Preventivní medicína

Preventivní medicína

2. rozšířené a přepracované vydání

Tomáš Fait, Michal Vrablík, Richard Češka a kol.

Formát:
154 × 230 mm
Vazba:
vázaná, 770 stran
Rok vydání:
2011
Zvýhodněná cena:
846,- Kč (MC 995,- Kč)
Sleva:
149,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-237-7
Dostupnost:
skladem
Druhé vydání mimořádně úspěšné publikace, která jako první v ČR přináší prakticky aplikovatelné poznatky o možnosti prevence v moderní medicíně v celé její šíři. V knize je zdůrazněna role praktického lékaře, který může být klíčovým zprostředkovatelem masově individualizované prevence a podpory zdraví. Je k tomu předurčen svými vědomostmi, znalostí pacienta a jeho rodiny, znalostí anamnézy a prostředí, ve kterém žije a pracuje, a schopností posoudit hodnoty a preference pacienta. Totéž platí i pro praktického lékaře pediatra. Kniha přináší rovněž přehled současných programů primární a sekundárni prevence v jednotlivých oborech, a to jak interních, tak v gynekologii, onkologii, ortopedii, psychiatrii a v mnoha dalších oblastech.
1 Úvod
2 Prevence v primární péči
2.1 Preventivní programy v praktickém lékařství
2.2 Prevence v pediatrii
2.3 Prevence infekčních nemocí očkováním
2.4 Cestovní lékařství (Prevence zdravotních poruch u cestovatelů)
2.5 Prevence v gynekologii a porodnictví
2.6 Prevence v zubním lékařství
3 Prevence ve specializované péči
3.1 Prevence v kardiologii
3.2 Prevence v obezitologii a diabetologii
3.3 Prevence závislosti na tabáku
3.4 Prevence v onkologii
3.5 Prevence v pneumologii
3.6 Prevence v endokrinologii
3.7 Prevence v osteologii
3.8 Prevence v ortopedii
3.9 Prevence v gastroenterologii a hepatologii
3.10 Prevence chorob nervového a myoskeletálního systému
3.11 Prevence v otorinolaryngologii
3.12 Prevence v oftalmologii
3.13 Prevence v dermatovenerologii
3.14 Prevence v psychiatrii
3.15 Prevence v ošetřovatelství
4 Prevence psychosociálních patologií
4.1 Prevence začíná v raném dětství
4.2 Prevence burn-out syndromu
5 Slovník preventivní medicíny
Barevná příloha
Seznam použitých zkratek
Seznam ilustrací
Medailonky autorů
Rejstřík
MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Praha
MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
Centrum preventivní kardiologie, III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha
Prof. MUDr. Richard Češka, CSc.
Centrum preventivní kardiologie, III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha

Kolektiv spoluautorů:
MUDr. Martin Anders, Ph.D.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha
Doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol, Praha
Katedra otorinolaryngologie IPVZ Praha
Clinic 21 s.r.o.
Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc.
Subkatedra tropické a cestovní medicíny IPVZ Praha; Centrum očkování a cestovní medicíny Hradec Králové
Doc. MUDr. Martin Bojar, CSc.
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Kateřina Fajkošová
Unicare Medical Center s.r.o., Praha
MUDr. Radkin Honzák, CSc.
Psychiatrická katedra IPVZ Praha
Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK Praha
Psychiatrická ambulance IKEM Praha
MUDr. Rastislav Hromádka
1. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol, Praha
Doc. MUDr. David Jahoda, CSc.
1. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Milena Jirásková, CSc.
Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN Praha
MUDr. Pavel Kabíček, CSc.
Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha
Doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc.
Onkologická klinika 1. LF UK a VFN Praha
MUDr. Eva Králíková, CSc.
Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN Praha a Centrum léčby závislosti na tabáku, III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha
Prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.
III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN Praha
MUDr. Erika Lenčová
Výzkumný ústav stomatologický, 1. LF UK a VFN Praha
MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.
Klinika pneumologie a hrudní chirurgie FN Na Bulovce a 3. LF UK Praha,
IPVZ Praha
Bc. Radana Prachtová
III. interní-kardiologická klinika FNKV Praha
MUDr. Jan Rosa
DC Mediscan – Euromedic Praha
MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.
Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK Praha
MUDr. Jarmila Seifertová
Praktický lékař pro děti a dorost Kladno
Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.
III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN Praha
MUDr. Petra Svozílková, Ph.D.
Oční klinika 1. LF UK a VFN Praha
Doc. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
Katedra psychologie FF UK Praha
MUDr. Tomislav Švestka, CSc.
IV. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha
MUDr. Aleš Tomek
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Doc. MUDr. Jiří Vaništa, CSc.
Katedra infekčních nemocí IPVZ Praha
MUDr. Filip Veselý
1. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol, Praha

Doporučujeme

EKG v akutní kardiologiiModerní farmakoterapie v pneumologiiFarmakoterapie dyslipidemieZelenější trávaPraktický slovník medicínyVýkladový slovník pro zdravotní sestry

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.