Spasticita a její léčba

Spasticita a její léčba

Ivana Štětkářová, Edvard Ehler, Robert Jech

Formát:
154 ×230 mm
Vazba:
váz., 292 stran
Rok vydání:
2012
Naše cena dnes:
591,- Kč (MC 695,- Kč)
Sleva:
104,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-302-2
Dostupnost:
skladem
Komplexní monografie zaměřená na praktické aspekty léčby spasticity u dospělých s různými neurologickými poruchami a nemocemi. Čtenář se seznámí s přehledem farmakologické léčby včetně lokální léčby botulotoxinem a intratekálním baclofenem, dozví se o rehabilitačních přístupech i chirurgických intervencích.
Důraz je kladen na praktičnost a přehlednost. Součástí knihy bude diferenciální diagnostika spasticity u různých nemocí – např. u chronického poranění mozku a míchy, roztroušené sklerózy, cévní mozkové příhody, neurodegenerativních onemocnění a jiných vzácných stavů spojených se spasticitou. Významným aspektem komplexního terapeutického přístupu ke spasticitě je léčba bolesti, ve které má dnes zcela zásadní místo pregabalin a gabapentin. Kniha je určena zejména pro neurology a rehabilitační pracovníky, také však pro praktické lékaře, neurochirurgy, ortopedy a další lékaře se zájmem o tuto problematiku.
Předmluva
1 Úvod
2 Spasticita
2.1 Klinický obraz syndromu centrálního motoneuronu
2.2 Zvýšená svalová aktivita
2.3 Paréza
2.4 Zkrácení svalu
2.5 Cíle léčby spasticity
2.6 Další komplikace spojené se spasticitou
3 Hodnocení spasticity
3.1 Klinické škály hodnocení spasticity
3.2 Neurofyziologické hodnocení spasticity
4 Perorální léčba spasticity
4.1 Benzodiazepiny
4.2 Tizanidin
4.3 Baklofen
4.4 Antiepileptika
4.5 Kannabinoidy
4.6 Dantrolen
5 Fokální léčba spasticity botulotoxinem
5.1 Botulotoxin
5.2 Praktické postupy léčby spastické parézy botulotoxinem
5.3 Spastické syndromy končetin vhodné k léčbě botulotoxinem
6 Fenol a alkohol v léčbě spasticity
7 Intratekální léčba spasticity baklofenem
7.1 Principy léčby
7.2 Testování
7.3 Implantace
7.4 Doplňování rezervoáru pumpy
7.5 Komplikace baklofenové pumpy
8 Chirurgická léčba spasticity
8.1 Ortopedické přístupy– výkony na muskuloskeletálním systému
8.2 Neurochirurgická léčba spasticity
9 Rehabilitace a spasticita
9.1 Principy rehabilitace u syndromu centrálního motoneuronu
9.2 Terapeutické postupy u syndromu centrálního motoneuronu
10 Diferenciální diagnostika svalového hypertonu
10.1 Dystonie
10.2 Gegenhalten (paratonie)
10.3 Guarding
10.4 Hyperexcitabilita periferních nervů (neuromyotonie)
10.5 Myotonie
10.6 Rigidita
10.7 Svalový hypertonus myogenního původu
10.8 Spasmus
10.9 Kontraktura
10.10 Krampy
10.11 Spasticita
10.12 Stiff person syndrom (SPS)
11 Spasticita u míšního poranění
11.1 Příčiny a rozvoj míšního poranění
11.2 Klinické příznaky a stadium míšního šoku
11.3 Rozvoj spasticity u míšního poranění
11.4 Hodnocení spasticity u míšního poranění
11.5 Léčba spasticity u míšního poranění
12 Spasticita po poranění mozku
12.1 Příčiny a rozvoj kraniocerebrálního poranění
12.2 Klinické příznaky poranění mozku
12.3 Rozvoj spasticity po poranění mozku
12.4 Hodnocení spasticity u poranění mozku
12.5 Léčba spasticity u poranění mozku
13 Spasticita po cévní mozkové příhodě
13.1 Přítomnost spasticity po CMP
13.2 Komplikace spasticity po CMP
13.3 Hodnocení spasticity po CMP
13.4 Léčba spasticity po CMP
14 Spasticita u roztroušené sklerózy
14.1 Klinický obraz RS
14.2 Spasticita u RS
14.3 Hodnocení spasticity u RS
14.4 Léčba spasticity u RS
15 Spasticita u dospělých po dětské mozkové obrně
15.1 Klinické formy DMO
15.2 Základní typy hypertonu
15.3 Terapie spasticity u DMO
16 Spasticita u amyotrofické laterální sklerózy
16.1 Epidemiologie ALS
16.2 Diagnóza ALS
16.3 Diferenciální diagnostika
16.4 Terapie
17 Hereditární spastická paraplegie
17.1 Patogeneze
17.2 Klasifikace
17.3 Klinický nález
17.4 Diagnostika a diferenciální diagnostika
17.5 Terapie
18 Nové technologie v léčbě spasticity
18.1 Plasticita centrálního nervového systému
18.2 Nové léčebné modality
18.3 Transkraniální magnetická stimulace
19 Závěrečné desatero
Přehled použitých zkratek
Seznam ilustrací
Autoři
Rejstřík
Doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc.
Neurologická klinika 3. LF UK a FNKV Praha
Doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologická klinika Pardubické krajské nemocnice
Doc. MUDr. Robert Jech, Ph.D.
Neurologická klinika 1. LF a VFN Praha

Kolektiv spoluautorů:
Doc. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D.
Traumatologické oddělení FN Olomouc
Mgr. Ota Gál
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF a VFN Praha
Prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc.,
Neurochirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha
MUDr. Martina Hoskovcová
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF a VFN Praha
MUDr. Libor Mencl
Neurochirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha
Bc. Olga Nováková, M.Sc.
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN Praha
Prof. MUDr. Jan Poul, CSc.
Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno
Bc. Zuzana Rodová
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN Praha

Doporučujeme

Myasthenia gravis a ostatní poruchy nervosvalového přenosuRekanalizační terapie akutní ischemické cévní mozkové příhodyFragmenty života a neživotaČáry drakaZelenější trávaSlovník lékařských zkratek

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.