Prediabetes, prehypertenze, dyslipidemie a metabolický syndrom

Prediabetes, prehypertenze, dyslipidemie a metabolický syndrom

Jindřiška Perušičová a kol.

Formát:
176×250 mm
Vazba:
vázaná, 316 stran
Rok vydání:
2012
Naše cena dnes:
846,- Kč (MC 995,- Kč)
Sleva:
149,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-272-8
Dostupnost:
skladem
Medicína celosvětově se v poslední době stále zřetelněji přiklání k odhalování časných stadií metabolických onemocnění a k možnostem jejich léčebných intervencí. Také diabetologie nejenom zaznamenává v posledních letech akcelerovaný vývoj zásadních etiopatogenetických poznatků, který významně zasahuje i do koncepčních změn, ale součástí posunu tradičního paradigmatu je důraz na prediabetes a s ním spojená časná stadia i dalších rizikových symptomů metabolického syndromu – prehypertenze, dyslipidemie apod. Termín „prediabetes“ – známý již několik desetiletí – se teprve nyní stává součástí hlavního proudu klinické medicíny. Kniha přináší čtenářům nejaktuálnější pohledy na prediabetes v současné době – jeho diagnostiku, možnosti léčby a prevenci i na význam prediabetu pro běžnou klinickou praxi.
Předmluva
1 Úvod
2 Současné pohledy na DM2, hypertenzi, dyslipidemii a metabolický syndrom
2.1 Inzulinová rezistence
2.2 Obezita
2.3 Diabetes lipidus
2.4 Inzulinová deficience
2.5 Diabetes mellitus 2. typu
2.6 Arteriální hypertenze
2.7 Hyperlipoproteinemie/dyslipidemie
2.8 Metabolický syndrom
3 Prediabetes
3.1 Úvod
3.2 Patofyziologie/patogeneze prediabetu
3.3 Definice, diagnostika, skríning
3.4 Gestační diabetes mellitus
3.5 Léčba prediabetu
3.6 Kardiovaskulární rizika – cévní komplikace prediabetu
3.7 Prediabetes v dětské a dospívající populaci
3.8 Prevence
3.9 Prediabetes (diabetes) a karcinomy
3.10 Závěrečné shrnutí
4 Prehypertenze a vysoký normální krevní tlak
4.1 Definice
4.2 Výskyt a riziko cévních komplikací
4.3 Léčba prehypertenze nebo vysokého normálního krevního tlaku
4.4 Prehypertenze a metabolické poruchy
4.5 Máme léčit prehypertenzi nebo vysoký normální krevní tlak u nemocných s metabolickým syndromem nebo diabetem 2. typu?
4.6 Výsledky nejnovějších studií léčby hypertenze u pacientů s diabetes mellitus
4.7 Co doporučuje ESH a ESC v léčbě vysokého normálního krevního tlaku a prehypertenze v současné době?
5 Dyslipidemie – poruchy metabolismu lipoproteinů: od prediabetu dále
5.1 Patogeneze „inzulinorezistentní dyslipidemie“
5.2 Prognostický význam dyslipidemie u inzulinové rezistence
5.3 Jak tedy prakticky přistoupit k diagnostice dyslipidemie v rámci prediabetických stavů?
5.4 Ovlivnění dyslipidemie u prediabetu
6 Možnosti chirurgické léčby inzulinové rezistence a prediabetu
6.1 Úvod
6.2 Gastrická bandáž
6.3 Laparoskopická tubulizace žaludku
6.4 Laparoskopická gastroplikace
6.5 Roux-en-Y gastrický bypass
6.6 Biliopankreatická diverze
Přehled použitých zkratek
Seznam ilustrací
Prediabetes a edukace
Přílohy
Medailonky autorů
Prediabetes v Poděbradech 2011
Rejstřík
Prof. MUDr. Jindřiška Perušičová, DrSc.
Interní klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha

Kolektiv spoluautorů:
Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., F.E.S.C.
Centrum preventivní kardiologie, II. interní klinika UK LF v Plzni
Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA
III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Klára Owen, Ph.D.
OB klinika a.s., Praha
MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
Centrum preventivní kardiologie, III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Doporučujeme

Diabetes mellitus a deprese, demence (DM 3. typu)Diabetes mellitus a doplňky stravy vitaminy, náhradní sladidla, rostlinné produkty, káva, čaj, alkoholDiabetes mellitus a mozekDiabetes mellitus 1. typuDiabetes mellitus v kostce, 2. aktualizované vydáníZelenější tráva

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.