Rehabilitace po revmatochirurgických výkonech

Rehabilitace po revmatochirurgických výkonech

Kolektiv autorů

Formát:
154×230 mm
Vazba:
vázaná, 224 stran
Rok vydání:
2010
Zvýhodněná cena:
591,- Kč (MC 695,- Kč)
Sleva:
104,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-206-3
Dostupnost:
skladem
Revmatická onemocnění jsou stále jednou z nejčastějších příčin chronické bolesti, disability, zhoršení kvality života, krátkodobé i dlouhodobé pracovní neschopnosti a částečné či plné invalidity. V publikaci si čtenáři připomenou základy anatomie periferních kloubů a krční páteře, základy biomechaniky kloubů, seznámí se s možnými operačními postupy u pacientů s revmatickým onemocněním. Cílem knihy je uvést návody k fyzioterapeutickým postupům v rámci předoperační přípravy nemocných, perioperační a časné pooperační fáze, v neposlední řadě i s postupy v následné (pozdní) fázi fyzioterapie. Autoři se snažili i o pohled na nemocné po revmatochirurgických výkonech v rámci tzv. „ucelené rehabilitace“ a v rámci Mezinárodní klasifikace funkcí, disability a zdraví.
Předmluva
Úvod
1 Fyzioterapeutické postupy po revmatochirurgických výkonech na krční páteři
1.1 Anatomické a vývojové připomínky
1.2 Biomechanika
1.3 Funkční anatomie
1.4 Vývoj poruch
1.5 Operační léčba
1.6 Metodika
1.7 Léčebná rehabilitace
1.8 Výsledný stav
1.9 Doporučení a rady
2 Fyzioterapeutické postupy po revmatochirurgických výkonech v ramenním kloubu
2.1 Úvod
2.2 Klouby ramenního pletence
2.3 Svaly ramenního pletence
2.4 Biomechanické hledisko uspořádání ramenního pletence
2.5 Ramenní kloub a revmatické onemocnění
2.6 Revmatochirurgické výkony u ramenního kloubu
2.7 Fyzioterapie po revmatochirurgických výkonech u ramenního kloubu
3 Fyzioterapeutické postupy po revmatochirurgických výkonech v loketním kloubu
3.1 Funkční anatomie loketního kloubu
3.2 Funkce loketního kloubu
3.3 Destrukce a deformity loketního kloubu způsobené revmatickým (zánětlivým) procesem
3.4 Revmatochirurgie loketního kloubu
3.5 Fyzioterapeutický postup po totální endoprotéze loketního kloubu
3.6 Shrnutí
4 Fyzioterapeutické postupy po revmatochirurgických výkonech v zápěstním kloubu
4.1 Funkční anatomie zápěstního kloubu
4.2 Kinetika zápěstí
4.3 Revmatické deformity zápěstí
4.4 Chirurgické výkony v oblasti zápěstí
4.5 Fyzioterapeutické postupy u preventivních výkonů
4.6 Fyzioterapeutické postupy u výkonů rekonstrukčních
5 Fyzioterapeutické postupy po revmatochirurgických výkonech v kloubech ruky
5.1 Anatomie a funkce ruky
5.2 Kinetika ruky
5.3 Postižení MCP, PIP a DIP kloubů a měkkých tkání revmatickým procesem
5.4 Postižení flexorových a extenzorových šlach
5.5 Preventivní výkony
5.6 Rekonstrukční výkony
6 Fyzioterapeutické postupy po revmatochirurgických výkonech v kyčelním kloubu
6.1 Úvod
6.2 Revmatochirurgické výkony u kyčelního kloubu
6.3 Anatomie kyčelního kloubu
6.4 Operační postupy
6.5 Rehabilitace po totálních endoprotézách kyčelních kloubů u revmatických pacientů
6.6 Fyzioterapie po aloplastice kyčelního kloubu
6.7 Cvičení po totální endoprotéze kyčelního kloubu
7 Fyzioterapeutické postupy po revmatochirurgických výkonech v kolenním kloubu
7.1 Úvod
7.2 Revmatochirurgické výkony u kolenního kloubu
7.3 Anatomie kolenního kloubu
7.4 Pohyby v kolenním kloubu
7.5 Operační technika
7.6 Rehabilitace po totální endoprotéze kolenního kloubu
8 Fyzioterapeutické postupy po revmatochirurgických výkonech v hlezenním kloubu
8.1 Anatomie hlezenního kloubu
8.2 Funkce hlezenního kloubu
8.3 Biomechanika hlezenního kloubu
8.4 Vývoj deformit hlezenního kloubu
8.5 Chirurgické výkony v oblasti hlezenního kloubu
8.6 Postupy fyzioterapie po synovektomii hlezenního kloubu
8.7 Postupy fyzioterapie po artrodéze hlezenního kloubu
8.8 Postupy fyzioterapie po aloplastice hlezenního kloubu
8.9 Příklad cvičební jednotky po revmatochirurgických zákrocích v hlezenním kloubu
8.10 Doplňková fyzikální terapie po revmatochirurgických výkonech v oblasti hlezenního kloubu
8.11 Doporučení pro pacienty po aloplastice hlezenního kloubu
9 Fyzioterapeutické postupy po revmatochirurgických výkonech v kloubech nohy
9.1 Anatomie nohy
9.2 Funkce nohy
9.3 Biomechanika nohy a dolní končetiny
9.4 Vývoj deformit v oblasti nohy
9.5 Chirurgické výkony v oblasti revmatické nohy
9.6 Postupy fyzioterapie po artrodézách v talonavikulárním, talokalkaneárním a kalkaneokuboidním kloubu
9.7 Postupy fyzioterapie po resekčních operacích v metatarzofalangeálních kloubech nohy
9.8 Příklad cvičební jednotky po resekčních operacích metatarzofalangeálních kloubů
9.9 Doporučení pro pacienty po resekčních operacích metatarzofalangeálních kloubů
9.10 Artrodéza metatarzofalangeálního kloubu palce
9.11 Resekční operace u metatarzofalangeálního kloubu palce
9.12 Postupy fyzioterapie po aloplastikách a hemiplastikách metatarzofalangeálního kloubu palce
9.13 Doporučení pro pacienty po operacích metatarzofalangeálního kloubu palce
9.14 Postupy fyzioterapie po operacích kladívkového prstu
10 Fyzioterapeutické postupy při komplikacích po revmatochirurgických výkonech
10.1 Úvod
10.2 Nejčastější komplikace po revmatochirurgických výkonech
10.3 Fyzioterapeutické postupy při poškození periferního nervu
10.4 Perioperační poškození cév a kostí
10.5 Postupy fyzioterapie při vzniku infektu implantátu
10.6 Postupy fyzioterapie při komplikovaném hojení pooperační rány
10.7 Postupy fyzioterapie při časné luxaci implantátu
10.8 Postupy fyzioterapie při tromboflebitidě
10.9 Postupy fyzioterapie při vzniku sekundárního lymfedému
10.10 Postupy fyzioterapie při uvolnění implantátu způsobeném otěrem endoprotézy
10.11 Postupy fyzioterapie při periprotetických frakturách
11 Ergoterapeutické postupy po revmatochirurgických výkonech
11.1 Úvod
11.2 Definice ergoterapie
11.3 Cíl ergoterapie
11.4 Rozdělení ergoterapie
11.5 Ergoterapeutický proces
11.6 Ergoterapie po revmatochirurgických výkonech
11.7 Závěr
12 Doporučené druhy ortéz používaných po revmatochirurgických výkonech
12.1 Úvod
12.2 Indikace k nakládání ortéz
12.3 Ortézy pro horní končetinu po revmatochirurgických výkonech
12.4 Ortézy pro dolní končetinu po revmatochirurgických výkonech
12.5 Ortézy trupové po revmatochirurgických výkonech na krční páteři
13 Možnosti objektivizace výsledků rehabilitační péče po revmatochirurgických operacích
13.1 Úvod
13.2 Evidence Based Medicine (EBM)
13.3 Klinické studie
13.4 Zhodnocení významu Evidence Based Medicine
14 Farmakoterapie pacientů s revmatickými onemocněními v perioperačním období
14.1 Úvod
14.2 Úprava medikace v perioperačním období
14.3 Závěr
Závěr
Přehled použitých zkratek
Rejstřík
Věra Cikánková
Revmatologický ústav, Praha
MUDr. Šárka Forejtová
Revmatologický ústav, Praha
Eva Ištvánková
Revmatologický ústav, Praha
MUDr. Hana Jarošová
Revmatologický ústav, Praha
Mgr. Michaela Javůrková
Revmatologický ústav, Praha
MUDr. Miloslav Kubíček, Ph.D., MBA
Vojenský rehabilitační ústav, Slapy nad Vltavou
Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
Revmatologický ústav, Praha
doc. MUDr. Stanislav Popelka, CSc.
I. Ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol, Praha
Bc. Hana Šmucrová
Revmatologický ústav, Praha
MUDr. Petr Vaněk
Ortopedická klinika, Ústřední vojenská nemocnice, Praha
MUDr. Martina Votavová
Revmatologický ústav, Praha

Doporučujeme

Přední zkřížený vaz kolenního kloubuLoketní kloub – ortopedie a traumatologie, 2. vydáníSpeciální chirurgieRevizní operace totálních náhrad kyčelního kloubuZlomeniny proximálního femuruZelenější tráva

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.