Renální osteopatie

Renální osteopatie

Sylvie Dusilová Sulková a kol.

Formát:
110 × 190 mm
Vazba:
brožovaná, 216 stran
Rok vydání:
2007
Naše cena dnes:
166,- Kč (MC 195,- Kč)
Sleva:
29,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-119-6
Dostupnost:
poslední kusy
Renální osteopatie je postižení kostí, vznikající při chronickém selhání ledvin v důsledku složité poruchy metabolismu fosforu, vápníku a vitaminu D. Čtenáři se seznámí nejen s komplexní patogenezí a vyšetřovacími postupy, ale zejména s novými léčebnými možnostmi.
Předmluva editora
Obsah
1 Úvod
2 Repetitorium
2.1 Definice a terminologie
2.2 Klasifikace
2.3 Epidemiologie
2.4 Etiologie a patogeneze
2.5 Dědičnost
2.6 Rizikové faktory a prevence
2.7 Klinický obraz renální osteopatie
2.8 Mimokostní manifestace poruchy fosfokalciového metabolismu
2.9 Vývoj, komplikace, prognóza
2.10 Pracovní schopnost, organizační kontext péče o pacienta
3 Vyšetření a diferenciální diagnóza
3.1 Spektrum vyšetřovacích postupů
3.2 Biochemické markery kostního metabolismu u pacientů se sníženou funkcí ledvin (J. Uhrová, M. Fořtová, T. Zima)
3.3 Sonografie příštítných tělísek (J. Horáček)
3.4 Scintigrafie příštítných tělísek (H. Křížová)
3.5 Kostní histomorfometrie (3.5.1 B. Hájková, 3.5.2 C. Povýšil)
3.6 Diferenciální diagnóza a orientace v rámci nemoci
4 Farmakoterapie
4.1 Principy farmakoterapie renální osteopatie a její cíle
4.2 Přehled léků a lékových skupin
4.3 Vazače fosfátů v trávicím traktu
4.4 Metabolity a analoga vitaminu D (4.6.6 K. Sochorová, J. Bartůňková)
4.5 Kalcimimetika
4.6 Vzájemné vztahy jednotlivých terapeutických skupin
4.7 Poznámky k farmakologické léčbě hyperplazie příštítných tělísek
4.8 Další léky
4.9 Průvodní opatření při farmakoterapii renální osteopatie
4.10 Strategie léčby, postupy léčby
4.11 Kvalita života, mortalita a morbidita
5 Vybrané specifické manifestace renální osteopatie
a jejich diagnostika a léčba
5.1 Potransplantační osteopatie (P. Bubeníček)
5.2 Kalcifylaxe (M. Válek)
5.3 Diabetes mellitus a kostní postižení při selhání ledvin
5.4 Renální osteopatie při chronickém onemocnění ledvin stadia 1–4
5.5 Renální osteopatie při peritoneální dialýze
5.6 Osteoporóza a selhání ledvin
5.7 Adynamická osteopatie při selhání ledvin
6 Chyby a omyly
6.1 Úskalí včasné diagnostiky a terapie renální osteopatie
6.2 Kazuistiky (M. Válek, J. Smržová)
7 Rady pro pacienta
Literatura
Seznam použitých zkratek
Seznam ilustrací
Medailonek
Rejstřík
Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
Klinika gerontologická a metabolická a Subkatedra nefrologie Katedry interních oborů LF UK a FN Hradec Králové

Kolektiv spoluautorů:
Prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
Ústav imunologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Petr Bubeníček, CSc.
Klinika nefrologie IKEM, Praha
MUDr. Ing. Magdalena Fořtová
1. LF UK, Praha
MUDr. Božena Hájková, CSc.
Klinika gerontologická a metabolická LF UK a FN, Hradec Králové
Doc. MUDr. Jiří Horáček, CSc.
II. interní klinika LF UK a FN, Hradec Králové
MUDr. Hana Křížová
Radioizotopové pracoviště IKEM, Praha
Prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc.
Ústav patologie 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Jana Smržová, Ph.D.
Interní hepatogastroenterologická klinika, FN Brno
PharmDr. Klára Sochorová
Ústav imunologie, 2.LF UK a FN Motol, Praha
Mgr. Jana Uhrová
Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Martin Válek
Interní oddělení Strahov a IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, Praha
Renální
kniha je určena odborné lékařské veřejnosti

Doporučujeme

Nefropatie v ultrazvukovém a histologickém obrazeModerní farmakoterapie v urologiiPredialýzaDiabetes mellitus a ledviny, vývodné cesty močovéSystémové amyloidózy a jejich léčbaSlovník lékařských zkratek

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.