Sexuální agrese

Sexuální agrese

Znásilnění z pohledu medicíny a práva

Petr Kovář a kolektiv

Formát:
154×230 mm
Vazba:
brožovaná, 296 stran
Rok vydání:
2008
Naše cena dnes:
336,- Kč (MC 395,- Kč)
Sleva:
59,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-161-5
Dostupnost:
skladem
Kniha pohlíží na sexuální agresi z úhlů jednotlivých profesí, které se účastní procesního řízení v rámci vyšetřování tohoto násilného sexuálního deliktu. Jednotlivé kapitoly jsou sepsané kriminalistou, genetikem-kriminalistou, právníkem, ženským lékařem, soudním znalcem v oboru sexuologie, soudním patologem a psychologem-psychiatrem. Měly by postihnout možná úskalí a zásadní chyby při vyšetřování znásilněné. Tyto chyby totiž vedou v praxi k sekundární viktimizaci postižené, k zásadním omylům při zajištění usvědčujících materiálů a jiným pochybením v rámci procesního řízení.
Předmluva
1 Úvod
2 Sexuální násilí v kontextu historie lidstva
2.1 Sexuální násilí na ženě a vývoj právního systému
2.2 Znásilňování v časech vojenských konfl iktů, revolucí a válek
2.3 Kulturou ovlivněné použití sexuálního násilí
3 Sexualita a násilí
4 Právní aspekty sexuálního násilí
4.1 Hmotněprávní problematika
4.2 Medicínsko-právní problematika
4.3 Úvahy de lege ferenda a rekodifi kace trestního práva
5 Vývoj mravnostní kriminality podle policejních poznatků a statistik
6 Oběti sexuálního násilí
6.1 Základní kriminologická a viktimologická fakta
6.2 Oběti znásilnění
6.3 Oběti sexuálního zneužívání
7 Deviantní a nedeviantní pachatelé sexuálního násilí vůči ženám
7.1 Nedeviantní sexuální agresoři
7.2 Patologičtí sexuální agresoři
7.3 Agresivní sadisté
7.4 Sadisté
8 Psychické následky traumatizace obětí sexuální agrese
8.1 Viktimogenní faktory
8.2 Vztah mezi obětí a pachatelem
8.3 Následky znásilnění
8.4 Závěr
9 Sekundární viktimizace obětí při vyšetřování znásilněných a zneužívaných žen
10 Rizikové skupiny žen
10.1 Znásilnění zdravotně postižených
10.2 Prostituce a sexuální agrese
10.3 Specifika znásilnění gravidních žen
11 Vliv běžných léků a některých drog na sexuální chování a jednání
11.1 Úvod do problematiky
11.2 Přehled základních drog a lékových skupin
11.3 Časované znásilnění .
11.4 Vliv sedativ a anestetik na sexuální halucinace
12 Mravnostní kriminalita z pohledu Policie ČR
12.1 Obecně k mravnostní kriminalitě
12.2 Místo činu a typické stopy
12.3 Typické vyšetřovací situace u mravnostní trestné činnosti
12.4 Zvláštnosti předmětu vyšetřování
12.5 Zvláštnosti podnětů vyšetřování
12.6 Zvláštnosti počátečních úkonů
12.7 Zvláštnosti vyšetřovacích verzí, plánování a organizování vyšetřování
12.8 Zvláštnosti následných úkonů
12.9 Forenzní genetika
12.10 Zvláštnosti zapojení veřejnosti do vyšetřování a kriminalistická prevence
13 Sexuálně motivovaná trestná činnost páchaná na dětech
13.1 Sexuální zneužívání dětí a jeho trestněprávní úprava v podmínkách České republiky
13.2 Specifi ka úkonů s dětskou obětí trestného činu
13.3 Doporučený postup lékaře při podezření na spáchání trestného činu na dítěti
13.4 Specifi cké úkony s dětskou obětí trestné činnosti
14 Role gynekologa při péči o oběti sexuální agrese
14.1 Vyšetření znásilněné ženy
14.2 Specifika při vyšetřování znásilnění a sexuálního zneužívání dětí a dospívajících z pohledu dětského gynekologa
14.3 Léčba a další opatření při péči o oběť sexuální agrese
14.4 Závěr
15 Sexuální agrese z pohledu soudního lékaře
15.1 Úvod do problematiky z pohledu soudního lékaře
15.2 Prohlídka a vyšetření poškozené osoby lékařem (§ 114 tr. řádu)
15.3 Zdravotnická dokumentace
15.4 Prohlídka a vyšetření podezřelé osoby lékařem (§ 114 tr. řádu)
15.5 Lékařská posuzování při poškození zdraví v trestním řízení
15.6 Odborné lékařské vyjádření
15.7 Znalecký posudek
15.8 Doporučený postup při vyšetřování oběti sexuální agrese
15.9 Nové trendy a problematika posuzování sexuální agrese
16 Sexuálně motivovaná vražda – kazuistická sdělení
17 Důležité kontakty
Seznam zkratek
Seznam ilustrací
Medailonky autorů
Rejstřík
MUDr. Petr Kovář
Gynekolog, Gynprenatal s.r.o. Havířov, CAT Ostrava

Kolektiv spoluautorů:
doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.
psycholog, Katedra společenských věd, Policejní akademie ČR
MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D.
soudní lékař, soudní znalec v oboru zdravotnictví odvětví soudní lékařství, Ústav soudního lékařství FN Ostrava-Poruba
kpt. Mgr. Vladana Karešová
kriminalista, Policie České republiky, Správa Severomoravského kraje, Služba kriminální policie a vyšetřování Ostrava
doc. MUDr. Peter Koliba, CSc.
gynekolog a dětský gynekolog, Gynartis s.r.o. Vřesina
Mgr. Tatiana Krulová
klinická psycholožka a psychoterapeutka, 1. LF UK Praha
JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc.
právník, Katedra sociální práce a sociální politiky, Univerzita Hradec Králové
MUDr. Radim Uzel, CSc.
gynekolog a sexuolog, soudní znalec v oboru gynekologie a sexuologie, Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu Praha
plk. JUDr. Luboš Valerián, Ph.D.
velitel Služby kriminální policie a vyšetřování,
Policie České republiky, Správa Severomoravského kraje Ostrava
prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D.
psycholog a sexuolog, soudní znalec v oboru psychiatrie se specializací klinická psychologie a sexuologie, Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN Praha, Katedra psychologie FF UK Praha
kniha je určena odborné lékařské veřejnosti

Doporučujeme

Výchova k sexuálně reprodukčnímu zdravíPreventivní medicínaSexuologie pro urology a gynekologyZelenější trávaPraktický slovník medicínyVelký lékařský slovník

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.