Revmatologie

Revmatologie

Karel Pavelka, Jiří Vencovský, Pavel Horák, Ladislav Šenolt, Heřman Mann, Jan Štěpán a kolektiv

Formát:
210 × 285 mm
Vazba:
vázaná, 740 stran
Rok vydání:
2012
Naše cena dnes:
1607,- Kč (MC 1890,- Kč)
Sleva:
283,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-295-7
Dostupnost:
rozebráno

Nyní nelze objednat

Moderní učebnice základního významu pro specializační vzdělávání v oboru revmatologie i pro jeho další rozvoj v České republice. Přes svůj úctyhodný rozsah se kniha vyznačuje dokonalou přehledností a srozumitelností, k čemuž přispívá fakt, že kniha je tištěna plnobarevně na křídovém papíru a obsahuje několik set barevných ilustrací. Hlavní autor této učebnice, prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., vytvořil autorský kolektiv z předních specialistů oboru v naší zemi. Kniha v plné míře odráží dynamický rozvoj oboru v posledních 10 letech se všemi pokroky v diagnostice i terapii.
Předmluva
Obecná revmatologie
1 Klasifikace revmatických onemocnění
1.1 Historické souvislosti
1.2 Názvosloví a klasifikace revmatických chorob
1.3 Klasifikační kritéria
2 Vyšetření pacienta s revmatickým onemocněním
2.1 Anamnéza
2.2 Fyzikální vyšetření
2.3 Laboratorní vyšetření
2.4 Imunologické vyšetřovací metody v revmatologii
2.5 Zobrazovací techniky v revmatologii
3 Diferenciální diagnostika základních syndromů
3.1 Přístup k nemocnému s revmatickým onemocněním
3.2 Diferenciální diagnostika monoartritidy
3.3 Diferenciální diagnostika oligoartritidy
3.4 Diferenciální diagnostika polyartritidy
3.5 Bolesti páteře a zad
4 Orgánové manifestace revmatických onemocnění
4.1 Oční postižení u revmatických chorob
4.2 Postižení plic u revmatických onemocnění
4.3 Kardiovaskulární postižení u revmatických chorob
4.4 Kožní manifestace revmatických onemocnění
4.5 Ledvinné manifestace revmatických chorob a postižení ledvin léčivy často užívanými v revmatologii
5 Farmakoterapie v revmatologii
5.1 Intraartikulární léčba
5.2 Nesteroidní antirevmatika a analgetika
5.3 Glukokortikoidy v revmatologii
5.4 Chorobu modifikující antirevmatické léky
5.5 Biologická léčba
5.6 Léčba v těhotenství
5.7 Léčba u seniorů
5.8 Léčba revmatických nemocných s chronickým onemocněním ledvin
6 Rehabilitace u revmatických onemocnění
6.1 Fyzioterapie
6.2 Fyzikální terapie
6.3 Ergoterapie
6.4 Rehabilitace u revmatoidní artritidy
6.5 Rehabilitace u ankylozující spondylitidy
6.6 Rehabilitace u psoriatické artritidy
6.7 Rehabilitace u systémové sklerodermie
6.8 Rehabilitace u systémového lupus erythematodes
6.9 Rehabilitace u idiopatických zánětlivých myopati
6.10 Rehabilitace u osteoartrózy
6.11 Rehabilitace u osteoporózy
7 Základy revmatochirurgie
7.1 Úvod
7.2 Preventivní výkony
7.3 Rekonstrukční výkony
7.4 Obecné principy péče o nemocné s endoprotézami
Speciální revmatologie
8 Revmatoidní artritida
8.1 Epidemiologie
8.2 Etiologie a patogeneze
8.3 Klinický obraz
8.4 Diagnostika
8.5 Diferenciální diagnostika
8.6 Terapie
9 Juvenilní idiopatická artritida
9.1 Epidemiologie
9.2 Etiologie a patogeneze
9.3 Klinický obraz
9.4 Jednotlivé typy JIA
9.5 Diagnostika
9.6 Terapie
9.7 Prognóza
10 Spondyloartritidy
10.1 Celkový přístup, nová klasifikace ASAS
10.2 Ankylozující spondylitida
10.3 Psoriatická artritida
10.4 Enteropatické spondyloartritidy
10.5 Reaktivní artritida
11 Systémová onemocnění pojiva
11.1 Systémový lupus erythematodes (SLE)
11.2 Antifosfolipidový syndrom (Hughesův syndrom)
11.3 Systémová sklerodermie
11.4 Idiopatické zánětlivé myopatie
11.5 Sjögrenův syndrom
11.6 MCTD – Smíšené onemocnění pojiva
11.7 Nediferencované systémové choroby pojiva a překryvné syndromy
11.8 Eozinofilní fasciitida
12 Vaskulitidy
12.1 Vaskulitidy
12.2 Polymyalgia rheumatica
13 Krystaly indukované artropatie
13.1 Nemoc z ukládání krystalů kalciumpyrofosfátdihydrátu (CaPPD)
13.2 Dnavá artritida
13.3 Nemoc z ukládání krystalů hydroxyapatitu (hydroxyapatitová artropatie a periartropatie)
14 Osteoartróza
14.1 Úvod
14.2 Epidemiologie
14.3 Rizikové faktory OA
14.4 Patogeneze osteoartrózy
14.5 Obecné příznaky a projevy osteoartrózy
14.6 Nejčastější klinické formy osteoartrózy
14.7 Léčba osteoartrózy
115 Difuzní skeletální hyperostóza
15.1 Epidemiologie
15.2 Etiologie a patogeneze
15.3 Klinické projevy
15.4 Vyšetření
15.5 Diagnostická kritéria
15.6 Diferenciální diagnostika
15.7 Terapie
16 Osteoporóza a metabolická onemocnění skeletu
16.1 Osteoporóza
16.2 Osteomalacie
16.3 Osteopetróza
16.4 Pagetova kostní choroba
17 Infekce a artritidy
17.1 Septická artritida
17.2 Mykobakteriálníinfekční artritidy
17.3 Mykotické infekce
17.4 Osteomyelitida
17.5 Artritidy asociované s virovou infekcí
17.6 Lymeská borelióza
17.7 Revmatická horečka (febris rheumatica)
18 Revmatické manifestace interních chorob
18.1 Revmatické manifestace endokrinních chorob
18.2 Méně časté artropatie u vrozených onemocnění krevních a metabolických
18.3 Revmatické projevy nádorových onemocnění
19 Různé
19.1 Stillova nemoc se začátkem v dospělosti
19.2 Sarkoidóza
19.3 Osteonekróza
19.4 Syndrom SAPHO
19.5 Relabující polychondritida
19.6 Amyloidóza
19.7 Vzácné syndromy
20 Vrozená onemocnění, nádory kostí a pojivových tkání
20.1 Kostní genetické choroby
20.2 Nádory kostí a pojivových tkání
21 Bolest měkkých tkání,mimokloubní revmatismus
21.1 Lokalizovaný bolestivý syndrom měkkých tkání
21.2 Úžinové syndromy
21.3 Regionální bolestivý syndrom měkkých tkání
21.4 Generalizovaný bolestivý syndrom měkkých tkání
21.5 Hypermobilní syndrom
Apendix
Přehled použitých zkratek
Seznam ilustrací
Rejstřík
Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
Revmatologický ústav, Praha
Prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.
Revmatologický ústav, Praha
Prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
III. interní klinika-NRE, FN Olomouc a LF UP v Olomouci
Doc. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.
Revmatologický ústav, Praha
MUDr. Heřman Mann
Revmatologický ústav, Praha
Prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc.
Revmatologický ústav, Praha

Kolektiv spoluautorů:
Doc. MUDr. Radim Bečvář, CSc.
Revmatologický ústav, Praha
MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.
Revmatologický ústav, Praha
MUDr. Helena Dejmková
Revmatologický ústav, Praha
MUDr. Mária Filková, Ph.D.
Revmatologický ústav, Praha
MUDr. Markéta Fojtíková, Ph.D.
Revmatologický ústav, Praha
MUDr. Šárka Forejtová
Revmatologický ústav, Praha
MUDr. Jindřiška Gatterová
Revmatologický ústav, Praha
MUDr. Olga Hudáková, Ph.D.
Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu s.r.o., Praha
MUDr. Jana Hurňáková
Revmatologický ústav, Praha
Eva Ištvánková
Revmatologický ústav, Praha
MUDr. Hana Jarošová
Revmatologický ústav, Praha
MUDr. Kateřina Jarošová
Revmatologický ústav, Praha
Prof. MUDr. Jaromír Kolář, DrSc.
Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu s.r.o., Praha
MUDr. Barbora Krajsová
Ústav patologie, FN Olomouc a LF UP v Olomouci
Doc. MUDr. Karel Kupka, CSc.
Ústav nukleární medicíny, 1. LF UK v Praze a VFN, Praha
Doc. MUDr. Ivo Mařík, CSc.
Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu s.r.o., Praha
MUDr. Alena Maříková
Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu s.r.o., Praha
MUDr. Petr Mlčák
Oční klinika, FN Olomouc a LF UP v Olomouci
MUDr. Marta Olejárová, CSc.
Revmatologický ústav, Praha
MUDr. Martina Skácelová
III. interní klinika-NRE, FN Olomouc a LF UP v Olomouci
MUDr. Andrea Smržová
III. interní klinika-NRE, FN Olomouc a LF UP v Olomouci
Prof. MUDr. Anna Šedivá, DrSc.
Ústav imunologie 2. LF UK a FN Motol
MUDr. Liliana Šedová
Revmatologický ústav, Praha
MUDr. Olga Šléglová
Revmatologický ústav, Praha
Bc. Hana Šmucrová
Revmatologický ústav, Praha
MUDr. Jiří Štolfa
Revmatologický ústav, Praha
MUDr. Dana Tegzová
Revmatologický ústav, Praha
MUDr. Martin Tichý, Ph.D.
Klinika chorob kožních a pohlavních, FN Olomouc a LF UP v Olomouci
MUDr. Tomáš Tichý
Ústav patologie, FN Olomouc a LF UP v Olomouci
MUDr. Michal Tomčík
Revmatologický ústav, Praha
Prof. MUDr. Pavel Vavřík, CSc.
Ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol
MUDr. Martina Votavová
Revmatologický ústav, Praha
MUDr. Jaroslav Wiedermann, CSc.
Dětská klinika, FN Olomouc a LF UP v Olomouci
Prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.
III. interní klinika-NRE, FN Olomouc a LF UP v Olomouci
MUDr. Jakub Závada, Ph.D.
Revmatologický ústav, Praha
MUDr. Martin Žurek, Ph.D.
III. interní klinika-NRE, FN Olomouc a LF UP v Olomouci
Učebnice je určena především revmatologům, kterým by měla sloužit jako základní zdroj informací pro všechny stupně specializačních zkoušek i pro každodenní klinickou a ambulantní praxi. Učebnice je vhodná rovněž pro internisty a ortopedy, doporučit ji lze i praktickým lékařům.

Doporučujeme

Psoriatická artritida a psoriázaRevmatologie období růstuRevmatoidní artritida a biologická léčbaRehabilitace po revmatochirurgických výkonechOsteoartrózaSlovník lékařských zkratek

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.