Rodička včera, dnes a zítra

Rodička včera, dnes a zítra

Zdeněk Štembera

Formát:
154x230 mm
Vazba:
vázaná, 222 stran
Rok vydání:
2016
Zvýhodněná cena:
336,- Kč (MC 395,- Kč)
Sleva:
59,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-500-2
Dostupnost:
skladem
Kniha nestora české perinatologie prof. MUDr. Zdeňka Štembery, DrSc., přináší mimořádně zajímavou rekapitulaci historie oboru, těžištěm knihy je pak zasvěcený pohled na současný stav, který je v závěru doplněn možnými budoucími trendy. V pohledu na současnou etapu vývoje perinatologie je velmi cenný autorův syntetický pohled na perinatologii od její biologické podstaty až po společenské souvislosti. Nepřekvapí, že se prof. Štembera zabývá také forenzní stránkou oboru, včetně např. soudních procesů souvisejících s domácími porody.
Předmluva
Úvod
I. ČÁST – RODIČKA VČERA
1 Výchozí stav v zajišťování péče a její úroveň v roce 1945
1.1 Způsob zajišťování péče o těhotnou a rodičku
1.2 Úroveň péče o matku a dítě
1.3 Hlavní příčiny špatného výchozího stavu perinatální péče v r. 1945
2 Období od poloviny r. 1945 do začátku r. 1948
2.1 Legislativní a organizační zajištění zdravotní péče
2.2 Organizační zajištění péče o matku a dítě
2.3 Zlepšení ukazatelů úrovně péče o matku a dítě
3 Období 1948–1962
3.1 Nová legislativa a řízení perinatální péče po změně politického systému
3.2 „Sovětský svaz – náš vzor“
3.3 „Bezbolestný porod“
3.4 Analgezie za porodu
3.5 Provedená organizační opatření zajišťující péči o matku a dítě
3.6 Změny v rozsahu a zajišťování porodnické péče
3.7 Vývoj ukazatelů úrovně péče o matku a dítě
3.8 Styk se zahraničím
4 Období 1963–1974
4.1 Začátek poklesu politického vlivu SSSR na zdravotnictví v ČSR
4.2 Důsledky uvolňování styku se zahraničím koncem 60. let na perinatální péči
4.3 Uspořádání mezinárodního sympozia v Praze
4.4 Vývoj zdravotnické techniky pro perinatální péči v západních zemích
4.5 Další poznatky a zisk z pražského mezinárodního sympozia
4.6 Vliv okupace ČSSR sovětskou armádou a začátku „normalizace“ na zdravotnictví
4.7 Kongres Evropské asociace perinatální medicíny v Praze v r. 1974
5 Období 1975–1989
5.1 Etapa 1975–1979
5.2 Etapa 1980–1984
5.3 Etapa 1985–1989
II. ČÁST – RODIČKA DNES
1 První roky po „listopadové demokratické revoluci“ v roce 1989
1.1 První změny v organizaci a řízení zdravotnictví
1.2 Vliv těchto změn na organizaci a řízení péče o matku a dítě
1.3 Důsledky těchto změn v odborné péči o matku a dítě
1.4 Humanizace a etika v perinatální péči
1.5 Výskyt handicapovaných dětí v české populaci
1.6 Neuvážené personální změny
1.7 Snížení perinatální úmrtnosti a její mezinárodní srovnání
2 Poslední roky 20. století
2.1 Účast ČSR a ČR na mezinárodních projektech
2.2 Spolupráce ČSR a čr s WHO
2.3 Nová diagnostika hypoxie plodu za porodu
2.4 Vliv zvyšování frekvence císařského řezu na snižování perinatální úmrtnosti
2.5 Péče o novorozence velmi nízké porodní hmotnosti
2.6 Podíl vrozených vad na perinatální mortalitě a morbiditě
2.7 Další snížení perinatální a mateřské úmrtnosti
3 Prvních 14 let 21. století
3.1 Demografický vývoj v čsr A ČR
3.2 Ekonomie v perinatální péči v ČR
3.3 Mezinárodní srovnání úrovně perinatální péče
3.4 Vliv podmínek, v nichž se péče o matku a dítě v ČR vyvíjela na tak vysokou úroveň
3.5 Ukazatele perinatální, kojenecké a mateřské úmrtnosti
3.6 Perinatální morbidita
3.7 Různé pohledy na porod v domácnosti
III. ČÁST – RODIČKA ZÍTRA
1 Základní požadavky na tvorbu prognózy ve zdravotnictví před jejím zahájením
1.1 Údaje o předcházejících prognózách vývoje péče o matku a dítě
1.2 Prognózy, které vycházely ze stavu péče o matku a dítě v ČR před r. 2015
1.3 Současný stav vyplývající z českého Návrhu pro plnění prognózy WHO HFA 21
1.4 Prognóza vývoje podmínek, v nichž perinatální péče probíhala do r. 2014
1.5 Mezinárodní srovnání prognózy vývoje zdravotnictví
2 Stav zdravotnictví v ČR před zahájením tvorby prognózy v roce 2014
2.1 Nová legislativa
2.2 Navržená opatření na omezení nákladů ve zdravotnictví
2.3 Porodní péče poskytovaná porodní asistentkou bez přítomnosti porodníka
2.4 Stav úrovně perinatální péče v ČR v letech 2011–2014
3 Prognóza vývoje péče o matku a dítě v ČR po roce 2014
3.1 Prognózy, které již byly vypracovány
3.2 Prognózy podmínek v péči o matku a dítě
4 Prognóza kompromisních řešení
5 Prognóza vztahu lékaře a pacienta
5.1 Od modelu paternalistického k partnerskému
5.2 Spokojenost ženy s poskytnutou péčí
5.3 Hledisko právní
6 Prognóza vývoje vztahu matka–dítě
7 Prognóza vlivu genetiky na péči o matku a dítě
8 Prognóza dlouhodobé perinatální morbidity dítěte
9 Prognóza vývoje perinatální péče
10 Mohla by k zastavení zvyšující se perinatální úmrtnosti přispět sama rodička?
11 Svítá ve zdravotnictví v ČR na lepší časy?
12 Stav zdravotnictví v ČR v roce 2015
Slovo na závěr
Přehled použitých zkratek
PŘÍLOHY
Tabulky a grafy
Medailonek autora
Rejstřík
Zdeněk Štembera
Kniha je určena především gynekologům-porodníkům a porodním asistentkám, psána je však tak srozumitelně, že z ní může poučení čerpat i laická veřejnost.

Doporučujeme

Historie české perinatologieSpontánní předčasný porodVaginální vedení porodu koncem pánevnímDystokie raménekZelenější trávaPraktický slovník medicíny

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.