Revmatologie období růstu

Revmatologie období růstu

Stanislav Havelka, Jozef Hoza a kolektiv

Formát:
154×230 mm
Vazba:
vázaná, 350 stran
Rok vydání:
2004
Zvýhodněná cena:
506,- Kč (MC 595,- Kč)
Sleva:
89,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
80-85912-89-9
Dostupnost:
skladem
Druhé, podstatně rozšířené vydání úspěšné knihy z roku 1989. Kromě aktualizace jednotlivých kapitol byla přidána rozsáhlá kapitola Rehabilitace s mnoha podrobnými návody k cvičení.
1 Úvodní slovo (Stanislav Havelka)
1.1 Našemu čtenáři
1.2 Některé údaje z historie pediatrické revmatologie
2 Imunogenetická predispozice a revmatologie období růstu (Marie Černá)
2.1 Polygenní dědičnost autoimunitních chorob
2.2 Predispoziční imunogenetické faktory
2.3 Diagnostický význam predispozičních genetických faktorů
3 Imunologie revmatických chorob dětského věku (Jiřina Bartůňková)
3.1 Autoimunitní systémové choroby a teorie vzniku autoimunity
3.2 Mechanismy tolerance
3.3 Mozaika autoimunity
3.4 Mechanismy tkáňového poškození u autoimunitních chorob
3.5 Imunologická diagnostika revmatických chorob
3.6 Zkratky
4 Juvenilní idiopatická artritida (JIA) (Dana Němcová)
4.1 Obecná charakteristika
4.2 Klasifikace
4.3 ILAR kritéria
4.4 Etiopatogeneze
4.5 Epidemiologie
4.6 Klinické typy JIA
4.7 Polyartikulární forma – séronegativní (RF-)
4.8 Polyartikulární forma – séropozitivní (RF+)
4.9 Oligoartikulární forma
4.10 Psoriatická artritida
4.11 Hematologické a imunologické parametry JIA
4.12 Rentgenové nálezy u dětí s JIA
4.13 Terapie
4.14 Hodnocení aktivity onemocnění
4.15 Důsledky onemocnění
4.16 Mortalita
4.17 Mimokloubní projevy
4.18 Růst
4.19 Puberta
4.20 Gravidita
4.21 Faktory určující vývoj
4.22 Laboratorní vyšetření
4.23 Výhledy
4.24 Očkování u juvenilní idiopatické artritidy
5 Systémový lupus erythematosus (Pavla Doležalová, Jozef Hoza)
5.1 Epidemiologie SLE
5.2 Klasifikace SLE
5.3 Etiologie a patogeneze
5.4 Projevy postižení jednotlivých systémů
5.5 SLE a gravidita
5.6 Novorozenecký lupus erythematosus
5.7 SLE a infekce
5.8 Hodnocení závažnosti SLE
5.9 Léčba SLE
5.10 Průběh a prognóza SLE
6 Juvenilní idiopatické zánětlivé myopatie (Pavla Doležalová)
6.1 Epidemiologie
6.2 Diagnostická kritéria
6.3 Etiologie a patogeneze
6.4 Klinický obraz
6.5 Vyšetření
6.6 Průběh onemocnění a prognóza
6.7 Terapie
6.8 Diferenciální diagnostika
7 Juvenilní sklerodermie (JSS) (Dana Němcová)
7.1 Úvod
7.2 Systémová sklerodermie
7.3 Lokalizovaná sklerodermie
7.4 Diferenciální diagnostika
7.5 Eozinofilní fasciitida (EF)
8 Sjögrenův syndrom u dětí (SjS) (Dana Němcová)
8.1 Obecná charakteristika
8.2 Klinický obraz
8.3 Laboratorní nálezy
8.4 Terapie
9 Smíšené onemocnění pojiva (MCTD – mixed connective tissue disease) (Dana Němcová)
9.1 Definice
9.2 Epidemiologie
9.3 Patogeneze
9.4 Histopatologie
9.5 Klinické projevy
9.6 Laboratorní nálezy
9.7 Prognóza a terapie
10 Vaskulitické syndromy u dětí (Pavla Doležalová)
10.1 Úvod
10.2 Klasifikace vaskulitid
10.3 Etiologie vaskulitid
10.4 Patogeneze vaskulitid
10.5 Henochova-Schönleinova purpura
10.6 Jiné leukocytoklastické vaskulitidy
10.7 Kawasakiho nemoc (mukokutánní lymfonodulární syndrom)
10.8 Polyarteritidy
10.9 Takayasuova arteritida (TA)
10.10 Wegenerova granulomatóza
10.11 Jiné granulomatózní vaskulitidy
10.12 Jiné vaskulitické syndromy
10.13 Stavy napodobující systémové vaskulitidy
11 Spondylartritidy v dětském věku (Kateřina Jarošová)
11.1 Úvod
11.2 Z historie ankylozující spondylitidy
11.3 Klasifikace
11.4 Epidemiologie
11.5 Etiopatogeneze
11.6 Klinický obraz
11.7 Terapie
12 Juvenilní psoriatická artritida (JpsA) (Dana Němcová)
12.1 Úvod
12.2 Definice a klasifikační kritéria
12.3 Epidemiologie
12.4 Genetika
12.5 Klinické projevy
13 Diferenciální diagnostika artritidy v dětském věku (Pavla Doležalová)
13.1 Poruchy z převážně mechanických příčin
13.2 Zánětlivá onemocnění
13.3 Hematologická a nádorová onemocnění
13.4 Endokrinní a metabolická onemocnění
13.5 Artropatie provázející kongenitální či familiární onemocnění
13.6 Syndromy amplifikace bolesti (idiopatické bolestivé syndromy)
14 Rehabilitace (Yvona Šulcová)
14.1 Polohování
14.2 Pohybová a fyzikální terapie
14.3 Pohybová terapie jednotlivých kloubů
14.4 Další součásti komplexní léčby
14.5 Rodina a škola
15 Revmatochirurgie období růstu a dospívání (Pavel Vavřík)
15.1 Úvod
15.2 Profylaktické výkony
15.3 Rekonstrukční výkony
15.4 Závěr
16 Některé styčné problémy osteologie a revmatologie (Stanislav Havelka, Milan Bayer)
16.1 Vývoj skeletu v dětství a dospívání
16.2 Období růstu a osteoporóza – několik poznámek
16.3 Idiopatická juvenilní osteoporóza (IJOP)
16.4 Osteogenesis imperfecta (OI)
16.5 Kostní postižení při JIA (juvenilní idiopatická artritida)
16.6 Celiakie
16.7 Chronická zánětlivá onemocnění střev
16.8 Cystická fibróza (CF)
16.9 Nádorová onemocnění
16.10 Hypogonadismus
16.11 Diabetes mellitus
16.12 Mentální anorexie
16.13 Fyzická zátěž a skelet
16.14 Fibrodysplasia ossificans progressiva (FOP)
16.15 Kašinova-Beckova osteoartropatie
16.16 K prevenci osteoartrózy
Seznam zkratek
Seznam obrázků
O autorech
Rejstřík
Prof. MUDr. Stanislav Havelka, CSc.
Revmatologický ústav, Praha
Doc. MUDr. Jozef Hoza, CSc.
Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK

Kolektiv spoluautorů:
Prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
FN Motol, Ústav imunologie 2. LF UK
Doc. MUDr. Milan Bayer, CSc.
Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK
MUDr. Marie Černá, CSc.
Odd. buněčné a molekulární biologie 3. LF UK
MUDr. Pavla Doležalová, CSc.
Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK
MUDr. Kateřina Jarošová
Revmatologický ústav, Praha
MUDr. Dana Němcová
Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK
Yvona Šulcová
Artrocentrum Praha
Doc. MUDr. Pavel Vavřík, CSc.
1. ortopedická klinika UK 1. LF a FN Motol
kniha je určena odborné lékařské veřejnosti

Doporučujeme

Psoriatická artritida a psoriázaRehabilitace po revmatochirurgických výkonechOsteoartrózaRevmatologieZelenější trávaPraktický slovník medicíny

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.