Svalová relaxancia v anesteziologii a intenzivní péči

Svalová relaxancia v anesteziologii a intenzivní péči

Ivan Herold

Formát:
A5
Vazba:
vázaná, 264 stran
Rok vydání:
2004
Naše cena dnes:
421,- Kč (MC 495,- Kč)
Sleva:
74,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
80-7345-025-9
Dostupnost:
poslední kusy
Kniha je určená pro lékaře používající myorelaxancia v každodenní praxi. Podává přehled současných poznatků o použití myorelaxancií v rutinní praxi anesteziologů a lékařů pracujících na JIP. Zahrnuje fyziologii nervosvalového přenosu a možnosti jeho ovlivnění, se zvláštním důrazem na acetylcholinový receptor. Je podán přehled farmakologie depolarizujících a nedopolarizujících myorelaxancií a jejich indikací v anesteziologii a intenzivní péči. Zvláště jsou uvedena specifika použití v dětské praxi a v intenzivní péči. Samostatná kapitola je věnována problematice monitorování nervosvalového přenosu a antagonizaci blokády.
1 Úvod
2 Historie
2.1 Hledání šípového jedu v Novém světě
2.2 Experimenty s kurare v první polovině 19. století
2.3 Objev mechanismu účinku a první klinická použití kurare
2.4 Kurare a anestezie
2.5 První použití kurare v USA
2.6 Harold Griffith
2.7 Liverpoolská škola
2.8 Syntéza nových myorelaxancií
3 Anatomie a fyziologie nervosvalového přenosu
3.1 Nervosvalová ploténka
3.2 Farmakologické interakce na úrovni nervosvalového spojení
4 Acetylcholinový receptor nervosvalové ploténky a jeho agonisté
4.1 Nikotinový acetylcholinový receptor nervosvalové ploténky
4.2 Agonisté nikotinového AChR nervosvalové ploténky
4.3 Vzájemné interakce myorelaxancií
4.4 Lékové interakce s acetylcholinovým receptorem nervosvalové ploténky
5 Farmakokinetika myorelaxancií
5.1 Základní farmakokinetické pojmy
5.2 Vliv fyziologických a patofyziologických faktorů na farmakokinetiku
5.3 Faktory ovlivňující nervosvalový přenos a jeho antagonizaci
6 Depolarizující kurarimimetika
6.1 Suxametonium
6.2 Komplikace související s podáním suxametonia
6.3 Indikace suxametonia
7 Nedepolarizující kurarimimetika
7.1 Benzylizochinolinová kurarimimetika
7.2 Aminosteroidy
7.3 Ostatní kurarimimetika
8 Vedlejší účinky kurarimimetik
8.1 Nežádoucí a vedlejší účinky kurarimimetik
8.2 Uvolnění histaminu a příbuzných mediátorů
8.3 Účinky na kardiovaskulární systém
8.4 Cholinergní interakce mimo nervosvalovou ploténku
8.5 Reziduální kurarizace
8.6 Účinky na CNS
9 Monitorování nervosvalového přenosu
9.1 Fyziologie
9.2 Způsoby stimulace motoneuronů
9.3 Neurostimulátory a způsoby měření
9.4 Monitory nervosvalového bloku
9.5 Kvantifikace farmakodynamického působení relaxancií
10 Použití myorelaxancií v dětské anestezii
10.1 Fyziologické a farmakologické odlišnosti dětí a dospělých
10.2 Suxametonium
10.3 Nedepolarizující kurarimimetika
10.4 Intramuskulární aplikace kurarimimetik
10.5 Kombinace kurarimimetik
10.6 Antagonizace blokády
11 Použití myorelaxancií ve vybraných klinických situacích
11.1 Stáří
11.2 Těhotenství
11.3 Orgánová dysfunkce
11.4 Hypotermie
11.5 Poruchy acidobazické rovnováhy
11.6 Neurologická onemocnění
11.7 Dědičná onemocnění svalů
11.8 Popáleniny
12 Použití myorelaxancií v intenzivní péči
12.1 Komplikace použití kurarimimetik u kriticky nemocných
12.2 Prevence
12.3 Indikace kurarimimetik u nemocných v kritickém stavu
12.4 Volba jednotlivých kurarimimetik
13 Antagonizace nervosvalové blokády
13.1 Hodnocení nervosvalového přenosu
13.2 Farmakologická dekurarizace
13.3 Farmakologie inhibitorů AChE
13.4 Aminopyridiny
13.5 Pseudocholinesteráza
13.6 Gama-cyklodextriny
14 Moderní myorelaxancia a farmakoekonomika
14.1 Nové kvality moderních kurarimimetik
14.2 Racionální použití moderních kurarimimetik: bezpečnost anestezie a zotavení
14.3 Problémy provázející používání látek s dlouhodobým působením: vliv na zotavení a výskyt komplikací
14.4 Krátkodobá vs intermediární relaxancia: lze nahradit suxametonium?
14.5 Ekonomické studie zaměřené na racionální používání relaxancií
Přehled použitých zkratek
Seznam obrázků
O autorovi
Jmenný rejstřík
Věcný rejstřík
MUDr. Ivan Herold, CSc.
Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav
kniha je určena odborné lékařské veřejnosti

Doporučujeme

Myasthenia gravis a ostatní poruchy nervosvalového přenosuSpasticita a její léčbaRekanalizační terapie akutní ischemické cévní mozkové příhodyIschemické cévní mozkové příhodyFarmakoterapie urgentních stavůSlovník lékařských zkratek

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.