Speciální chirurgie

Speciální chirurgie

3. rozšířené a přepracované vydání

Jiří Hoch, Jan Leffler a kol.

Formát:
154×230 mm
Vazba:
vázaná, 590 stran
Rok vydání:
2011
Zvýhodněná cena:
846,- Kč (MC 995,- Kč)
Sleva:
149,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-253-7
Dostupnost:
skladem
Třetí přepracované a rozšířené vydání obsahuje nově kardiovaskulární chirurgii a neurochirurgii, stručné kapitoly z anesteziologie, onkologie, hematologie, mikrobiologie, patologie, genetiky a zobrazovacích metod. Novou součástí je i obrazová příloha, která pomůže k zapamatování základních chirurgických nálezů.
Předmluva
1 Chirurgie krku (Petr Bavor)
1.1 Krční cysty, uzliny
1.2 Záněty, nádory
1.3 Štítná žláza
1.4 Příštítná tělíska
1.5 Útlakové krční syndromy
2 Hrudní chirurgie (Ronald Pospíšil)
2.1 Hrudní stěna
2.2 Pleura
2.3 Plíce
2.4 Mediastinum
2.5 Úrazy hrudníku
2.6 Operace GIT z hrudních přístupů
3 Chirurgie prsní žlázy (Martin Wald)
3.1 Úvod
3.2 Dělení onemocnění prsu
3.3 Diagnostika onemocnění prsu
3.4 TNM klasifikace karcinomu prsu
3.5 Léčba karcinomu prsu
3.6 Prognóza nemocných s karcinomem prsu
3.7 Komplikace chirurgické léčby
3.8 Dispenzarizace
3.9 Rekonstrukce prsu po mastektomii
4 Nádory měkkých tkání dospělých (Jan Leffler)
4.1 Obecná charakteristika
4.2 Incidence a lokalizace sarkomů měkkých tkání
4.3 Symptomy sarkomů měkkých tkání
4.4 Diagnostika a chirurgická léčba
4.5 Závěry pro praxi
5 Maligní melanom (Tomáš Krejčí)
5.1 Úvod
5.2 Klasifikace, TNM klasifikace a staging
5.3 Rizikové faktory, příčiny
5.4 Diagnostika
5.5 Léčba
5.6 Prognóza
6 Břišní stěna a kýly (Filip Pazdírek)
6.1 Kýly
6.2 Záněty a nádory
6.3 Vývojové vady
7 Chirurgie jícnu a bránice (Ronald Pospíšil)
7.1 Jícen
7.2 Diafragmatické hernie
8 Chirurgie žaludku a duodena (Jan Schwarz)
8.1 Úvod – anatomické a fyziologické poznámky
8.2 Symptomatologie onemocnění gastroduodena
8.3 Vyšetření gastroduodena
8.4 Onemocnění žaludku a duodena
8.5 Chirurgické výkony na gastroduodenu
9 Chirurgie tenkého a tlustého střeva, konečníku a anu (Jiří Hoch)
9.1 Anatomické a funkční poznámky
9.2 Symptomy střevních onemocnění
9.3 Diagnostické poznámky
9.4 Tenké střevo
9.5 Tlusté střevo
9.6 Konečník a řiť
10 Chirurgie jater (Jan Leffler)
10.1 Symptomatologie nemocí jater
10.2 Klinické nálezy
10.3 Paraklinická vyšetření
10.4 Benigní ložisková onemocnění jater
10.5 Maligní onemocnění jater
11 Žlučník a extrahepatické žlučové cesty (Jan Leffler)
11.1 Symptomatologie nemocí žlučníku a žlučových cest
11.2 Klinické nálezy
11.3 Paraklinická vyšetření
11.4 Léčení nemocí žlučníku a žlučových cest
11.5 Základní chirurgické výkony na žlučníku a žlučovodech
11.6 Prognóza nemocných s onemocněním žlučníku a žlučových cest
12 Portální hypertenze (Jan Leffler)
12.1 Typy portální hypertenze
12.2 Patofyziologie portální hypertenze
12.3 Symptomy portální hypertenze
12.4 Klinické nálezy a komplikace při portální hypertenzi
12.5 Diagnostika komplikací portální hypertenze
12.6 Krvácení z jícnových varixů
12.7 Ascites – možnosti konzervativní a chirurgické léčby
13 Pankreas (Jan Leffler)
13.1 Symptomy nemocí pankreatu
13.2 Klinické nálezy u nemocí pankreatu
13.3 Laboratorní vyšetření
13.4 Zobrazovací metody
13.5 Akutní pankreatitida
13.6 Chronická pankreatitida
13.7 Cystické procesy pankreatu
13.8 Nádory pankreatu
14 Chirurgie sleziny (Jiří Hoch)
14.1 Anatomie
14.2 Funkce a fyziologie sleziny
14.3 Malformace sleziny
14.4 Chirurgie sleziny
14.5 Splenomegalie
15 Náhlé příhody břišní obecně, základy diagnostiky (Martin Wald)
15.1 Úvod a definice
15.2 Dělení NPB
15.3 Diagnostika
15.4 Diferenciální diagnóza
16 Ileus – neprůchodnost střevní (Zbyněk Jech)
16.1 Definice
16.2 Rozdělení ileu podle příčin
16.3 Patofyziologie ileu a rozvoje ileózní nemoci
16.4 Symptomatologie ileu
16.5 Diagnostika ileu
16.6 Léčba
16.7 Prognóza
17 Peritonitis (Jan Leffler)
17.1 Definice
17.2 Patofyziologie peritonitidy a sepse
17.3 Dělení peritonitid
17.4 Klinické symptomy
17.5 Paraklinická diagnostika
17.6 Indikace k chirurgické léčbě
17.7 Léčení peritonitid
17.8 Prognóza nemocných s peritonitidou
18 Poranění břicha (Jiří Hoch)
18.1 Úvod
18.2 Poranění jater
18.3 Poranění sleziny
19 Krvácení do GIT (Jan Schwarz)
19.1 Krvácení do horní části GIT
19.2 Krvácení do dolní části GIT
20 Miniin vazivní chirurgie (Jiří Svoboda)
20.1 Laparoskopická cholecystektomie
20.2 Laparoskopická appendektomie
20.3 Laparoskopická hernioplastika tříselné kýly
20.4 Refluxní nemoc jícnu a hiátové hernie
20.5 Laparoskopické výkony na kolorektu
20.6 Diagnostická a terapeutická thorakoskopie
20.7 Budoucnost minimálně invazivní terapie
21 Cévní chirurgie (Marek Šetina)
21.1 Úvod
21.2 Historie oboru
21.3 Cévní náhrady a cévní steh
21.4 Akutní tepenné uzávěry (obecně)
21.5 Chronické tepenné uzávěry
21.6 Poranění velkých cév
21.7 Postižení jednotlivých velkých cév
21.8 Cévní přístupy pro hemodialýzu
22 Kardiochirurgie (Marek Šetina)
22.1 Úvod
22.2 Historie a současnost kardiochirurgie
22.3 Princip mimotělního oběhu
22.4 Předoperační vyšetření
22.5 Chirurgické přístupy v kardiochirurgii
22.6 Ischemická choroba srdeční
22.7 Chlopenní vady
22.8 Aneurysma hrudní aorty
22.9 Aortální disekce
22.10 Srdeční nádory
22.11 Chirurgická léčba arytmií
22.12 Miniinvazivní výkony v kardiochirurgii
22.13 Transplantace srdce, mechanické srdeční podpory
22.14 Poranění srdce
22.15 Vrozené srdeční vady
23 Neurochirurgie (Michal Tichý)
23.1 Kraniocerebrální poranění
23.2 Poranění páteře a míchy
23.3 Poranění periferních nervů
23.4 Degenerativní onemocnění páteře
23.5 Úžinové syndromy
23.6 Vrozené anomálie CNS a hydrocefalus
23.7 Infekční onemocnění CNS
23.8 Cévní mozková onemocnění
23.9 Mozkové nádory
23.10 Chirurgická léčba epilepsie
24 Moderní techniky řezu, disekce, koagulace, hemostázy, sutury a lepení tkání , viscerosyntéza (Jiří Hoch)
25 Transplantace orgánů (Jaroslav Špatenka)
25.1 Úvod
25.2 Problematika dárcovství orgánů – multiorgánový odběr
25.3 Transplantace ledvin
25.4 Transplantace jater
25.5 Transplantace srdce
25.6 Transplantace plic
25.7 Transplantace slinivky břišní
25.8 Transplantace tenkého střeva a multiorgánové transplantace
25.9 Imunosuprese a komplikace transplantace orgánů
25.10 Budoucnost transplantace orgánů
26 SENTINELOVÁ UZLINA (Jaromír Šimša)
26.1 Úvod
26.2 Možnosti detekce sentinelové uzliny
26.3 Význam metody u jednotlivých nádorů
26.4 Vyšetření in vitro
27 Bariatrická chirurgie (Jiří Hoch)
27.1 Definice obezity
27.2 Léčba obezity
28 Chirurgická intenzi vní péče (Jan Neumann)
28.1 Pooperační monitorování
28.2 Monitorování kardiovaskulárního systému
28.3 Monitorování respiračního systému
28.4 Vyšetření krevních plynů a acidobazické rovnováhy
28.5 Vědomí
29 Perioperační výživa (Jan Neumann)
29.1 Enterální výživa
29.2 Parenterální výživa
30 Infekce v chirurgii , antibiotická terapie a profylaxe (Otakar Nyč)
30.1 Infekce v místě chirurgického výkonu
30.2 Klasifikace SSI
30.3 Mikrobiologie SSI
30.4 Klasifikace operačních ran podle rizika SSI
30.5 Rizikové faktory vzniku a rozvoje SSI
30.6 Mikrobiologická diagnostika infekcí v chirurgii
30.7 Principy používání antibiotik v léčbě chirurgických infekcí
30.8 Principy antibiotické profylaxe při chirurgických výkonech
31 Hematologická problematika v chirurgii (Ivana Hochová)
31.1 Antitrombotická profylaxe v chirurgii
31.2 Operace pacienta s chronickou antikoagulační a antiagregační léčbou
31.3 Chirurgická léčba u pacientů s neutropenií a trombocytopenií
31.4 Závažné získané krvácivé stavy u pacientů v chirurgii
31.5 Splenektomie a její zajištění
32 Anesteziologie a resuscitace v chirurgii (Karel Cvachovec)
32.1 Používané pojmy
32.2 Anesteziologické techniky
32.3 Nejpoužívanější farmaka
32.4 Zajištění anesteziologické péče
32.5 Konziliární spolupráce s anesteziologem
33 Multimodální onkologická léčba (Jana Prausová)
33.1 Chirurgická léčba
33.2 Chemoterapie
33.3 Radioterapie
33.4 Hormonoterapie
33.5 Biologická terčová terapie
34 Genetika nádorových onemocnění (Petr Goetz)
34.1 Hereditární nepolypózní kolorektální karcinom (HNPCC, Lynchův syndrom)
34.2 Familiární adenomatózní polypóza (FAP)
34.3 Syndrom hereditárního karcinomu prsu a ovarií
34.4 Mnohočetná endokrinní neoplazie typ 1 (syndrom MEN 1)
34.5 Mnohočetná endokrinní neoplazie typ 2 (syndrom MEN 2)
34.6 Medulární karcinom štítné žlázy (MTC) a syndromy MEN 2
35 Patologie (Roman Kodet)
35.1 Obor patologie v chirurgii
35.2 Pitva
35.3 Bioptická patologie
35.4 Zobecnění optimální klinicko-patologické práce
36 Zobrazovací metody v chirurgii (Miloslav Roček, Jiří Lisý)
36.1 Radiodiagnostika
36.2 Intervenční radiologie
Zobrazovací metody v chirurgii – příloha
Obrazová příloha
Přehled použitých zkratek
Seznam ilustrací
Galerie autorů
Rejstřík
Prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.
Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol
Doc. MUDr. Jan Leffler, CSc.
Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol

Kolektiv spoluautorů:
MUDr. Petr Bavor
Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol
Prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA
Klinika anesteziologie a resuscitace UK 2. LF a FN Motol
Prof. MUDr. Petr Goetz, CSc.
Ústav biologie a lékařské genetiky UK 2. LF a FN Motol
MUDr. Ivana Hochová
Oddělení klinické hematologie FN Motol
MUDr. Zbyněk Jech
Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol
Prof. MUDr. Roman Kodet, CSc.
Ústav patologie a molekulární medicíny UK 2. LF a FN Motol
MUDr. Tomáš Krejčí
Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol
MUDr. Jiří Lisý, CSc.
Klinika zobrazovacích metod UK 2. LF a FN Motol
MUDr. Jan Neumann, CSc.
Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol
MUDr. Otakar Nyč, Ph.D.
Ústav lékařské mikrobiologie UK 2. LF a FN Motol
MUDr. Filip Pazdírek
Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol
MUDr. Ronald Pospíšil
Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol
MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
Radioterapeuticko-onkologické oddělení FN Motol
Doc. MUDr. Miloslav Roček, CSc., FCIRSE, EBIR
Klinika zobrazovacích metod UK 2. LF a FN Motol
MUDr. Jan Schwarz
Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol
MUDr. Jiří Svoboda
Chirurgické oddělení NsP Vysočany – Clinicum a. s.
Doc. MUDr. Marek Šetina, CSc.,
Kardiochirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol
Doc. MUDr. Jaromír Šimša, Ph.D.
Chirurgické oddělení Oblastní nemocnice Kolín, a.s.
MUDr. Jaroslav Špatenka, CSc.
Transplantační centrum FN Motol
n Doc. MUDr. Michal Tichý, CSc.
Neurochirurgické oddělení FN Motol
n MUDr. Martin Wald, Ph.D.
Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol
Kniha je vhodná pro pregraduální i postgraduální přípravu v chirurgických oborech.

Doporučujeme

Atlas endoskopické neurochirurgieSentinelová uzlinaMiniinvazivní přístupy v cévní chirurgiiChirurgická léčba nemocí štítné žlázyTextbook of SurgeryZelenější tráva

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.