Rekanalizační terapie akutní ischemické cévní mozkové příhody

Rekanalizační terapie akutní ischemické cévní mozkové příhody

David Školoudík, Daniel Šaňák a kol.

Formát:
214 × 272 mm
Vazba:
váz., 316 stran
Rok vydání:
2013
Naše cena dnes:
1696,- Kč (MC 1995,- Kč)
Sleva:
299,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-360-2
Dostupnost:
skladem
Cévní mozkové příhody (CMP) patří k nejčastějším příčinám mortality a morbidity ve vyspělých zemích. Ischemické CMP tvoří cca 80 % všech mozkových příhod a jejich 30denní mortalita se pohybuje mezi 10 a 17 %, u pacientů s rozsáhlou lézí až 75 %. Výsledný zdravotní stav pacienta po ischemické CMP je závislý především na místě okluze tepny a rychlosti její rekanalizace. Časná rekanalizace je spojena s výrazně vyšší šancí na dobrý výsledný klinický stav po 90 dnech s výraznou redukcí mortality.
Autorský kolektiv, vedený dvěma evropsky renomovanými neurology, ve své knize seznamuje lékaře relevantních oborů s nejmodernějšími metodami rekanalizační terapie, jako jsou intravenózní trombolýza, intraarteriální a kombinovaná trombolýza, neurointervenční techniky (trombektomie, angioplastika a stenting) nebo akutní karotické desobliterace; další možností endovaskulární (neurointervenční) léčby ischemické CMP je ultrazvukem potencovaná rekanalizace okludované tepny zvaná sonolýza.
Předmluva I
Předmluva II
1 Úvod
1.1 Incidence cévních mozkových příhod
1.2 Etiopatogeneze ischemické cévní mozkové příhody
1.3 Kolaterální cévní systém mozku
1.4 Klinické projevy ischemické CMP
2 Léčba ischemické cévní mozkové příhody
2.1 Rekanalizace mozkové tepny
2.2 Role zobrazovacích metod v léčbě ischemické cévní mozkové příhody
3 Farmakologické metody rekanalizace mozkové tepny
3.1 Hemostáza a fibrinolytický systém
3.2 Systémová trombolýza
3.3 Intraarteriální trombolýza
3.4 Kombinovaná (bridging) trombolýza
3.5 Další testovaná trombolytika
3.6 Management farmakologické sekundární prevence po trombolýze
4 Mechanické metody rekanalizace mozkové tepny
4.1 Hodnocení úspěšnosti endovaskulární léčby ischemické CMP
4.2 Instrumentária k endovaskulární trombektomii
4.3 Hodnocení rekanalizace mozkové tepny
4.4 Výsledky publikovaných studií
4.5 Péče o pacienta indikovaného k rekanalizačnímu výkonu v akutní fázi CMP
4.6 Komplikace mechanické rekanalizace a jejich řešení
4.7 Kombinovaná farmakologická a mechanická rekanalizační léčba – koncept dočasného tepenného bypassu
4.8 Kazuistiky
5 Sonotrombolýza
5.1 Mechanismus účinku, studie in vitro a in vivo
5.2 Studie in vitro
5.3 Studie in vivo – zvířecí modely
5.4 Studie se zdravými dobrovolníky
5.5 Klinické studie s diagnostickými frekvencemi
5.6 Klinické studie s nediagnostickými frekvencemi
5.7 Klinické studie s endovaskulárním ultrazvukem
5.8 Nové trendy výzkumu v oblasti sonolýzy
5.9 Kazuistiky
6 Okluze vnitřní karotidy
6.1 Diagnostika a diferenciální diagnostika okluze vnitřní karotidy
6.2 Chronická karotická okluze
6.3 Kazuistiky
7 Disekce krčních a mozkových tepen
7.1 Definice
7.2 Epidemiologie
7.3 Etiologie a patofyziologie
7.4 Klinické příznaky
7.5 Diagnostika
7.6 Terapie
7.7 Kazuistiky
8 Trombóza mozkových žil a splavů
8.1 Definice
8.2 Epidemiologie
8.3 Patofyziologie
8.4 Etiologie a klinické příznaky
8.5 Diagnostika
8.6 Terapie
8.7 Kazuistiky
9 Další možnosti léčby ischemické cévní mozkové příhody
9.1 Ovlivnění kolaterálního toku
9.2 Dekompresní kraniektomie
10 Základy neurointenzivní péče u pacientů s akutní ischemickou cévní mozkovou příhodou
10.1 Doporučení pro monitoraci krevního tlaku a léčbu hypertenze v akutní fázi ischemické CMP
10.2 Terapeutická hypotermie u pacientů s akutní ischemickou CMP
10.3 Základy analgosedace a anestezie u pacientů s akutní ischemickou CMP
10.4 Monitorace pacientů s akutní ischemickou CMP
10.5 Péče o dýchací cesty u pacientů s akutní ischemickou CMP
Literatura
Přehled použitých zkratek
Seznam ilustrací
Medailonky autorů
Rejstřík
Doc. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO
Komplexní cerebrovaskulární centrum, Neurologická klinika, FN Ostrava; Neurologická klinika LF a FZV UP Olomouc
Doc. MUDr. Daniel Šaňák, Ph.D., FESO
Neurologická klinika LF UP Olomouc, Komplexní cerebrovaskulární centrum, Neurologická klinika, LF UP a FN Olomouc

Kolektiv spoluautorů:
Doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D., FESO
Komplexní cerebrovaskulární centrum, Neurologická klinika, FN Ostrava a LF OU Ostrava
Doc. MUDr. Miroslav Brozman, CSc., FESO
Neurologická klinika, FN Nitra
Bc. Ivan Capulič, DiS.
Komplexní cerebrovaskulární centrum, Ústav radiodiagnostický, FN Ostrava
MUDr. Tomáš Dorňák
Komplexní cerebrovaskulární centrum, Neurologická klinika, LF UP a FN Olomouc
Prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO
Neurologická klinika, LF UP a FN Olomouc
MUDr. Petr Hon
Komplexní cerebrovaskulární centrum, Neurologická klinika, FN Ostrava a LF OU Ostrava
MUDr. Tomáš Hrbáč, Ph.D., MBA
Komplexní cerebrovaskulární centrum, Neurochirurgická klinika, FN Ostrava
Prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.
Neurologická klinika, LF UP a FN Olomouc
Doc. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D.
I. interní klinika – kardiologická, LF UP a FN Olomouc
MUDr. Tomáš Jonszta
Komplexní cerebrovaskulární centrum, Ústav radiodiagnostický, FN Ostrava
MUDr. Zdeněk Kadaňka ml.
Komplexní cerebrovaskulární centrum, Neurologická klinika, LF MU Brno a FN Brno-Bohunice
MUDr. Roman Kerekeš
Kardio-Vinohradská s.r.o., Praha
Prof. MUDr. Martin Köcher, Ph.D.
Radiologická klinika, FN a LF UP Olomouc
Prof. MUDr. Antonín Krajina, CSc.
Komplexní cerebrovaskulární centrum, Radiologická klinika FN a LF UK Hradec Králové
MUDr. Michal Král, Ph.D.
Komplexní cerebrovaskulární centrum, Neurologická klinika, LF UP a FN Olomouc
MUDr. Martin Kuliha
Komplexní cerebrovaskulární centrum, Neurologická klinika, FN Ostrava, Neurologická klinika, LF UP a FN Olomouc
Doc. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D., FESO
Mezinárodní centrum klinického výzkumu (ICRC), Komplexní cerebrovaskulární centrum, 1. Neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně a LF MU
MUDr. Jiří Neumann
Iktové centrum, Neurologické oddělení, Krajská zdravotní a.s. – nemocnice Chomutov a Neurologická klinika FN a LF UK Plzeň
MUDr. Andrea Petrovičová
Neurologická klinika, FN Nitra
MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MSc.
Komplexní cerebrovaskulární centrum, Ústav radiodiagnostický, FN Ostrava
MUDr. Martin Roubec, Ph.D.
Komplexní cerebrovaskulární centrum, Neurologická klinika, FN Ostrava
Doc. MUDr. Daniel Šaňák, Ph.D., FESO
Komplexní cerebrovaskulární centrum, Neurologická klinika, LF UP a FN Olomouc
MUDr. Ondřej Škoda
Iktové centrum, Neurologické oddělení, Nemocnice Jihlava, p.o., Neurologická klinika 3. LF UK, FNKV, Praha
Doc. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO
Komplexní cerebrovaskulární centrum, Neurologická klinika, FN Ostrava, Neurologická klinika LF a FZV UP Olomouc
MUDr. Aleš Tomek, FESO
Iktové centrum, Neurologická klinika, 2. LF UK a FN Motol
MUDr. Ondřej Volný
Mezinárodní centrum klinického výzkumu (ICRC), Komplexní cerebrovaskulární centrum,1. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně a LF MU
MUDr. Ondřej Zapletal, Ph.D.
Oddělení dětské hematologie, FN Brno

Doporučujeme

Akutní cévní mozkové příhodyAtlas endoskopické neurochirurgieArachnoid cysts / Arachnoidální cysty mozku a míchyIschemické cévní mozkové příhodyFarmakoterapie tromboembolických stavůZelenější tráva

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.