Spontánní pneumotorax

Spontánní pneumotorax

Etiopatogeneze, diagnostika a léčba

Josef Vodička a kolektiv

Formát:
154×230 mm
Vazba:
vázaná, 266 stran
Rok vydání:
2007
Naše cena dnes:
591,- Kč (MC 695,- Kč)
Sleva:
104,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-126-4
Dostupnost:
skladem
Spontánní pneumotorax je definován jako patologické nahromadění vzduchu v pohrudniční dutině, ke kterému dochází bez zjevného zevního mechanického zásahu. Svojí povahou toto onemocnění zasahuje jak do oboru chirurgie, tak do oboru pneumologie. Diagnostika a především pak léčba spontánního pneumotoraxu prošly v uplynulých letech řadou zásadních změn. Cílem autorů je podat v této publikaci vyčerpávající a moderní výklad dané problematiky, neboť monografie podobného obsahu nebyla na našem trhu dosud vydána. V úvodní části monografie je připomenuta embryologie, anatomie a fyziologie dýchací soustavy, v druhé je pak podrobně rozebrána problematika spontánního pneumotoraxu počínaje etiopatogenezí, přes diagnostiku, až po prognózu. Zásadní částí knihy je kapitola věnovaná terapii tohoto onemocnění, neméně důležitá je i kvalitní obrazová dokumentace. Svou koncepcí a náplní je jedinečným dílem, které v takové podobě poprvé poskytuje souhrnné a přitom nejmodernější poznatky o tomto onemocnění, a které by proto nemělo chybět v knihovně žádného chirurga či pneumologa. Mnoho užitečných poznatků může nepochybně přinést i široké lékařské veřejnosti, včetně studentů medicíny.
Předmluva
1 Teoretický úvod
1.1 Embryologické poznámky k dýchací soustavě (J. Vodička)
1.2 Stručný anatomický přehled dýchacího aparátu (J. Vodička)
1.3 Základní fyziologické principy dýchání (M. Štengl, J. Vodička)
2 Spontánní pneumotorax
2.1 Obecné charakteristiky (J. Vodička)
2.2 Rozdělení (J. Vodička)
2.3 Etiopatogeneze (P. Honomichl, P. Mukenšnabl, M. Teřl, J. Vodička)
2.4 Patofyziologické důsledky pneumotoraxu (M. Teřl, J. Vodička)
2.5 Symptomatologie (P. Honomichl, M. Teřl, J. Vodička)
2.6 Komplikace (J. Vodička)
2.7 Diagnostika (J. Ferda, J. Vodička)
2.8 Diferenciální diagnostika (J. Vodička)
3 Léčba spontánního pneumotoraxu (P. Altman, P. Honomichl, J. Vodička)
3.1 Konzervativní léčba
3.2 Chirurgická léčba
3.3 Zvláštnosti léčby spontánního pneumotoraxu u vybraných stavů
3.4 Návrh terapeutického algoritmu SPNO
3.5 Komplikace léčby
3.6 Prognóza
4 Soubor nemocných léčených pro SPNO na chirurgické klinice LF UK a FN v Plzni v letech 1994–2005
4.1 Materiál a metodika (J. Vodička)
4.2 Výsledky (J. Vodička)
4.3 Diskuze (J. Vodička)
5 Závěr
Literatura
Přehled použitých zkratek
Seznam ilustrací
O autorovi
Rejstřík
MUDr. Josef Vodička, Ph.D.
Chirurgická klinika LF UK a FN v Plzni

Kolektiv spoluautorů:
MUDr. Pavel Altmann
Anesteziologicko-resuscitační klinika LF UK a FN v Plzni
Doc. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
Radiodiagnostická klinika LF UK a FN v Plzni
MUDr. Petr Honomichl
Dětská klinika LF UK a FN v Plzni
MUDr. Petr Mukenšnabl
Ústav patologické anatomie LF UK a FN v Plzni
Doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.
Ústav fyziologie LF UK v Plzni
Doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.
Klinika tuberkulózy a respiračních nemocí LF UK a FN v Plzni
kniha je určena odborné lékařské veřejnosti

Doporučujeme

ARDS v klinické praxiModerní farmakoterapie v pneumologiiIntersticiální plicní procesyIdiopatická plicní fibrózaZelenější trávaPraktický slovník medicíny

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.