Ultrazvuk hrudníku v klinické praxi

Ultrazvuk hrudníku v klinické praxi

Vratislav Sedlák, Petr Vaník a kolektiv

Formát:
214 × 272 mm
Vazba:
V8 (pevná), 183 stran
Rok vydání:
2016
Naše cena dnes:
676,- Kč (MC 795,- Kč)
Sleva:
119,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-349-7
Dostupnost:
rozebráno

Nyní nelze objednat

Ultrazvuk je dostupné neinvazivní vyšetření, které v posledních letech přestává být doménou pouze radiologů a stává se užitečnou pomůckou u lůžka nemocného v každodenní práci klinického lékaře. Vzduch přítomný v plicích byl dlouho považován za „nepřítele“ ultrazvuku a plíce tak byly vnímány jako orgán nevhodný pro UZ vyšetření. Avšak s prudce se zvyšující kvalitou ultrazvukového zobrazení v posledních 20 letech se ultrasonografie hrudníku rychle rozšířila v intenzivní péči a následně rovněž v pneumologii. Rychlost a přesnost diagnózy je zde logicky hlavním benefitem. Cílem této publikace je přinést klinickým lékařům informace o možnosti využití ultrazvukového vyšetření při každodenní péči o pacienty s nemocemi nitrohrudních orgánů. Kniha je určena pneumologům, lékařům oddělení ARO a intenzivní péče a rovněž lékařům oddělení a klinik zobrazovacích metod.
Foreword
Slovo autorů
1 Principy použití ultrazvuku, výběr vhodného přístroje
1.1 Přínos ultrazvuku pro klinického lékaře
1.2 Princip ultrazvuku
1.3 Ultrazvuk při zobrazování plic
1.4 Výběr ultrazvukového přístroje
1.5 Ekonomické aspekty UZ vyšetření klinickým lékařem
1.6 Technické aspekty
1.7 Kompetence provádění UZ hrudníku v klinické medicíně, edukace v ČR
2 Zahajujeme UZ vyšetření
2.1 Ovládání UZ přístroje
2.2 Držení UZ sondy
2.3 Pozice pacienta
2.4 Systematický postup při UZ vyšetření
2.5 Interpretace UZ vyšetření hrudníku
2.6 Základní terminologie UZ obrazu
2.7 Situace zhoršující UZ obraz
3 Statické a dynamické nálezy při UZ vyšetření hrudníku
3.1 Normální UZ obraz mezižeberního prostoru
3.2 Statické UZ známky
3.3 Dynamické UZ známky
4 UZ vyšetření hrudní stěny a bránice
4.1 Principy vyšetření hrudní stěny a bránice ultrazvukem
4.2 Normální UZ nález hrudní stěny
4.3 Normální UZ nález prsu
4.4 Normální UZ nález bránice
4.5 Patologické procesy hrudní stěny
4.6 Postižení bránice
5 UZ vyšetření pohrudnice a pleurálních výpotků
5.1 Normální UZ obraz pohrudnice a pleurálního prostoru
5.2 Patologický obraz pleury a pleurálního prostoru
5.3 Diagnostika přítomnosti pleurálního výpotku
5.4 Postup při vyšetření pleurálního výpotku ultrazvukem
5.5 UZ obraz různých typů pleurálního výpotku
5.6 Stanovení přibližného objemu pleurálního výpotku pomocí UZ
5.7 Použití UZ k navigaci při pleurální punkci a hrudní drenáži
5.8 UZ obraz patologických nálezů na pohrudnici
6 UZ vyšetření plic
6.1 Plíce v UZ obrazu
6.2 UZ obraz zdravé plíce
6.3 Alveolo-intersticiální syndrom
6.4 Vzdušný bronchogram
10 Ultrazvuk hrudníku v klinické praxi
6.5 Tekutinový bronchogram
6.6 Atelektáza
6.7 Plicní absces
6.8 Alveolární konsolidace
6.9 Plicní embolizace
6.10 Pneumonie
6.11 Plicní nádory
6.12 Diferenciální diagnostika UZ obrazu plicních patologií
7 UZ diagnostika pneumothoraxu
7.1 Vyloučení pneumothoraxu
7.2 Potvrzení přítomnosti pneumothoraxu
7.3 Fluidopneumothorax
7.4 Zhodnocení velikosti a lokalizace pneumothoraxu
7.5 Limitace UZ v hodnocení pneumothoraxu
8 UZ vyšetření žilního systému a UZ navigované kanylace žil
8.1 Význam UZ při zavádění centrálních žilních katétrů
8.2 Nepřímá a přímá UZ navigace
8.3 UZ navigovaná kanylace jugulárních žil
8.4 UZ navigovaná kanylace vena subclavia
8.5 UZ navigované kanylace femorálních žil
8.6 UZ navigované kanylace periferních žil
8.7 UZ žil dolních končetin
9 Biopsie periferních lézí pleury a plic pod UZ kontrolou
9.1 Výhody biopsie periferních lézí pleury a plic pod UZ kontrolou
9.2 Přehled bioptovatelných lézí pod UZ kontrolou
9.3 Metodika biopsie pod UZ kontrolou
9.4 Komplikace biopsií pod UZ kontrolou
10 Mediastinum
11 Využití UZ vyšetření hrudníku v klinické praxi
11.1 Přínos UZ v diagnostice akutní dušnosti
11.2 Přínos UZ vyšetření při rozhodování o podání tekutin
11.3 Přehled názvosloví ultrazvukových nálezů při klinickém UZ vyšetření hrudníku
12 UZ vyšetření hrudníku v urgentní medicíně
12.1 Principy UZ v urgentní medicíně
12.2 Protokol FAST
12.3 Protokoly eFAST a FATE
12.4 UZ vyšetření plic v urgentní medicíně
13 Endobronchiální ultrazvukové vyšetření
13.1 Bronchoskopie a ultrazvuk
13.2 Vývoj EBUS
13.3 Technické aspekty endobronchiálního ultrazvuku
13.4 Technika provádění endobronchiálního ultrazvukového vyšetření
13.5 Anatomie mediastina a tracheobronchiálního větvení z pohledu ultrazvuku
13.6 Indikace vyšetření endobronchiálním ultrazvukem
13.7 Problémy a limitace endobronchiálního ultrazvuku
13.8 Závěrečné poznámky k problematice endobronchiálního ultrazvuku
14 Základy echokardiografie v intenzivní péči
14.1 Úvod
14.2 Kompetence
14.3 Způsoby zobrazení
14.4 Transthorakální versus transezofageální přístup
14.5 Projekce
14.6 Komplexní echokardiografické vyšetření kriticky nemocného
14.7 Klinické využití echokardiografie na jednotce intenzivní péče
14.8 Závěr
Přehled použitých zkratek
Seznam ilustrací
Medailonky autorů
Rejstřík
MUDr. Vratislav Sedlák, Ph.D.
Plicní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové a Univerzita Karlova v Praze. Lékařská fakulta v Hradci Králové
MUDr. Petr Vaník
Oddělení plicní a TBC, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Kolektiv spoluautorů:
MUDr. Jan Brožík
Radiology Department, Glenfield Hospital, University Hospitals of Leicester, Velká Británie
MUDr. Robert Kučera
Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje
MUDr. Peter Kúkoľ
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie (NÚTPCHaHCH), Vyšné Hágy, Slovenská republika
MUDr. Roman Škulec, Ph.D.
Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje
19. místo v soutěži o nejlepší monografii Univerzity Karlovy za rok 2017
Kniha je určena pneumologům, lékařům oddělení ARO a intenzivní péče a rovněž lékařům oddělení a klinik zobrazovacích metod.

Doporučujeme

Minimum z plicní chirurgie krok za krokemPlicní funkce pro klinickou praxiPlicní chirurgie v instruktivních kazuistikáchPraktická plicní chirurgieZelenější trávaPraktický slovník medicíny

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.