Sentinelová uzlina

Sentinelová uzlina

Jaromír Šimša a kol.

Formát:
154×230 mm
Vazba:
váz., 312 stran
Rok vydání:
2010
Naše cena dnes:
846,- Kč (MC 995,- Kč)
Sleva:
149,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-213-1
Dostupnost:
skladem
Označování lymfatického systému a vyhledávání sentinelových uzlin je novou, rychle se rozvíjející oblastí onkologické chirurgie. Princip metody spočívá v identifikaci lymfatické cesty od primárního nádoru k první uzlině, která se označuje jako sentinelová. Tato uzlina je obecně považována za uzlinu s nejvyšším rizikem metastatického postižení nádorem. Její správné určení a odstranění je důležité nejen z důvodů stagingových (možnost podrobného histopatologického vyšetření), ale i kvůli radikalitě výkonu. Nález v sentinelové uzlině má význam pro rozhodování o nutnosti provedení lymfadenektomie spádových lymfatických uzlin. U řady nádorů se lze při negativitě sentinelové uzliny vyhnout „zbytečné“ lymfadenektomii a s ní spojenými komplikacemi.
Důvodem pro napsání knihy byla vysoká aktuálnost problematiky a prudký nárůst poznatků, které již dnes mění názory na vedení léčby nemocných se zhoubnými nádory. U některých malignit je tato metoda uznávaným standardním postupem, u jiných má zatím charakter čistě experimentální a její možný přínos se ověřuje.
1 Úvod
2 Historie metody
3 Lymfatický systém – poznámky k onkochirurgii
3.1 Úvod
3.2 Lymfatický systém
3.3 Funkce lymfatického systému
3.4 Molekulárně biologické aspekty procesu metastazování
3.5 Závěry pro praxi
4 Detekce sentinelové uzliny – vitální barvení
4.1 Význam a technické aspekty metody
4.2 Způsoby aplikace a operační technika
4.3 Rizika metody
4.4 Infračervená elektronická endoskopie
5 Radiačně navigovaná operace sentinelové uzliny
5.1 Úvod
5.2 Lymfoscintigrafi e sentinelové uzliny
5.3 Sondy pro radiačně navigované operace
5.4 Radiační ochrana
6 Vyšetřování sentinelových uzlin z pohledu patologa
6.1 Čerstvý (nativní) nefi xovaný materiál
6.2 Fixovaný materiál
SPECIÁLNÍ ČÁST
7 Nádory kůže
7.1 Úvod
7.2 Melanom
7.3 Karcinom z Merkelových buněk
7.4 Dlaždicobuněčný karcinom
8 Nádory orofaciální oblasti
8.1 Karcinomy ústní dutiny a orofaryngu
8.2 Larynx a hypofarynx
8.3 Glandula parotis
8.4 Shrnutí významu biopsie sentinelové uzliny u nádorů hlavy a krku
9 Nádory štítné žlázy
9.1 Úvod
9.2 Historie
9.3 Anatomie a klasifi kace spádových lymfatických uzlin štítné žlázy
9.4 Blokové krční disekce
9.5 Detekce sentinelové uzliny
9.6 Léčba nádorů štítné žlázy
9.7 Závěr
10 Nádory prsu
10.1 Úvod
10.2 Lymfatická drenáž prsu
10.3 Spádové lymfatické uzliny axily
10.4 Význam a komplikace exenterace axilárních uzlin
10.5 Sentinelová uzlina u karcinomu prsu
10.6 Technika biopsie sentinelové uzliny u karcinomu prsu
10.7 Histologické vyšetření sentinelové uzliny
10.8 Biopsie sentinelové uzliny u duktálního karcinomu in situ
11 Nádory plic
11.1 Úvod
11.2 Lymfatický systém plic
11.3 Význam a rozsah lymfadenektomie
11.4 Biopsie sentinelové uzliny
11.5 Diskuse
11.6 Závěr
12 Nádory zažívacího traktu
12.1 Jícen
12.2 Žaludek
12.3 Tlusté střevo a konečník
13 Urologické nádory
13.1 Ledviny
13.2 Močový měchýř
13.3 Prostata
13.4 Penis
13.5 Varle
14 Gynekologické nádory
14.1 Vulva
14.2 Děložní hrdlo
14.3 Děložní tělo
14.4 Pochva
14.5 Ovaria
Seznam použitých zkratek
Seznam ilustrací
Medailonky autorů
Rejstřík
Doc. MUDr. Jaromír Šimša, Ph.D.
Chirurgické oddělení Oblastní nemocnice Kolín, a.s.

Kolektiv spoluautorů:
Doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 1. LF UK a FN Motol
Prof. MUDr. Ondřej Hes, Ph.D.
Odd. speciální diagnostiky ŠPAÚ, FN a LF Plzeň
Prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.
Chirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol
Doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc.
Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol
Prof. MUDr. Jiří Klein, Ph.D.
I. Chirurgická klinika FN a LF UP v Olomouci
MUDr. Ivana Krajsová, MBA
Kožní klinika VFN a 1. LF UK, Praha
MUDr. Hana Křížová
Radioizotopové pracoviště IKEM, Praha
MUDr. Lubor Mrzena, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 1. LF UK a FN Motol
Doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.
I. Chirurgická klinika FN a LF UP v Olomouci
Prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.
Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol
Prof. MUDr. Ivo Stárek, CSc.
ORL klinika FN a LF UP v Olomouci
Doc. MUDr. Pavel Strnad, CSc.
Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol
MUDr. Martin Wald
Chirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol
Věříme, že publikace osloví nejen lékaře operačních oborů, ale i onkology a další specialisty, kteří se na péči o nemocné s maligním onemocněním podílejí.

Doporučujeme

Screening nádorů prsu v České republiceKarcinom žaludkuChirurgická léčba nemocí štítné žlázyScreening karcinomu děložního hrdlaZelenější trávaPraktický slovník medicíny

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.