praha
Prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.
IKEM, Praha
Doc. MUDr. Radko Komers, CSc.
IKEM, Praha
MUDr. Karla Komersová, CSc.
IKEM, Praha
MUDr. Radomíra Kožnarová, CSc.
IKEM, Praha
Prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.
Pediatrická klinika 2. LF UK v Praze a F N Motol
MUDr. Petr Lupínek, CSc.
IKEM, Praha
MUDr. Štěpánka Průhová, Ph.D.
Pediatrická klinika 2. LF UK v Praze a F N Motol
Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.
I. interní klinika LF UK v Plzni a F N v Plzni
Prof. MUDr. František Saudek, DrSc.
IKEM, Praha
Doc. MUDr. Tomáš Sechser, CSc.
IKEM, Praha
MUDr. Zuzana Sopková
Klinika pneumológie a ftizeológie LF UPJŠ a F NLP, Košice
Doc. MUDr. Tomáš Sosna, CSc.
Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha,
IKEM, Praha
Prof. MUDr. Vladimír Staněk, CSc.
IKEM, Praha, IPVZ, Praha
MUDr. Vladimír Ščigel, Ph.D.
IKEM, Praha VÚS 1. LF UK v Praze
Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA
III. interní klinika 1. LF UK v Praze a VFN
Prof. MUDr. Ružena Tkáčová, Ph.D.
Klinika pneumológie a ftizeológie LF UPJŠ a F NLP, Košice
Doc. MUDr. Jiří Válek, CSc.
IKEM Praha
Prof. MUDr. Jan Vavřinec, DrSc.
Klinika dětí a dorostu 3. LF UK v Praze
MUDr. Jitřenka Venháčová, CSc.
Dětská klinika FN a LF UP v Olomouci
MUDr. Zdeňka Vítková
IPVZ, Praha
MUDr. Zuzana Vlasáková, CSc.
IKEM, Praha
Prof. MUDr. Karel Vondra, DrSc.
Endokrinologický ústav, Praha
MUDr. Helena Vondrová, CSc.
Neurologická klinika, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha, IPVZ, Praha
Prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc.
Endokrinologický ústav, Praha

Doporučujeme

Perorální antidiabetikaVegetariánská strava v léčbě diabetuLéčba inzulinemTechnologie v diabetologiiDiabetes mellitus v kostce, 2. aktualizované vydáníSlovník lékařských zkratek

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.